U bent hier: Home / Joden willen Derde Wereldoorlog

Joden willen Derde Wereldoorlog

by J.L. de Kreek — last modified 20-11-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Bepaalde joden willen een Derde Wereldoorlog. Dit soort joden heeft ook schuld aan de Tweede Wereldoorlog en de escalatie van de Eerste Wereldoorlog na 1916. Deze joden worden Asjkenazim genoemd. De Nazi's zijn naar hen vernoemd want zij hebben de Nazi's betaald en waren juridisch eigenaar van onder andere concentratiekamp Auschwitz. De jodenvervolging en de Holocaust zijn bedacht door joden die het vieze werk door Nazi's hebben laten opknappen.

Met het eind van de Tweede Wereldoorlog kwam geen eind aan de machinaties van de Asjkenazim die tot dan toe buiten het zicht van iedereen hebben kunnen bijdragen aan de vernietiging van het Europese jodendom en de stichting van het wereld-getto te Palestina wat ten titel van het Beloofde Land is opgeëist door de Nazi's. Al de leden van de Knesset zijn geen joden. Het jodendom verbiedt joden een joodse Staat op politieke of maatschappelijke grondslag te besturen. Ook mogen joden van het jodendom niet aan politiek doen.

Hitler werkte aan de vestiging van het Duizendjarig Rijk. Niet als fata morgana. Als echt rijk met ondemocratisch benoemde leiders. Dit Rijk heeft één van de leden van de familie Rothschild die Hitler betaalde geagendeerd als de aanstaande koninklijke prins van Groot Israël. De familie Rothschild is de ongekroonde koninklijke familie van de joden die de joden hebben vergast. De agenda van het internationaal terrorisme is een agenda van kwaadwillenden die zich verschuilen achter de joodse achtergrond. De Holocaust begint te Basel 29-31 augustus 1897 waar de Zionistische helden van Geert Wilders vereniging Erez Israël oprichten en bij en tijdens de eerste vergadering de mensenrechten eenzijdig ontbinden voor de joden die zij zien als een volk van bij meerderheid verachtte bedelaars.

Déze joden, dít tuig, hét schuim der aarde, het soort wat behoort tot het onderste soort van het dierenrijk, zijn Khazars die geen enkele historische, genetische, Bijbelse of andere band hebben met Israël. Hún wereldbeeld is gebaseerd op leugens en verdraaiingen van geloof en dwang door de leiders van vroeger. Gestolen identiteit, gelogen herkomst, geveinsde rechten, dreigen en geweld. De meest onwaarachtige geschiedenis is de geschiedenis van de joden over de Tweede Wereldoorlog. Een harder gelogen geschiedenis bestaat niet. De joden hebben de joden vergast en zullen de joden weer vergassen om het Derde Rijk definitief te vestigen.

Vroeger werden de joden ook doodgeslagen door de joden dus er is geen enkele reden aan te nemen dat joden niet in staat zouden zijn joden te vergassen als zij daarvan zelf beter worden. De Zionistische held van Geert Wilders beschrijft zelf in zijn dagboeken dat het de Zionisten te doen is om de zelfverrijking wanneer hij zijn plan voor de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk ontvouwt. Lees de Dagboeken van Theodore Herzl. Samen met de Bijbel zijn dat de boeken die gelezen moeten zijn om de huidige tijd in de juiste context te begrijpen.

Het is niet anders. De aanslagen in de VS 11 september 2001, de oorlogen in Moslimlanden en in Afrikaanse landen, de onnodige hongersnoden, AIDS en jeugdzorg zijn allemaal uitvloeisels van de terroristische machinaties der Zionisten om de wereldgemeenschap te ontwrichten, spanningen te veroorzaken en het samenstel der dingen tot een eind te brengen. Oorlogen, terrorisme, massamoorden, genocide en een ontsporend Europa zijn de geprogrammeerde preludes op de naderende climax die moet leiden tot de vestiging van het wereldbestuur voor een corporate oligargy gesteund door een militaire junta.

Regeren is vooruit zien moeten de helden van Geert Wilders gedacht hebben te Basel 1897. Of ze ook aan Wilders persoonlijk dachten valt te betwijfelen. Aan de antisemieten hebben zij wel gedacht, om die te financieren en accrediteren voor de controle van de massa. De politiek der Zionisten is afgekeken van ouderwetse katholieke Eind Tijd profetieën. De Zionisten zijn de vervullers van de donkerste profetieën waarin de Katholieken geloven, dwalend dat aan het eind van hun rit de verlosser verschijnt en hen vergeving schenkt voor de zware misdrijven die zij hebben begaan.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus