U bent hier: Home / Joden wéér vervolgd

Joden wéér vervolgd

by J.L. de Kreek — last modified 01-05-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Net als vroeger worden vandaag Joden antisemitisch vervolgd en niemand die er wat van zegt. Jodenvervolging anno 2014 heeft vooralsnog een enigszins ander karakter dan in 1940-1945. Niet uit te sluiten is dat wanneer Geert Wilders klaar is met de Marokkanen, de Joden ouderwets aan de beurt zijn. Martin Bosman van de PVV preludeert daarop reeds in zijn epistel de Schijn Elite van de Valse Munters. Niemand maakt zich druk.

Net als vroeger leggen de Zionisten het fundament voor de Jodenvervolging van vandaag. Door het OM aan te zetten personen met Joodse achtergrond die openbaren dat het Zionisme de bron van het antisemitisme is, te vervolgen wegens Jodenhaat en discriminatie van Joden. Voorts bedreigen deze Zionisten het OM met 'dire consequences' wanneer het de zienswijze van beschuldigde overneemt.

Tegenspreken dat de Zionisten de grote schuldigen zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah is dermate blatant misdadig en vooral verraad van de zes miljoen verdampte Joden, dat Esther Voet binnensgaskamers gezegd en gezwegen alsnog per trein afgevoerd worden kan en mag. Het is een zieke schande zoals de Zionisten de Joden blijven verraden en kleineren en beledigen, en het leven moeilijk maken. Een geavanceerde vorm van Jodenjagen houden de Zionisten erop na. 

Dat de feiten zo helder blijken uit de authentieke Zionistische geschriften die dankzij de openbaarheid en het vrije woord beschikbaar zijn op internet, maakt de leugens des te schandaliger. De Zionisten hebben altijd geweten dat hún leiders de kwartiermakers waren van de Tweede Wereldoorlog en Shoah. Het mislukken van de door hén gedroomde massaslachting van zes miljoen Joden als Kabbalistisch offer voor de Almachtige bij en tijdens de kolonisatie van Palestina, wordt door hen misbruikt om ontkenners van de Holocaust als antisemieten in het verdomhoekje te drukken. 

Er is geen Holocaust geweest, althans de Zionisten zijn de schuldigen en het getal van zes miljoen is zwaar overdreven. Dat is de stelling van een kleinkind van een Jodin die Auschwitz níet overleefd heeft. Zij was één van de velen alleen niet één van de zes miljoen. Het zijn tussen de één komma zeven en drie komma drie miljoen Joden die door de Zionisten geofferd zijn. De leugen van de zes miljoen wordt gebruikt om bijvoorbeeld Duitsland 'wiedergutmachung' af te persen. De Zionisten zijn van meet af, al voor de Eerste Wereldoorlog, uit geweest op in ieder geval de economische ondergang van Duitsland. 

Hitler verzette zich tegen een kapitalistische en bestuurlijke overname van Duitsland door een spreekwoordelijk handje vol 'Joden'. Dat waren internationalistische kapitalisten, globalisten, die, alle banden met het Jodendom losgelaten hebbende, de schijn van Jodendom hoog hielden om middels hun parasitaire impulsen en racistische grondhouding, antisemitisme tegen de Joden in het algemeen los te maken. Hitler verzette zich ook tegen hun militarisme. Ook sloot hij onder dreiging van oorlog, deportatie overeenkomsten met hen en is hij door de Zionisten betaald om de Endlösung te volbrengen. Het is niet anders. WOII en de Shoah zijn een hele nare 'Joden'streek. 

zion_antisemitism.jpgHet eigen volk is eerst vergast op uitdunning. Alleen de 'sweet seventeens' mochten wortel schieten in het nieuw ontgonnen Israël. De leiders van Israël in oprichting, die Israël als Staat zonder land reeds te Basel in 1897 gesticht hebben, zijn de grote vooraanstaande denkers, doeners, wetenschappers, journalisten die prominent de 'Endlösung der Judenfrage' zoals deze ook door Hitler begrepen is, op de internationaal politieke gezet hebben. De Joden zijn door de eigen leiders, eigen bestuurders, door Israël vermoord om Palestina in bezit te krijgen. De hele ontaarding van de wereld op de koop toenemend. Dat mag niet gepubliceerd worden van de Zionisten, ook niet door een getuige, want dat is antisemitisme en moet leiden tot 'dire consequences'.  

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus