U bent hier: Home / Joden: “Zionisten dé Nazi's”

Joden: “Zionisten dé Nazi's”

by J.L. de Kreek — last modified 17-07-2014 09:35
Opgeslagen onder:

Joden zeggen dat Zionisten dé Nazi's zijn, dat Israël bedoeld is als wereld-getto voor de Joden om ze te laten creperen, en dat Hitler feitelijk in de macht van de Zionisten was. De Zionisten hadden zelf aan de Tweede Wereldoorlog vooraf tot vrede kunnen besluiten. De Zionisten waren tegen de Britse 'White Papers' omdat het de deportaties van Joden naar Palestina temperde. De grote Zionistische militaire leider Jabotinsky die door Geert Wilders als held gezien wordt, weigerde vrede zonder dat de “bulk van Joden” uit Europa verdreven was.

Het is heel goed te begrijpen dat niemand luistert naar de Joden. Europa is vergeven van en wordt vooral geleid door beroepskatholieken als arabist Hans Jansen die niks liever willen dan Europa zuiveren van al het onreine geteisem. Katholieken zijn de grote galbakken in Europa. Dat weet iedereen. Er gaat geen decennium voorbij zonder dat de katholieken collectief en individueel massaal kinderverkrachten. Zowel de kerkelijke vader als de kinderbeschermer. De katholieke kinderverkrachters zijn oververtegenwoordigd in de kinderverkrachtende kinderbescherming. De kerkleiding doet er niks aan en de politiek ook niet want die is doordesemd met katholicisme.

Dat de Zionisten feitelijk ook katholieken zijn die doen alsof zij joodse belangen vertegenwoordigen blijkt makkelijk uit de Zionistische archieven die eerst door Internet toegankelijk geworden zijn. Iedereen moet even in beeld krijgen dat het bombardement op Rotterdam mei 1940 onderdeel is van de agenda van de stichters van Israël. Het deporteren van de Joden uit Nederland was onderdeel van de agenda van de leiders van Israël. Israël bestond al in 1897. Het had toen nog geen land en wel bestuurlijke lichamen. Het opereerde als semipublieke overheid in het civiele kader. Soort jeugdzorg of NATO. Tegelijk beschikte het onmiddellijk bij oprichting over het financieel commando over de legers van de vijf grote machten in der tijd.

Hitler is een project van Israël, geïnspireerd op het Zionisme, ondersteund door de Zionisten en Katholieken. De Zionisten vonden het in 1897 vanzelfsprekend dat hún plan voor de 'Endlösung der Judefrage' gesteund zou worden door de Katholieken omdat de Katholieken hofleveranciers zijn van het antisemitisme en na de Franse Revolutie daarin gehinderd zijn door democratie en/of mensenrechten. De Paus die zichzelf presenteert als plaatsvervanger van God op aarde is bijbels gezien de plaatsvervanger van de Duivel op aarde en leider van de Kerk van Satan. Joden zijn bijbelvast en respecteren het feit dat zij zonder verzet daartegen in de Diaspora leven moeten van Gd.

De Zionisten hebben een fundamenteel van het Jodendom afwijkend wereldbeeld. Het gedachtegoed van de Zionisten is gebaseerd op economisch gewin. De Zionisten doen alles voor zelfverrijking. De hele Tweede Wereldoorlog staat in het teken van de zelfverrijking van de Zionisten. De Zionisten wilden vooral de Joodse rijkdommen executeren en plezier beleven aan het tempo van de deportaties. Het is te ziek. Zionisten zijn geslaagd in de missie omdat niemand in de gaten heeft dat zij de naoorlogse denazificatie hebben laten mislukken. Al in de Eerste Wereldoorlog wilde de Zionisten dat Duitsland naar de afgrond geholpen werd, gewoon voor het eigen profijt.

Duitsland had de Eerste Wereldoorlog praktisch gewonnen in 1916. De Amerikaanse publieke opinie was in het voordeel van Duitsland. Tot de Duitse Zionisten in de VS hun propagandamachine tegen Duitsland opzette en zo de Eerste Wereldoorlog hebben laten escaleren. De Zionisten kregen daarvoor in dank uitgereikt aan de geagendeerde koninklijke familie van Groot Israël persoonlijk, de Balfour Verklaring waarin de Britten het mandaatgebied over Palestina vergunnen aan de Nazi's.  

Anno 2014 mogen Joden geen ruchtbaarheid geven aan bovenstaande feiten want dan hitsen de Zionisten, politie en justitie ouderwets tegen hen op. De magistratuur en het bestuur bedreigend wanneer het gedachtegoed der Joden herkend en erkend wordt. Joden zitten vandaag weer ondergedoken want de Zionisten hebben nog altijd vrij spel. De Zionisten hebben altijd graag strikte beperkingen van vrije meningsuiting gehad. Dat schrijft die andere zionistische held van Geert Wilders, Theodore Herzl, zelf in zijn dagboeken die tot recent louter in besloten kringen gelezen zijn. Wanneer de Zionisten doorzetten is het onontkoombaar dat zij ook in Nederland gewelddadig verzet tegemoet gaan!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus