U bent hier: Home / BEWIJS: Joodse Staat doel WOII

BEWIJS: Joodse Staat doel WOII

by J.L. de Kreek — last modified 25-11-2013 09:45
Opgeslagen onder:

Dat de Tweede Wereldoorlog gevochten is om de Staat Israël te stichten wordt wettig en overtuigend bewezen door de grote vooroorlogse Zionistische militaire leider Ze'ev Jabotinsky in zijn boek 'the War and the Jew'. Dit hele boek uit 1940 is gewijd aan het oorlogsdoel der Zionisten, die in 1897 de mensenrechten voor de Joden ontbonden en in 1933 oorlog tegen Duitsland begonnen. De Zionistische oorlogseisen die in 1940 gesteld zijn bestaan onder andere uit: “the mass evacuation of all ... minorities”. De machinerie van dwang moest opgang gebracht worden van de Zionisten.

Volgens Ze'ev Jabotinsky zou tijdens WOII het Joodse volk moeten tellen als één van de geallieerde naties. Lang voordat de oorlog over is moesten de geallieerden ruimte maken voor de Zionistische troepen op de vele fronten en voor de Zionistische leiders in het bestuur van de geallieerden naties, voor de schadeloosstelling van de Joodse misstanden en de oprichting van een Joodse Staat als oorlogsdoel. De grote Zionistische leider noemde de Joodse Staat het wereld-getto dus duidelijk is wat hiermee bedoeld is door Ze'ev Jabotinsky in 1940 in zijn boek 'the War and the Jew'.

Wat betreft Ze'ev Jabotinsky in zijn in 1940 verschenen 'the War and the Jew' zal de belangrijkste strijd over joodse oorlogdoelstellingen worden uitgevochten rond de leugen dat het getto comfortabel gemaakt worden kan. Daarmee doelt Jabotinsky vanzelfsprekend op de strijd die zich nu in de Nederlandse rechtszaal afspeelt over de hoofdschuld van Zion aan WOII en de Shoah en de diepzieke naoorlogse Holocaustfraude. Het doel van het boek 'the War and the Jew' wat is geschreven in januari-februari 1940, is, volgens schrijver en Zionist Jabotinsky, het doordrukken van de vordering tot opname van de Endlösung der Judenfrage' ìn de oorlog doelen van de geallieerde naties.

Volgens Ze'ev Jabotinsky in zijn boek 'the War and the Jew' neigen verantwoordelijke mensen het geduld te verliezen bij de bewering dat de "oorlog doelstellingen" van de Bondgenoten moet worden verlengd tot uiteindelijk bijna elke denkbare klacht. Herstel van de vrije handel tussen de naties, noemt Zionist Jabotinsky uitstekend, hoewel het wat hem betreft niet kan worden omschreven als een oorlogsdoel. Jabotinsky noemt de Jood als enige ideale object voor de opleiding tot collectieve haat. Het bevorderen van de Nazi-beweging (zoals de Zionisten steevast gedaan hebben) zonder het dagelijkse gebruik van het Joodse doelwit noemt Zionist Jabotinsky een optocht zonder repetitie. Anders gezegd: de Zionisten willen meer dan de Endlösung der Judenfrage.

Volgens Jabotinsky zouden de Westerse staatslieden zich schuldig maken aan verwijtbare blindheid als ze de historische waarheid negeren van de verklaring dat toen de nazi's aan de andere kant van het front, of hun huurlingen in Groot-Brittannië en Frankrijk, schreeuwden of fluisterde dat dit een Joodse Oorlog is hadden ze gelijk: de microbe van de oorlog zou zijn gestorven had het niet toestemming gekregen [van de Zionisten] om te gedijen op de Joodse tragedie. Jabotinsky had niet de minste twijfel dat veel Joden die na 1933 [door de Zionisten] gedwongen waren om Duitsland te verlaten na de oorlog enthousiast zouden terugkeren, klaar om te vergeven en te vergeten. Als gevolg van ontmoedigende ervaringen in de Joodse Staat, of uit oprechte gehechtheid aan het Duitse land en de beschaving.

De Joden konden volgens Jabotinsky niet kiezen. Bedelaars kunnen niet kiezen volgens Jabotinsky in 1940. Bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897 bepaalde rond de 200 niet gekozen Zionistische leiders dat de Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars zijn. Men hoeft louter de geschriften der Zionisten te bestuderen om te weten dat de Zionisten de grote beramers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah zijn om ondemocratisch met het Joods Recht in strijd: Israël als Wereld-getto te stichten. De verscheidene miljoenen Joden in de Verenigde Staten met aanzienlijke invloed op het leven van het land, bekeken in 1940 volgens Jabotinsky de inzet van troepen en geleidelijke evolutie van de oorlog met grote belangstelling.

De Zionistische eis january-februari 1940 in verband met de toekomstige Vredesconferentie was volgens Jabotinsky: de Joodse Staat. De Zionistische oorlog eisen moesten volgens Jabotinsky worden erkend door het gehele collectieve gezag van het wereld Jodendom. Jabotinsky schrijft in 1940 in 'the War and the Jew' dat een halve eeuw Zionistische inspanning vanaf Theodor Herzl in 1897 gewijd was aan het doel om de regeringen op aarde te laten beseffen dat Zionistische honger naar massamigratie van de minderheden een wereldwijd probleem is en dat er internationaal overeenstemming bereikt moet worden over de inspanning om het volledig op te lossen.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus