U bent hier: Home / Katholieken verloochenen Jezus Christus

Katholieken verloochenen Jezus Christus

by J.L. de Kreek — last modified 27-12-2015 09:52
Opgeslagen onder:

Meeste Katholieken weten niet dat Jezus Christus niet gestorven is aan het Kruis of de Martelpaal omdat ze de Bijbel niet lezen en de leugens van het Vaticaan volgen. Hoe moeilijk kan het zijn? “Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.” Lukas 24:39. Daarna at Jezus. Voor de ogen van zijn discipelen. Dat staat in Lukas 24:41-42. Zij “meenden” een “Geest te aanschouwen” omdat schrik en vrees hen had aangegrepen. Lukas 24:37.

Katholieken zijn altijd grote vijanden geweest van de meest favoriete Jood op aarde: Jezus Christus. De Katholieken, de zogenaamde Christenen, volgen helemaal geen Christendom. Het Christendom zoals Jezus Christus dit volgde heeft meer gemeen met de Islam dan met de algemene en bijzondere leerstellingen van de Katholieken, Protestanten, Gereformeerden of andere zich Christen wannende Satan aanbidders. Het Vaticaan is de Kerk van Satan. Dit wordt bewezen door de knalharde leugens die de Papen prediken over Jezus en dat de Joden zijn moordenaars zouden zijn.

De Joden zijn nooit de moordenaars geweest van Jezus Christus omdat Jezus Christus nooit gedood is. De executie heeft zich nooit met succes voltrokken. Zijn discipelen prediken uit schrik en vrees dat Christus gestorven en weder is opgestaan. De opstanding van Jezus Christus is onzin want hij is nooit gestorven. Jezus was volmaakt. Hij was de Koning van de Joden. Hij was de Profeet. Hij is veroordeeld. Door de Sanhedrin. Het volk wilde hem dood. Democratisch bepaald. De eerdere gebeden van Jezus zijn verhoord. Hij is niet gestorven.

Het is opvallende dat Katholiek Hans Jansen op GeenStijl alle ruimte krijgt om zijn antisemitische gif over de Islam en de Koran en Profeet Mohammed die evident de Helper is waarom Jezus bij God zou vragen in de harten en hoofden van de reaguurders te planten. Het Christendom is de religie waarbij geluisterd wordt naar wat Jezus Christus zegt. Na de zogenaamde wederopstanding zegt Jezus Christus dat hij vlees en benen bezit gelijk iedereen ziet. Hij eet zelfs in het aangezicht van zijn discipelen die uit angst en vrees wanen een geest te zien.

Het aller grootste wereld nieuws op aarde 'as we speak' is dat de Christenheid kei en kei en keihard liegt over de woorden van Jezus Christus in de Bijbel en dat Jan Roos zich druk maakt om de minister-president die niemand met kerst feliciteert en wel de Moslims prettige Ramadan wenst. Toevallig is dat helemaal goed van de minister-president want Kerst is een feest van de Synagoge van Satan. Dat wens je niemand toe. Kerst is een ranzig feest van personen die het hoogste woord voeren over normen en waarden en met Pasen liegen over de dood van de Profeet die zij beweren te volgen.

Het is niet toevallig dat de held van Wilders welhaast als eerst bij de Paus op audiëntie ging voor de werving van support voor de door hem bedachte 'Endlösung der Judenfrage' inclusief antisemieten, treinen, kampen, deportatie en Holocaust. Katholieken liegen over de dood van Jezus Christus omdat zij van oudsher de grote antisemieten op aarde zijn en met de dood van Jezus Christus de Joden demoniseren kunnen want het zijn tenslotte de Joden die hem hebben veroordeeld. De Katholieken blijken Jezus dood te verklaren omdat zij de Joden haten.

De tekst van Bijbel bewijst eens te meer dat Jezus Christus op schandalige wijze verloochend wordt door de Katholieken. Bloedig en wreed zou de wraak van Rome geweest zijn als de Joden de Profeet gevolgd hadden en zijn Koninkrijk erkend, dan kon de Keizer van Rome geen Koning van de Joden zijn want dat is wat Rome zo graag wil. Nog elke dag leeft Rome de lust uit te heersen als Vorst over de Joden. Daarom al de oorlogen aan de randen van Europa. Daarom het wereld-getto te Israël. Dit is de tijd waarin het Duizendjarig rijk definitief gestalte moet krijgen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus