U bent hier: Home / Joris Demmink in notendop

Joris Demmink in notendop

by J.L. de Kreek — last modified 02-07-2013 11:50

Op de site van de Telegraaf staat te lezen dat de raadsman van Stichting De Roestige Spijker bij de rechtbank een getuigenverhoor heeft aangevraagd. Om beschuldigingen dat Joris Demmink schuldig is aan kindermisbruik te onderzoeken. Goede Nieuws heeft Joris Demmink ook op het netvlies. Vanuit het perspectief van andere urgente journalistieke producties. Zijn strafvervolging wordt verzocht in verband met deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Voorts is hij ambtelijk mede verantwoordelijk (geweest) voor het beleid in de jeugdzorg en vanzelfsprekend de redactie van de Wet op de Jeugdzorg.

Minderjarigen die onder de hoede van het ministerie waar Demmink leiding aan gaf uit huis worden geplaatst zijn ervan verzekerd dat zij onder die hoede 2,5 keer meer seksueel misbruikt worden dan gemiddeld thuis. Dat zijn de onloochenbare statistieken die eenvoudig blijken uit het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson. Jeugdzorg blijkt het domein van kindermisbruikers, die zeer opzichtig inbreuk op en/of onrechtmatig gebruik maken van de Wet op de Jeugdzorg (162 Sv).

De Bakker Schut Stichting doet verwoede pogigingen Joris Demmink vervolgd te krijgen. Micha Kat, verondersteld onderzoeksjournalist, strooit met vuige beschuldigingen. Goede Nieuws heeft zicht op concrete bewijselementen die in aanvulling op wat de Bakker Schut Stichting en Stichting De Roestige Spijker reeds ingebracht hebben het redelijke vermoeden wekken dat mr. Joris Demmink (mede) leding geeft of heeft gegeven aan of lid is van een terroristische organisatie wat ook gelegenheid geeft aan bedrijfsmatige kinderhandel, sekstoerisme en andere misdrijven tegen de zedelijke, geestelijke en/of gezondheidsbelangen van minderjarigen, of althans deze misdrijven willens en wetens ondersteunt of althans gedoogt.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus