U bent hier: Home / Joden willen wraak

Joden willen wraak

by J.L. de Kreek — last modified 14-12-2013 19:25
Opgeslagen onder:

Joden willen wraak op het Zionisme. Wraak op de Zionistische sleutelrol ondersteuning van de Nazigruweldaden van de Duitse kruisvaarders van Adolf Hitler. Joden willen ook wraak op de Holocaustfraude der Zionisten en hun bedreigingen aan het adres van rechtspraak en bestuur om de waarheid van de feiten niet te herkennen of erkennen.

2014 wordt een erg moeilijk jaar voor een grote prominente groep Nederlanders: de semi-Joden. Semi-Joden zijn wannabe Joden, lieden als Lodewijk Asscher en Ronny Naftaniel en Esther Voet en Uri Rosenthal die zichzelf van authentieke Joden onderscheiden doordat zij het DNA van Nazi's in het beenmerg bezitten. 

De documenten die bewijzen dat de Zionisten de grote beramers en bepalers en financiers en plannenmakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah zijn worden ook na uitgebreid lekken op internet door geen journalist gelezen. Journalisten als Kustaw Bessems en Sylvain Ephimenco dragen met hetze en afleidende propaganda eraan bij dat ondanks de 'stockpilles' aan bewijzen te weinig mensen bekend zijn met de feiten. 

Ongeacht wat er gelekt of bewezen wordt er is in Nederland een grote groep Zionistische dictators zoals journalisten voornoemd die de samenleving onderdruk houden met hun naoorlogse psychologische oorlogsvoering. Steeds weer wordt gekozen voor de weg van de meeste weerstand om de terrorisme gerelateerde misdrijven van het verjoodst gajes en ander Jiddisch rapalje te bestrijden.

Niet te garanderen is dat er geen spreekwoordelijke bom ontploft want de sfeer die de Zionisten kennelijk willen in Nederland is ronduit explosief. In dat spel van Zionistisch terrorisme manifesteert een persoon die rechtens dermate witheet is dat Esther Voet & co het beste onmiddellijk optiefen kunnen naar een bananenrepubliek zonder uitleveringsverdrag met Nederland.

Tatjana Niemeyer is huisvrouw vergeleken met de guerrilla waarvan de Zionisten kennelijk verliezen willen. Het is Joden na de veronderstelde kruisigingsdood van de profeet Jezus door de Almachtige verboden a) de Diaspora met politieke en/of maatschappelijke en/of andere middelen te revisioneren en b) oorlog te voeren. Joden mogen niet oorlogvoeren van Gd.

Directe nakomelingen van Joodse slachtoffers van Auschwitz trekken zich niks aan van het laatste gebod nu onloochenbaar blijkt dat de Zionisten schuldig zijn aan de massamoord op de familie. Oorlog tegen een bepaalde nakomeling van deze familie over wie de voorouders vermoord hebben is de laatste oorlog die de Maccabeeërs ooit voeren.

Esther Voet & co weten ervan. Zij strijden het hardst opdat niemand weet dat Auschwitz gebouwd is op particulier initiatief van Zionisten of althans de onderneming van hun weldoener en dat de Zionisten het gas en Hitler betaald hebben. Alleen authentieke Joden lijken te begrijpen dat Zionisme en Nazisme twee handen op dezelfde buik zijn. 

Alleen authentieke Joden lijken te begrijpen dat Israël het wereld-getto is waar het Jodendom de laatste rustplaats hebben zal zodra de Haram el Sharif vervangen is door de Kruisvaarderskerk van Zion. Ook lijken alleen authentieke Joden zich thuis te voelen in de Islam en te begrijpen dat Zionisten katholieke parasieten zijn. 

Een Islamitische samenleving met de Sharia is leuk voor Joden zoals Joden zijn. Joden worden door de Koran mensen van het schrift genoemd terwijl Joden ook de Zionisten op één lijn stellen met varkens, apen, ezels en andere beesten. 

Zionisten zijn personen die uit winstbejag diepgaand met de Nazi's gecollaboreerd hebben (en nog collaboreren) zodat zij zich opportunistisch konden en kunnen verrijken aan het bombardement op Rotterdam, de genocide op de Joden, de Exodus, de wederrechtelijke kolonisatie van Palestina en de Holocaustfraude.

Duitsland gaat gouden tijden tegemoet nu het de 'wiedergutmachungen' onverschuldigd betaald terugvorderen kan want Hitler was Zionist of althans diende de Zionistische agenda van zijn financiers.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus