U bent hier: Home / Journalisten zijn verdacht

Journalisten zijn verdacht

by J.L. de Kreek — last modified 02-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Journalisten zijn bij meerderheid verdacht. De goeden lijden onder de kwaden. Journalistiek is een vrij beroep. Iedereen kan journalist zijn. In voorkomende gevallen is het aan de rechter te bepalen of iemand daadwerkelijk journalist is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten is de organisatie die een database bijhoudt met journalisten die verdienen aan journalistiek en hoe veel omdat op basis van deze verdiensten het recht op een perskaart wordt bepaald.

Journalisten in de bijstand komen kennelijk nooit meer aan het werk omdat de NVJ hen geen perskaart vergunt want ze verdienen door werkloosheid niet voldoende aan journalistiek. De meeste journalisten die gelezen worden zijn betaald voor hun prestaties aan de uitgever en het publiek. De lezer koopt een krant en verwacht relevante informatie. Statistieken over aandelen en koersen zowel op de baan als in de beurs. Waterstanden, het weer van morgen, een cartoon, paar columns, opinie, feiten en de waarheid.

Feiten zijn extreem belangrijk in de journalistiek. Dus wat waarheid is en wat niet. Omdat journalistiek een vrij beroep is en niet van elke journalist individueel verlangd worden kan dat het een volledige forensische studie achter de kiezen heeft en feiten ook feiten zijn zonder dat een rechter dit heeft bepaald, worden er niet al te zware regels gesteld aan het voorafgaand onderzoek van de journalist wanneer oorlogscorrespondent Arnold Karskens na bekend worden van het Rapport van de Commissie Davids aan de grote klok hangt dat de Fred Teeven van de VVD die lid was van het Comité van aanbeveling van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden van Arnold Karskens, een eerste klas oorlogscrimineel is.

Niet alle feiten worden vooraf door de rechter getoetst. De feiten over de oorlogsmisdaden van Bush, Balkenende en Blair in Irak zijn inmiddels ruimschoots getoetst aan de rechtspraak en geen journalist schrijft daarover relevant. In 2010 heeft de Hoge Raad het Toetsingsarrest 2.0 geleverd. Iedereen met een beetje gevoel voor geschiedenis weet wat het eerste Toetsingsarrest uit 1942 inhoudt. Op grote schaal maken magistraten misslagen in strafzaken waarin of waarbij grote terroristen van Nederlandse bodem de hoofdrol spelen. Dat een journalist de intellectueel dader is van het modern antisemitisme en de Jodenhaat en verantwoordelijk gehouden moet worden voor WOII en de Shoah is nog nooit door een Nederlandse journalist in de openbaarheid gebracht, terwijl Harry Mulisch, Hans Knoop, Esther Voet en Kustaw Bessems daarmee bekend moeten zijn.

Onlangs is een journalist mishandeld door de redactie van de Wereld Draait Door omdat betrokkene doorvroeg over de behulpzaamheid door Matthijs van Nieuwkerk bij het verhelen van de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van zijn politieke tafelgasten. Met een voor iedereen zichtbare microfoon zonder camera terwijl eerst contact was gelegd met de redactie van Pauw en Witteman. Matthijs van Nieuwkerk is hoofdredacteur geweest van een verzetskrant. Hij verzet zich gek genoeg niet tegen de blatante oorlogsmisdaden van de vrienden van Jort Kelder in de politiek. Jort Kelder is ook zo'n journalist die zijn rol misbruikt om de criminele elite de hand boven het hoofd te houden.

Zoals Jort het doet heurt het in ieder geval niet ook omdat Jort Kelder iedereen medeplichtig maakt aan de internationale misdrijven van Mark Rutte & co. Behalve met personen in de uitvoering bij politie of het leger is er met welhaast niemand een gewoon gesprek te voeren over de blatante extreem zware misdrijven van Geert Wilders tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en de gevolgen daarvan voor iedereen. Iedere keer wanneer de vervolgingsbeslissingen genomen moeten worden slaat de confabulatie toe in het brein van de magistraten en wordt de vijand in de kaart gespeeld.

Geen journalist in de Krant van Wakker Nederland of op Geen Stijl, ook van de TMG, schrijft er over. Wel hebben zij allemaal de mond vol van het onfatsoen der islamieten zich te verzetten tegen de massamoorden van de blanke Papen in hun moslimlanden op grond van willens en wetens gelogen schuld van de Islam aan aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika die 11 september 2001 heel anders gegaan moeten zijn dan iedereen beweert omdat twee vliegtuigen domweg te weinig energie bezitten om al dat staal van de DRIE torens van de Twin Towers tot stof te laten vergaan.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus