U bent hier: Home / Kabinet ondersteunt daders 9/11

Kabinet ondersteunt daders 9/11

by J.L. de Kreek — last modified 11-09-2013 07:55
Opgeslagen onder:

Onderzoek naar de aanslagen in Amerika 11 september 2001 toont aan dat het Nederlands kabinet sinds Balkenende I de daders ondersteunt bij en tijdens het verhelen van hun schuld en het plegen van andere grote terroristische misdrijven. In het kabinet zitten de hoogste bestuurders. Met toegang tot grote hoeveelheden data en wetenschap. De minister-president is academicus. Ook het kabinet kan makkelijk begrijpen dat de Twin Towers en gebouw Zeven alleen door 'controled demolition' met vrije valsnelheid symmetrisch in het eigen fundament ingestort kunnen zijn.

In plaats te verlangen dat er een gedegen onderzoek plaatsvindt naar de schuldigen van de aanslagen 11 september 2001, neemt het Nederlands kabinet voetstoots de informatie voor waar aan die het Amerikaans bestuur levert. Ook verzet het zich niet tegen militaire reacties op de aanslagen in landen en op mensen die niks te maken hebben met die aanslagen, en neent het deel aan de oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van 'the Coalition of the Willing' in Islamitische landen. Dat Wilders daarbij zijn xenofobe grondhouding niet onder stoelen of banken schuift en hij gedoogd wordt door zijn collega's in de politiek bewijst dat het kabinet tot doel heeft Islamieten in het bijzonder en Nederland, de wereld en Europa in het algemeen te benadelen.

De daders van de aanslagen van 11 september 2001 moeten gezocht worden onder de Amerikanen zelf. Mogelijk zijn ook Zionisten betrokken. De kans dat Bush, Rumsfeld en Cheney onschuldig zijn is klein. Ze zijn allemaal betrokken bij het initiatief van de neo-conservatieven om de Amerikaanse grootsheid in de 21ste eeuw te verzekeren. Wanneer de betrokken Amerikaanse familie Bush onder het vergrootglas gelegd wordt is makkelijk te zien dat grootvader Prescott Bush in Europa tot eind 1942 de Nazi's ondersteunde. Op last van de Amerikaanse overheid heeft hij zijn werk voor de Duisters opgegeven en is hij teruggekeerd naar Amerika. Zijn advocaat Allen Dulles had een hoge functie bij de CIA en voorloper OSS. De familie Bush sympathiseerde met de Nazi's althans het waren oorlogsprofiteurs.

De eerste president Bush was de Amerikaanse bevelhebber die Koeweit bevrijdde van de inval van Hoessein in 1991. Dat was de eerste Golfoorlog. Bush koos er toen voor Hussein niet af te zetten. Wel is Irak sinds die tijd excessief gebombardeerd met munitie van verarmd uranium. Dat is kernafval. Dit ging vergezeld van consent van de Nederlandse politiek van links tot rechts, ook als er geen volkenrechtelijk mandaat was. Dat staat in de harde tweede conclusie van het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids. Vervolgens neemt de Nederlandse politiek ook deel aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de jongste president Bush in Irak. Drie generaties Bush die persoonlijk direct betrokken zijn bij de grootste misdrijven in de wereld, en iedereen in de internationale verhoudingen is hun schoothondje.

De aanslagen in Amerika en oorlogen in Islamitische landen passen in het straatje van de utopie van Christenen. In het hoofd van leidende Christenen op aarde en in Amerika is er geen verlossing zonder Armageddon. De aanslagen in Amerika 11 september 2001 zijn onderdeel van de Rapture, het begin van de Apocalyps. In de geest van de Amerikaanse Christen is het Christendom het enige ware geloof. Opvallend daarbij is dat de Zionisten eind 19e eeuw met de Katholieken wilde samenwerken omdat de door de Zionisten bedachte 'Endlösung der Judenfrage' een letterlijke vervulling is van die Christelijke Eind Tijd profetieën die zich in de moderne tijd manifesteren.

De Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging van 1940-1945, de aanslagen 11 september 2001 en de oorlogen nu in Islamitische landen moeten gezien worden als het werk van Amerikaans Christelijke en Zionistische draaideur terroristen. De familie Bush is al genoemd als deelnemers. Andere deelnemers zijn de mensen die betalen. De financiers. Ook dat zijn Amerikanen. Amerika wordt bestuurd door een terroristische junta die macht gelegenheid en middelen misbruikt en/of ambtsplichten schendt. Net zoals Balkenende en Blair doen. De aanslagen op Amerikaans grondgebied zijn gepleegd door een team van professionals en ambtenaren, waaronder ambtenaren in de Nederlandse politiek die na het feit de daders een veilige aftocht vergunde en de burgers misleidde omtrent de oorzaak en schuldigen om daarmee een ongerechtvaardigde Christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam te legitimeren.

De economische crisis is daarvan een logisch voorspelbaar gevolg en is ook een gewild gevolg van het immense terrorisme van het westerse Christendom in de politiek om de wereld terug in de middeleeuwen en ouderwets onder kerkelijk bestuur te plaatsen. Het eind doel van al dat westerse terrorisme is, hoe gek het ook klinken mag, de kroning van de familie Rothschild tot koninklijke familie van Groot Israël. Dat is waar het allemaal omdraait. De reden waarom de Tweede Wereldoorlog gevoerd en de Twin Towers ingestort zijn en de oorlogen van het westen in Islamitische landen gevoerd worden.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus