U bent hier: Home / Kerstgroeten vande Shariarechtbank

Kerstgroeten vande Shariarechtbank

by J.L. de Kreek — last modified 26-12-2013 16:30
Opgeslagen onder:

Spannendste, leukste en leerzaamste verhaal met kerst 2013 is natuurlijk de vertelling over de Shariarechtbank in Nederland. Nederland heeft daaraan behoefte. De shariarechtbank is een prachtige aanvulling op de alternatieve geschillenbeslechtingen die al bestaan in Nederland. Waar anders kan men terecht in verband met geschillen over Islamitisch bankieren? Ook voor het persoonlijke leven van de Moslims en internationaal rechterlijke vraagstukken is de Shariarechtbank in Nederland onontbeerlijk.

Nederlandse juristen dragen bij aan de invoering van de Shariarechtbank op sharia.rechtbank.nl. In beginsel heeft de overheid geen bemoeienissen met shariarechtspraak, net zo min als het zich inlaat met canoniek recht of de arbitrage van de KNVB. De idee in sommige kringen dat een Shariarechtbank in strijd is met de Nederlandse rechtsorde is niet te rijmen met het algemeen recht op arbitrage in gevallen waarin de wet dat toestaat. Dit algemeen recht in samenhang met de Sharia levert ruimte voor de Shariarechtbank. Op voorhand propageren dat een Shariarechtbank buiten de Nederlandse rechtsorde valt staat gelijk aan een onjuiste voorstelling van zaken.

Een Shariarechtbank in Nederland draagt bij aan integratie van Moslims in Nederland en sluit aan bij oude Nederlandse tradities die tot op heden in niet Islamitische geloofsgemeenschappen gekoesterd worden. De voordelen van een Shariarechtbank zijn meerledig. In het algemeen zal een Shariarechtbank in Nederland bijdragen aan verlichting van de werkdruk in de rechtspraak en bevorderlijk zijn voor het juridisch onderwijs en begrip tussen mensen. De Shariarechtbank op sharia.rechtbank.nl staat voor kwaliteit en eerlijke en onafhankelijke Shariarechtspraak. Dat de Nederlandse rechtsorde daar voordeel mee doet is vanzelfsprekend.

De Shariarechtbank op sharia.rechtbank.nl zoekt juristen die vooralsnog op basis van vrijwilligheid meewerken aan de inrichting van deze voor de Moslimgemeenschap belangrijke vorm van geschillenbeslechting. De Sharia in Nederland is meer dan 'een vorm van geschillenbeslechting over geloofskwesties of over passend gedrag van moslims in bepaalde situaties waaraan betrokkenen zich dan vrijwillig onderwerpen' zoals oud minister van justitie Donner het verwoord heeft. Sharia in Nederland behelst alles wat in Nederland middels een arbitraal geding via sharia.rechtbank.nl overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Shariarechtbank aan de Kadi voorgelegd kan worden.

Onderwerpen de Mudawana betreffende, of financiële of andere zaken. Uiteraard kunnen ook geloofskwesties of de algemene Islamitische etiketten op basis van vrijwilligheid aan de Shariarechtbank ter beoordeling voorgelegd worden. De Shariarechtbank voegt een nieuwe vorm van geschillenbeslechting toe aan het systeem van rechtspraak in Nederland. Dat rechtspreken niet uitsluitend is voorgehouden aan rechters of raadsheren in dienst van de Staat tonen de uiteenlopende rechtsprekende colleges in Nederland.

Sharia in Nederland ligt gevoelig. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in haar uitspraak van 13 februari 2003 (nrs. 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98) verklaard dat de Sharia in ieder geval dééls strijdig is met de mensenrechten zoals geformuleerd door de Mensenrechten-conventie van de VN. Respect voor democratie en mensenrechten en rechtspreken volgens de Sharia in Nederland stuit niet op serieus juridisch bezwaar in ieder geval nu het mandaat, de jurisdictie, van de Shariarechtbank niet het straf- staats of bestuursrecht betreft.

De Shariarechtbank op sharia.rechtbank.nl streeft naar een professionele invulling van de Islamitische behoefte naar alternatieve geschillenbeslechting die past in het Nederlandse systeem van rechtspraak en arbitrage. Mensen die daarin een rol vervullen willen en kunnen in deze uitdagende nieuwe mogelijkheid van conflictbeslechting worden verzocht zicht te melden op sharia.rechtbank.nl. De shariarechtbank op sharia.rechtbank.nl wordt ondersteund door het Digitaal Juridisch Warenhuis™ met de nieuwste digitale middelen om ook het digitaalprocederen bij de Shariarechtbank te faciliteren.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus