U bent hier: Home / Jodenvervolging anno 2017

Jodenvervolging anno 2017

by J.L. de Kreek — last modified 03-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Anno 2017 wordt de Jodenvervolging voortgezet door de samenwerkende combinatie van Zionisten en journalisten die ook 1940-1945 de Jodenvervolging heeft geregeld. In het onderwijs worden studenten overstelpt met stapels nutteloos papier om te voorkomen dat de nieuwe generatie zicht krijgt op daders uit het verleden. De paar boeken die bewijzen dat de helden van Geert Wilders de grote mannen zijn achter Hitler en de gaskamers worden vakkundig uit de openbaarheid gehouden. De boeken staan op Internet en worden slechts door een handjevol buitenstaanders gelezen.

Net als tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 spannen journalisten samen met Zionisten en hun veelal kapitaal krachtige vrienden. De Telegraaf Media Groep blinkt uit in betrokkenheid bij de terroristische organisatie van de helden van Wilders. De grote leiders van weleer kent men alleen van naam want ze stierven respectievelijk in 1904 en 1940. Ze worden in Israël geëerd als grondleggers van de Joodse Staat terwijl Joden de rechtmatigheid van deze claim sinds de opkomst van het Zionisme met klem ontkennen. Zionisten en journalisten in binnen en buitenland zijn de grote kwartiermakers van internationaal terrorisme en internationale misdrijven.

Joden moeten ouderwets op hun tellen passen in verband met Zionisten en journalisten want het zijn ouderwets de verraders van de Heilige Joodse Zaak. Israël is gebouwd om de Joden te kerstenen. Hitler en de helden van Wilders zijn de stichters van het wereldgetto. Journalist Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. Hij schreef erover in zijn dagboeken en aan het Syndicaat wat hem hielp zijn ideaal voor radicale verlossing te realiseren, waaronder: voor het vuile werk samenwerken met antisemieten en om het antisemitisme te laten toenemen; en het vertellen van sprookjes aan en over Joden; en bruut geweld om verzet tegen het terrorisme der Zionisten neer te slaan.

Het grote verschil tussen Joden en Zionisten is de afwezigheid van handhaving van de Drie Eden door Zionisten. Zionisten stelen de naam Israël van de Joden, nemen Joodse vormen aan, hebben sjoels en rabbijnen en en lezen een Thora, alleen houden zich niet aan de basisbeginselen van het Jodendom sinds de Diaspora. Voor een Jood is dit allemaal vanzelfsprekend. Voor het grote publiek kan dit anders zijn want het wordt schandalig misleidt door Zionisten en journalisten en overigens wetenschappers en politiek over de Zionistische grondslag van de Holocaust en de schuld van de Duisters daaraan. De Duisters wordt een veel te groot verwijt gemaakt. De Jodenvervolging was geen beweging geworteld in de Duitse onderbuik.

De Jodenvervolging was een vooropgezet en beoogd gevolg van een langlopende antisemitische haatcampagne die Zionisten en journalisten sinds de helft van de 19e eeuw tegen Joden en overigens andere minderheden voeren. Dit is de reactie van handlangers van industriëlen en aristocraten die tot dan gewend waren de dienst uit te maken en sinds de Franse Revolutie macht en rijkdom moesten delen met gewone burgers. Zonder Zionisme was er geen Holocaust geweest. Door de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie verdampte het antisemitisme in West Europa.

Tot de opkomst van het Zionisme hebben de Joden in Europa een gouden tijd meegemaakt sinds De Verlichting. De Zionisten maakte daaraan willens en wetens een eind beginnend met het Eerste Zionistische Congres te Basel augustus 1897 en het ridiculiseren van De Verlichting en het ritueel in groepsverband verachten van Joden. Zionisten zijn van mening dat Joden verachtte bedelaars zijn en op elkaar moeten schieten en vernietigd moeten worden en dat hun vrije meningsuiting vergaand moet worden beperkt om te voorkomen dat een enkeling de Zionisten ontmaskert als zuiver Nazi’s.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus