U bent hier: Home / Joodse Staat hóórt niet

Joodse Staat hóórt niet

by J.L. de Kreek — last modified 14-06-2013 11:25
Opgeslagen onder:

Wat er ook mag zijn van de mening van Esther Voet, directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël, ze miskent het feit dat een Joodse Staat niet hoort. Haar behoefte aan een Joodse Staat is Nazistisch. Joden zijn mensen die geloven in het Jodendom. De daarbij passende grondregel is dat Joden géén belang hebben bij een Joodse Staat omdat ze alsdan het verbond met G-d verbreken en 'dire consequences' te duchten hebben, zoals met de afgoderij in de tijd van de veronderstelde kruisigingsdood van Jezus Christus.

Dat er onder rabbijnen meningsverschillen zijn over de exacte wijze waarop alle regels van G-d nageleefd horen te worden, laat onverlet dat er in ieder geval één regel in acht genomen hoort te worden door de meest afvallige Joden om geen Nazi te zijn. Dat is de regel dat zij geen enkele belangstelling tonen in een Joodse Staat. Joden die zeggen op te komen voor de Joden en de belangen van een Joodse Staat behartigen zijn feitelijk Nazi's die een Joods getto besturen. Lullig voor de Joden dat de Zionisten in staat zijn gebleken de mensheid te vergiftigen met hun listige kunstgrepen en samenweefsels van verdichtsels.

Na de Franse Revolutie raakte Joden eindelijk verlost van het antisemitisme van de Kerk. De kleurlingen raakte in die tijd verlost van slavernij. Net als de rest van de mensen kregen Joden mensenrechten. Personen die daarvan niet profiteerde waren de aristocraten waaronder de bankiers familie Rothschild die ook in die tijd uit was op wereldheerschappij. Rothschild ging het verbond aan met de Zionisten, betaalde Hitler, bouwde Auschwitz en was net als andere rijke Joden de financier van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah.

Deze rijke Joden waren Asjkenazische Joden die het geloof hebben verlaten. Dáárom wordt het regiem van Hitler het Nazi-regiem genoemd. Hij is gefinancierd en geïnspireerd door Nazi's. De Joden zoals de Joden echt zijn hebben zich altijd verzet en gedemonstreerd tegen het Zionisme. Joden die vandaag demonstreren tegen het Zionisme riskeren vervolgd te worden door het Openbaar Ministerie omdat Ronny Naftaniel, Esther Voet, de Joodse Omroep, het Meldpunt Discriminatie Israël en enkele particulieren dan aangifte doen wegens antisemitisme.

Openbaar maken dat die Zionisten niet in staat zijn gebleken de kabbalistische zes miljoen te brandofferen is natuurlijk vreugde en tegelijk beangstigend want dat is antisemitisme volgens de Nazi's en dan staan er meer Joden op de rol de volgende holocaust van de Zionisten niet te overleven. Zionisten zijn eigenlijk Katholieken. Het zijn Romeinen. Die via het Byzantijnse Rijk en alliantie met de Khazar Koningen de zieke geest hebben laten postvatten in het brein van Ronny Naftaniel, Esther Voet, de Joodse Omroep, het Meldpunt Discriminatie Israel, Lodewijk Asscher naturlijk en Uri Rosenthal en dergelijken.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus