U bent hier: Home / Joris Demmink juridisch castreren

Joris Demmink juridisch castreren

by J.L. de Kreek — last modified 15-09-2013 09:35

Micha Kat van Klokkenluideronline en enkele overigens gerespecteerde advocaten proberen reeds geruime tijd oud secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie mr. Joris Demmink vervolgd te krijgen in verband met kindersekstoerisme en dergelijken. Daarbij focussen zij zich op bepaalde feiten waarvan zij vinden dat het Openbaar Ministerie daar niet goed naar kijkt en vergeten zij de grote misdrijven van de oud secretaris-generaal aan de orde te stellen.

Uiteraard is kindersekstoerisme geen gering misdrijf alleen geeft de oud SG van justitie voorts gelegenheid aan de oorlogsmisdrijven en terrorisme en internationale misdaden in Islamitische landen van de politiek ambtsdragers sinds Balkenende I. Ook is Joris Demmink tevens persoonlijk middels zijn prominente lidmaatschap van de VVD daaraan schuldig. Zijn vervolging in verband daarmee wordt geambieerd.

Voorts zijn er een aantal andere door niemand besproken zuiver perverse feiten die in alle redelijkheid doen vermoeden dat Micha Kat van Klokkenluideronline gelijk heeft met zijn bewerkingen dat in ieder geval de Nederlandse justitie top geperverteerd is. Allemaal kennen ze (beroepshalve) Joris Demmink persoonlijk. Met elkaar hebben zij ook gefantaseerd over een firewall rond Europa tegen kindermisbruik op internet. Kennelijk zodat niemand in Nederland hun netwerk ontdekken kon.

De beschuldigingen van Micha Kat van Klokkenluideronline aan het adres van Joris Demmink gaan samen met grote aantallen afwijkingen in de standaard techniek van opsporing en vervolging als het om kindermisbruik gaat. In verband met kindermisbruik zijn er opvallend veel civiele of semipublieke partijen actief betrokken bij de bestrijding die zich grappig genoeg opstellen tussen slachtoffers en slachtofferhulp van justitie en zich ook oncontroleerbaar gedragen en zich onttrekken aan eenvoudige wettelijke verplichtingen die voor een ieder gelden.

In Nederland blijkt sprake van een crimineel netwerk van ambtenaren in de publieke en semipublieke overheid die grootschalig minderjarigen gijzelen en mishandelen, misbruiken en verwaarlozen voor geld. Zij doen het werk ten titel van kinderbescherming en werken goed samen met rechtbanken. Openbaar Ministerie en politie zit er bij en kijkt er naar. Ouders die aangifte doen worden van kastje naar de muur gestuurd en kinderrechters maken er kennelijk opzettelijk een potje van. Te vaak met bezoldigde nevenfunctie bij de kinderbescherming.

Het vermoeden is redelijk dat Joris Demmink voor zichzelf en zijn 'inner circle' een pedo-paradijs heeft willen inrichten waarbij hij en zijn vrienden achter de schermen ruimschoots aan de trekken konden komen omdat politie en justitie toch de andere kant op kijken. Joris Demmink vertoeft ook al in kringen van terroristen die hij middels zijn onrechtmatige ambtelijke bediening ondersteunt bij en tijdens de genoemde oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen.

Aangezien bepaalde personen het niet leuk vinden dat hun kinderen verkracht worden ten titel van kinderbescherming wordt er gewerkt aan justitieel optreden in het justitiële kader tegen de kinderbeschermers die zich gezinsvoogden of gedragsdeskundige of casemanager of bestuurder van Bureau Jeugdzorg of medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming noemen. Het vette dossier van de gijzeling en mishandeling en misbruik en verwaarlozing van meisje A. te R. door Bureau Jeugdzorg laat nu al zien dat wanneer het Gerechtshof binnenkort het bevel tot strafvervolging afgeeft de rechter-commissaris terstond op het spoor van Joris Demmink komt als 'mastermind' die deze corruptie mede mogelijk gemaakt heeft.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus