U bent hier: Home / Joods complot waarachtig

Joods complot waarachtig

by J.L. de Kreek — last modified 04-08-2013 17:40
Opgeslagen onder:

De recente strafzaken tegen onderzoeksjournalist Micha Kat en de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl over vrije meningsuiting en holocaustontkenning laten goed zien wat een onverschillige lastpakken Joden zijn. Ronald Eissens van Stichting Magenta en ICARE en het Meldpunt gaat daarbij voorop in vereniging met het Centrum Informatie Documentatie Israël. Het kan de Joden niks schelen wie de schuld krijgt van de Holocaust zolang het de Joodse daders niet zijn. Ronald Eissens heeft zich voor eeuwig onmogelijk gemaakt door te dreigen met 'dire consequences' als de Holocaust ontkend wordt. Ook een vorm om vrij academisch onderzoek tegen te gaan.

Meteen ná de Tweede Wereldoorlog is vanuit de Joodse bestuurlijke lichamen die ook schuld hebben aan de Shoah, een massief front met psychologische oorlogsvoering gestart. De beelden die gemaakt zijn van de concentratiekampen zijn zorgvuldig voorbereid en geregisseerd. Verhalen over de verschrikkingen van het Naziregiem zijn uitvergroot en aangedikt, de Zionistische sleutelrol betrokkenheid verzwijgend. Foto's zijn ronduit vervalst. Joden als Lou de Jong wiens familie zelf veel geofferd heeft ten behoeve van de heilige zionistische zaak heeft namens het NIOD de geschiedenis gelogen. Ondenkbaar dat Lou de Jong met zijn Joodse achtergrond en historisch besef niet bekend was met de archieven der Zionisten waaruit onloochenbaar blijkt dat de Zionisten al in 1897 Holocaust op de Joden in Europa in het vizier hadden en bezit over Palestina wilde om het er nog beter te hebben dan ze het al hadden.

Joden hebben geen plaats in het bestuur van enig land wanneer zij als Jood door het leven gaan of zich voordoen alsof zij als Joden door het leven gaan. Het Jodendom staat geen politiek toe. In ieder geval sinds de Diaspora zijn de regels van het Jodendom dat Joden in de verstrooiing blijven omdat dit de enige weg naar verlossing is, voor de Joden. Wat de Zionisten doen is politiek van de Katholieken uitvoeren. De Exodus leveren, wat een feitelijke vervulling van Katholieke Eind Tijd profetieën is. Het Zionisme is in en in corrupt. De Sondercommando's waren zowel in het kamp als op het veld brute moordenaars. Wat er verteld wordt dat Joden met de dood bedreigd werden als zij andere Joden niet zouden vergassen kan in zo verre waar zijn wanneer dit een opdracht was van de Zionistische leiding. Er zijn getuigenissen dat Joden na vergassing ritueel gewassen zijn. Precies zoals dat gaat bij een door Joden uitgevoerde Holocaust.

Eichmann, Hitler, Heydrich, Himler, Von Ribentrop, waren Zionisten. De Zionisten hebben het brandoffer gebracht of althans geleverd. De Joodse burger heeft daar part nog deel aan gehad en is net als Duitsland, Frankrijk, Engeland, Palestina geofferd door de Rothschild bankiers familie die de machtigste mensen op aarde zijn en bepaald hebben hoe de ballen rolde vanaf de Franse Revolutie toen de aristocratie en kerk dreigde te verliezen van de mensenrechten. Het kapitaal waar de 'wiedergutmachung' op verhaald worden kan is het bezit van de Rothschild bankiers familie en de familie Rockefeller. Ook Koninklijke Shell blijk fors te hebben bijgedragen als financier van Adolf Hitler. Wat niet verwonderlijk is omdat de bedrijven van Rothschild de hoofdleverancier waren van Buna, naast ZyclonB voor de ontluizing in Auschwitz.

Zionisten zoals Herzl, Nordau, Jabotinsy, Pinsker zijn de grondleggers van het Nazisme wat zich politiek manifetseerde middels Hitler. De mannen die het morele fundament gelegd hebben voor de Jodenhaat na de Franse Revolutie. Franse Revolutie was bevrijding voor Joden van slavernij en antisemitisme. Joodse slavendrijvers (aristocraten) verloren macht over Joodse gemeenschappen (ghetto's) en ook de Kerk werd gescheiden van de Staat. Democratie, mensenrechten en vrije meningsuiting kwam in zwang. En porno. Waarin Joden voorop liepen. Door de rechten voor de mensen die er waren. Deze rechten voor de burger waren niet in het belang van de aristocraten vonden de aristocraten en Zionisten die in de mensheid een grote rijkdom aan slaven zagen.

Deze lui waarover in het bovenstaande geschreven staat, de Zionisten, zijn de financiers van Hitler, Auschwitz, de Knesset, het Israëlisch hoger gerechtshof, de Verenigde Naties en legers van over de hele wereld. Met hun financieel commando bepalen zij welke legers tegen wie, waar en wanneer oorlog voert. Iedereen is voor vrede van hen afhankelijk. Dat was al in 1897 toen de Zionisten een verbond met deze Joodse bankiers familie aanging om het antisemitisme aan te hitsen in Europa en Joodse rijkdommen te liquideren en de vermogens van de Rothschild te verveelvoudigen en hen de kans te vergunnen gekroond te worden als koninklijke familie van (groot) Israël. De Tweede Wereldoorlog is bepaald door de agenda der Zionisten.

Maccabeeën. Mannen met de hamer. Zionisten hebben het Nazisme verzorgt als aanbeeld om de Europese Joden op stuk te slaan en ze collectief met zes miljoen tegelijk in rook op te laten gaan door de schoorstenen van Auschwitz. Joden zijn altijd tegen Zionisme geweest. Het was slechts een klein percentage Joden met terroristische grondhouding die het verpest hebben voor iedereen. Eerst hebben de Zionisten eenzijdig de mensenrechten voor de Joden ontbonden en vrijheid, gelijkheid, broederschap en democratie en vrije meningsuiting afgekeurd en bepaalde kunst 'entartet' genoemd, voordat Hitler betaald door Zionisten deze tehmatiek verder uitwerkte middels de politiek die de Zionisten al in 1895 wilde. Dat Ronny Nathaniel en Ronald Eissens doorzetten met hun hetze tegen de Joden terwijl de feiten makkelijk blijken is vragen om ouderwetse justitiële middelen in het strafrechtelijke kader.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus