U bent hier: Home / Kinderbeschermers grootste kindermisbruikers

Kinderbeschermers grootste kindermisbruikers

by J.L. de Kreek — last modified 27-09-2013 09:40
Opgeslagen onder:

Voor peuter A. te Rotterdam is het elke dag een hel. Zonder geldige reden als baby uit huis gehaald door Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de kinderbescherming èn terstond na de illegale UHP misbruikt. Aanstaande dinsdag 01 oktober 2013 is eindelijk de klacht bij het Gerechtshof Den Haag in behandeling over de niet vervolging van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Het Goede Nieuws heeft eerder bericht over de misdaden van de kinderbeschermers. Bureau Jeugdzorg heeft toen gedagvaard wegens smaad. De kort geding rechter heeft de feiten over de mishandeling van de baby door Bureau Jeugdzorg naast zich neergelegd en het Goede Nieuws en de vader veroordeeld wegens smaad. Niemand van de mainstream media die het dossier bestudeert. Dat is standaard in die sector.

De zaak van de klachten over het niet vervolgen van de kinderbeschermers te Rotterdam is in mei 2013 van de zitting gehaald omdat het te zwaar was. In september is de zaak weer van de zitting gehaald omdat er alleen plaatsvervangende raadsheren beschikbaar waren. Nu staat de zaak gepland voor dinsdag aanstaande met een vaste raadsheer die Joris Demmink beroepshalve persoonlijk kent en twee plaatsvervangende raadsheren.

Joris Demmink is opvallend vaak genoemd in de zaak van de gijzeling, mishandeling, misbruik en verwaarlozing van meisje A. te R. Als intellectueel dader van het perverse systeem van jeugdzorg. Als ambtelijk voorbereider. De aangifte in verband met de misdrijven van de kinderbeschermers te Rotterdam werd aangenomen door twee rechercheurs. De aangifte werd auditief opgenomen. Joris Demmink is daarbij genoemd als oorlogsmisdadiger. De rechercheur knikte.

Joris Demmink van de VVD is één van de grote leidende criminele in Nederland. Hij neemt als VVD'er en oud SG deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Daarnaast heeft hij in vereniging met anderen een systeem van jeugdzorg in het leven geroepen waarin minderjarigen grootschalig geroofd worden kunnen voor geld en misbruik. Binnen de instellingen van de kinderbeschermers worden tienduizenden kinderen stelselmatig mishandeld en misbruikt.

Bewust en opzettelijk. Algemene rapporten maken het misbruik meer dan overtuigend zichtbaar. Ook de vele individuele zaken laten het stelselmatige en diepgaande misbruik goed zien. Dat ondanks de vanwege de overheid geopenbaarde algemene rapporteren de medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming doen alsof er niks aan de hand is, voorspelt een slechte tijd voor deze personen.

Bij Bureau Jeugdzorg vinden ze dat ze niet aan waarheivinding hoeven te doen. Voorts menen zij dat wat zij stellen niet wettig en overtuigend bewezen hoeft te zijn. Dat is natuurlijk vragen om grote problemen voor àl deze medewerkers persoonlijk. Deze mensen zijn van de semipublieke overheid. Worden betaald met belasting geld. Verantwoordelijk voor de openbare orde en verplicht het belang van minderjarigen als eerste overweging te hebben.

Omdat bestuurders van de Bureaus Jeugdzorg erkennen dat zij niet aan waarheidsvinding doen en vinden dat hun stellingen niet wettig en overtuigend bewezen hoeven te worden en zij toch zonder titels rechtsgeldig te betekenen kinderen uit huis halen, hebben zij recht op aanhouding, voorgeleiding en kaalplukken wegens bedrijfsmatige kinderhandel.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus
Onafhankelijke onderzoeken
Commissie Samson
In Omringd door zorg, toch niet veilig beschrijft de Commissie-Samson haar onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van seksueel misbruik van kinderen die in de periode 1945-2010 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Hoe kan het gebeuren dat een groepsgenoot, groepsleider of pleegvader hen seksueel misbruikt? Hoe kan het dat op veel signalen niet of nauwelijks is gereageerd?

Commissie Deetman

Uit het eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk, blijkt dat opvallend veel kindermisbruikende paters, fraters kapalanen, broeders en priesters werkzaam waren in jeugdzorg.