U bent hier: Home / Kinderbeschermers gijzelen minderjarigen

Kinderbeschermers gijzelen minderjarigen

by J.L. de Kreek — last modified 26-01-2014 10:58
Opgeslagen onder:

Door het hele land houden kinderbeschermers van de publieke en semipublieke overheid minderjarigen gegijzeld. Bureau De Kreek slaat het dossier van de aangifte open in verband met meisje A. te R. Thuis was alles goed. In handen van de kinderbescherming is ze in ieder geval misbruikt. Mogelijk ook seksueel. Eerst ná de UHP had ze blauwe plekken in de schaamstreek. Op bladzijde 123 van het dossier van de aangifte staat de naam van Joris Demmink genoemd. Hij is oud-leider van een crimineel netwerk van kennelijk pedofiele ambtenaren waarvan leden ook deelnemen aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide.

De vraag is of Nederland burgeroorlog voorkomen kan. Dat het een keer fout gaat in de kinderbescherming is te begrijpen. Nooit alles gaat tegelijk goed. Er worden altijd fouten gemaakt. Kinderbescherming is mensenwerk. Ook de politie maakt fouten. Iedereen maakt fouten. Aan de lopende band. Onder professionals bestaat de kunst fouten tot een absoluut minimum te beperken. De lol van het werk is de perfectie. In de kinderbescherming is alles anders. De fouten van de kinderbeschermers zijn onaftelbaar en beschadigen in ernstige mate de belangen van de minderjarigen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de kinderbescherming draait het om de werkgelegenheid en wat Meeuwissen en Gerritsen en Sprokkeldreef zeggen. 

Joris Demmink en deskundigen in de zorg en wetenschap en een batterij compleet mesjogge politiek ambtsdragers hebben met elkaar een voor buitenstaanders ontoegankelijk crimineelnetwerk voor pedofielen gemaakt. Zicht krijgen op wat er gebeurt met de minderjarigen onder de hoede van de jeugdzorg is onmogelijk. Berichten van de kinderen zelf zijn huiveringwekkend. Verkracht onder het oog van de toezichthoudende camera's en niemand doet iets. Ouders worden door kinderbeschermers vrijwel onmiddellijk functioneel álle bevoegdheden ontnomen en verder is er geen andere hulpverlener die van de jeugdzorg eraan te pas komen mag. Jeugdzorg maakt alle keuzes voor ouders en kind, van de arts tot en met de school en het wonen. Het gezwel is vele keren groter en kwaadaardiger dan iedereen denkt. 

Joris Demmink wordt meerdere keren genoemd in verband met de gijzeling van meisje A. te R. door de jeugdzorg. Onder andere als oorlogsmisdadiger. De rechercheur van politie die de aangifte opnam knikte daarbij. Het was reeds van meerdere prominente rechercheurs begrepen dat de leden van de VVD oorlogsmisdadigers zijn die ook deelnemen aan terrorisme en genocide. Het is wat dat betreft jammer dat de MSM de gebeurtenissen in het land niet volgen. 

Lang en breed is bewezen dat de VVD een oorlogsmisdadige club is. Er wordt serieus gezinspeeld op een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid in het kwadraat. Niet alleen in verband met het feit dat de ambtenaren van de kinderbescherming door het hele land kinderen gegijzeld houden, misbruiken en doen laten verkrachten, wordt serieus nagedacht over het laten herleven van het ouderwetse Partizaans verzet. Ook de genocide van de VVD op islamieten c.q. moslims of arabieren is bepalend. 

Keer op keer krijgen jeugdzorgmedewerkers zelf de kans te laten zien dat ze het wél begrijpen. De justitiële weg is ingezet, heeft het primaat en is zo traag als dikke teer. Bovendien worden de kindermisbruikers in de kinderbescherming ondersteund door politie en justitie en de hand boven het hoofd gehouden door de politiek. Tegelijkertijd gaat het misbruik en de mishandeling en verwaarlozing van meisje A. te R. gewoon door. Nu bijna anderhalf jaar. “Onbestaanbaar dat ze is weggevoerd”, zegt de Casemanager van LoketBJZ. 

Daarmee was de uitdrukkelijke en niet voor andere uitleg vatbare afspraak gemaakt dat het Bureau Jeugdzorg waar directeur Rene Meeuwissen de leiding heeft, het kind en gezin met rust zou laten omdat: a) alles goed was en b) ouders de gezondheid en ontwikkeling van het kind regelmatig lieten controleren door hun reguliere huisarts en die had geen klachten. Niemand had klachten over ouders en kind. Alleen de jeugdzorg klaagde. Eerst over vader. Nu over moeder. Ook de hulpverleners die ouder bijstonden hebben het gedaan. De moeder is na de UHP enige tijd gegijzeld geweest en gedwongen een bepaalde advocaat te kiezen. Deze advocaat heet mr. Carrie J. zo blijkt uit het dossier. 

Ongeveer tien dagen na de afspraak dat BJZ zich niet met het kind zou bemoeien werd het meisje met de sterke arm uit huis gehaald. Met spoedverlof van rechter Paling die zelf tevens tewerkgesteld is bij een bureau jeugdzorg. De rechtbank Rotterdam trekt zich niks aan van deze dubieuze dubbelfunctie van de rechter die zonder het horen van belanghebbenden en wetende dat de collega's van de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doen, de organisatie van de heer Meeuwissen verlof verleent om meisje A. te R. met spoed de vrijheid te ontnemen. 

Dat BJZ geholpen door Politie de beschikkingen ook onmiddellijk zonder voorafgaande betekening door een deurwaarder executeren is bewijs van de onrechtmatigheid. Een UHP is een vrijheidsbeneming. Vergelijkbaar met een inhechtenisneming. Daaraan vooraf geen waarheidsvinding en geen betekening van een last staat volgens het wetboek van strafrecht gelijk aan gijzeling. Rene Meeuwissen houdt niet van makkelijk denken bleek bij en tijdens de manifestatie voor geld door 1000 kindermisbruikers in de jeugdzorg. 

Het personeel van Meeuwissen schrijft ergens in het dossier van de aangifte van gijzeling van meisje A. te R. dat het een hele strijd wordt om meisje A. te R. Daarin hebben zij gelijk want er wordt niet gerust tot de hele onderneming van meneer Meeuwissen & Co legaal gesloopt is. Dat weet hij allemaal want hem is reeds geschreven dat zijn strafvervolging geambieerd wordt. De stelling van klager blijkt volgens het beklag te zijn dat meisje A. te R. illegaal onder de hoede van derden geplaatst is voor geld. Ook die smetstrepen en dat overstrekken en trillen met de handen bij vreemden en dagen huilen als ze haar biologische moeder weer eens gezien heeft wordt Meeuwissen persoonlijk aangerekend.  

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus