U bent hier: Home / Journalisten ondersteuners terrorisme

Journalisten ondersteuners terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2015 12:10
Opgeslagen onder:

Journalisten van de Nederlandse massa media ondersteunen over de hele breedte het terrorisme in de Nederlandse politiek. Er wordt al heel lang melding gemaakt van door Nederlandse politici begane oorlogsmisdaden en genocide. Journalisten die moeten aanslaan in verband met deze misdaden blijken goede betrekking te onderhouden met betrokken terroristen. Het schoolvoorbeeld hiervan is Arnold Karskens die aan het begin van de oorlog in Irak alle journalisten afblafte die 'embedded' meegingen, en zelf op schoot zit bij een van Nederlandse grootste terroristen: Fred Teeven.

De Nederlandse massa media is een grote selfie van arrogante leeghoofden die op school niks geleerd hebben. De School voor de Journalistiek blijkt mensen op te leiden tot zieke propagandisten voor een terroristische organisatie. In Turkije worden journalisten vervolgd omdat zij propaganda leveren voor een terroristische organisatie. De bedoeling is dat dit in Nederland ook gebeurt. Kustaw Bessems bijvoorbeeld, en dus Arnold Karskens en de voltallige redactie van de Wereld Draait Door en Geen Stijl. Achter de schermen gaat het er reeds knalhard aan toe. Vooralsnog op papier. Dat kan zich verplaatsen naar de straat.

Er is noodzaak de harde confrontatie te zoeken met de Nederlandse journalisten van de massa media. Er is al een keer gevochten op de redactie van de Wereld Draait Door. Dat gaat gewoon nog een keer gebeuren. Wat Tarik Z. gedaan heeft is pas het begin. Hij is held. Het voorbeeld voor de Nederlandse journalistiek van wat volgen gaat. Wat Tarik Z. zegt over de Twin Tower is de waarheid en de feiten. Het is evident dat de oorlog in Irak illegaal is. Het is evident dat het westen daar terrorisme begaat. Het is evident dat het westen daar genocide begaat. Het is evident dat Sybrand Buma van het CDA leiding geeft aan een onrechtvaardige christelijke kruistocht tegen de Islam. Het is evident dat de helden van Geert Wilders de grote kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Het is evident dat de jeugdbescherming in Nederland op grote schaal kinderen steelt en misbruikt voor geld. Dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt is ook evident.

Ook is het bijna zeker dat het 'umfeld' van Wilders de aanslag gepleegd heeft op de MH17. Wat weinige weten, slechts een paar, is wat er áchter de schermen gebeurt. Inmiddels staan meters dikke dossiers klaar als munitie voor het Openbaar Ministerie en Politie of zwaarder geschut om genadeloos hard bevoegd toe te slaan in Nederland. In de politiek. In de journalistiek. In de jeugdbescherming. In één grote beweging wordt Nederland schoongeveegd. Dat het allemaal zo lang duurt voordat de waarheid en de feiten gepubliceerd worden door de mensen in de massa media die zich journalist wanen is bijzonder slecht nieuws voor betrokken journalisten. Ook de aanwas van jonge journalisten in de massa media is slecht nieuws voor hen. Iedereen heeft een tablet of pc of laptop en kan vanaf de luie stoel zelf studeren op internet wat de waarheid en de feiten zijn.

Dat doet niemand, in ieder geval niet in de journalistiek. In de journalistiek is allen wat de massa media zegt waar en kust men elkaars kont terwijl willens en wetens weg gekeken wordt van de zware internationale misdrijven van de Nederlandse politicus van rechts tot links, lokaal en landelijk. Twee Nederlandse top militairen zijn in Afghanistan gesneuveld ten gevolge van de negativiteit van Wilders. Geen Stijl lacht er om en faciliteert de groep van Wilders door het platform open te stellen voor de professionele propaganda van beroeps katholiek Hans Jansen die als islamdeskundige voor Wilders de rechtbank misleidt over de Koran. Wilders die zegt al jaren te waarschuwen voor de gevaren van de Islam doet niks anders dan de vijand ophitsen tegen Nederland. Alle journalisten vinden dat de normaalste zaak van de wereld want dat is vrije meningsuiting.

Wie de woorden van Wilders als kogels in de rug krijgt denkt daar anders over. Geert Wilders gaat bevoegd neergeslagen worden om vanzelfsprekende redenen. Ook Geen Stijl en Jalta en de Dagelijkse Standaard en de Wereld Draait Door en Jort Kelder ondergaan dit lot omdat zij opzichtig in dienst staan van de terroristen in de Nederlandse journalistiek. Elke journalist kan dat voor zichzelf begrijpen en uitleggen aan het publiek. Daar is geen woord Spaans bij. Allemaal in de meest eenvoudige voor iedereen te begrijpen Jip en Janneke taal. Journalisten klagen steen en been dat zij op internet worden gekleineerd, gepest, getreiterd, geïntimideerd, niet respectvol als vrouw behandeld. Dat wordt alleen erger. Het is ordinair oorlog in de Nederlandse Journalistiek.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus