U bent hier: Home / Jood schreef Mein Kampf

Jood schreef Mein Kampf

by J.L. de Kreek — last modified 29-10-2013 08:24
Opgeslagen onder:

Mein Kampf is geschreven door een jood. Hitler was jood die heel slecht in de joodse mystieke tradities thuis was of daarvan handig misbruik gemaakt heeft. Hitler was niet voor 100% joods. Hij had een joodse achtergrond. Hitler is in de eerste plaats een leerling van de grote Zionistische leiders Herzl en Jabotinsky. Het werk van Hitler was naar voorbeeld van deze grootheden. Hitler is ook door de weldoener der Zionisten betaald om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen.

Dat zijn de feiten. Hitler was jood. Met een onderkast geschreven. Joden met een hoofdletter leven 'by the book' en ambiëren geen joodse staat op politieke en/of maatschappelijke grondslag omdat zij weten dat daarmee wéér het Decreet van G-d de Almachtige geschonden wordt. De Joden hebben een keer eerder het verbond met G-d de Almachtige geschonden. Dat kwam onder andere door afgoderij en opportunistische interpretaties van het woord.

De last die G-d de Almachtige de Joden heeft opgedragen is te leven in de Diaspora. Dat wil zeggen overal op aarde verstrooid overeenkomstig de regels van het lokaal gebruik. Eeuwen wonen Joden in Nederland. Meer dan zeshonderd jaar leven zij in Amsterdam. Ook in Duitsland hebben zij altijd 'ebenburtig' geleefd. Dat heet de Keulsestam. Deze Joden zijn nakomelingen van de Joden die na de veronderstelde kruisigingsdood van Christus op last van G-d de Almachtige het Heilige Land hebben moeten verlaten. Sommige zijn daar blijven wonen, een significant deel daarvan wordt nu Palestijn genoemd.

Joden, met de hoofdletter, zijn mensen van het schrift. Daarbij handhaven zij een deviatie die hen ten goede komt als zij zich daaraan onvoorwaardelijk houden. Joden moeten afzien van een politieke of maatschappelijke ambitie tot het vestigen van enige joodse staat bij gebreke waarvan zij andermaal het verbond met G-d de Almachtige schenden. Dat zijn de geschreven en ongeschreven regels van het Jodendom. Dan is er het Zionisme. Een politiek maatschappelijke ideologie van Euro-Aziaten.

Zionisme is niet net als het Jodendom. Zeker lang niet zo oud. Zionisme vat pas post in de 19e eeuw en is compleet wat anders. Zionisme predikt revisie van de Diaspora en is daarmee antisemitisch. Van oudsher is antisemitisme de wil van de katholieken Europa vrij te hebben van Joden. De Joden die na de veronderstelde dood van Christus in bijvoorbeeld Spanje zijn komen wonen waren Semieten, net als de Palestijnen, waarvan een belangrijk tot Islam bekeerde Joden zijn, want directe nakomelingen van Sem. Sem is een Bijbels figuur.

Net als Ashkenaz. De nakomelingen van Ashkenaz en Sem zijn slechts in de verre verte familie. Zij zijn familie op de wijze als iedereen familie is van elkaar. Alle mensen stammen van Noach. De drie zonen van Noach, Sem, Jafet en Cham, zijn de voorouders van de Islamieten, Joden, en Nazi's. Middels de bloedlijn van Sem naar Arpachsad en Abraham en vervolgens eerst Ismael, aartsvader van de Islamieten, rijmt op Israël, en via tweede zoon Isaak naar Jacob en Juda en daarmee dan in Irak de Joden 3760 jaar vóór Christus. Middels de andere bloedlijn van Noach via Jafet en Gomer naar Ashkenaz en via hem naar de Khazars in de Oekraïne 640 ná Christus ontstaan de grondleggers van het Zionisme en Nazisme wat gelijksoortige ideologieën zijn.

De Zionisten en de Nazi's zijn in de meest letterlijke zin de keerzijde van dezelfde medaille. Identiek. Genetisch en ideologisch. Voor het publiek verwarrend gepresenteerd om te misleiden. Eichmann was Zionist. Zijn executie was een schijnproces waarmee kennelijk het mislukken van de Holocaust gewroken is. Het gas in Auswitchz is betaald door Zionisten. De joden, met een onderkast gespeld, waren Hitler dankbaar voor zijn bijdrage aan de heilige Zionistische zaak. Zij zagen Hitler als verlosser. Kleine satanisten als professor mr. Herman Loonstein die namens Federatief Joods Nederland weet of althans behoort te weten dat er voor Zionisme geen ruimte is in het Jodendom.

De Joden, die altijd tegen Zionisme zijn geweest, zien nog altijd de lol niet in van deze haatdragende, xenofobe, antisemitische en fascistische ideologie en smeken G-d de Heer op de blote knieën dat het eindelijk eens ophoudt met het liederlijke Zionisme wat G-d nog gebod respecteert en alleen gehoorzaamd aan de wetten van het kapitaal. De grote Zionistische leider Herzl schrijft zelf in zijn epistels dat het om vermeerdering van het vermogen van de Rotschild bankiers en vernietiging van joden draait. Dus wie is het Goede Nieuws aan de eigen woorden van de grote Zionistische leider te twijfelen. Zionisten hebben de treinen naar Auschwitz besteld; ze willen dat de rest van de Joden ook crepeert.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus