U bent hier: Home / Kinderrechter De Pauw Gerlings-Döhrn jokt

Kinderrechter De Pauw Gerlings-Döhrn jokt

by J.L. de Kreek — last modified 17-08-2013 10:55
Opgeslagen onder:

In het Algemeen Dagblad van zaterdag 17 augustus 2013 staat een uitgebreid artikel van meer dan twee pagina's over de problemen bij Bureau Jeugdzorg. Daarin komen onder andere aan het woord de heer René Meuwissen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam en mevrouw mr. De Pauw Gerlings-Döhrn kinderrechter te Rotterdam. In het artikel neemt de kinderrechter het op voor BJZ alsof zij de advocaat is van de organisatie. Ook jokt zij de feiten.

Mr. De Pauw Gerlings-Döhrn stelt: Jeugdzorg heeft er geen belang bij om te liegen, ouders hebben dat wel. Waar haalt zij het vandaan? Kennelijk heeft de kinderrechter te Rotterdam een vooringenomen houding ten aanzien van ouders. Goede Nieuws beschikt over een brief van waarnemend-president R.G. De Lange-Tegelaar van de Rechtbank Rotterdam van 16 november 2012 waarin staat dat de Rechtbank Rotterdam goed samenwerkt met Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Deze goede samenwerking is recent onderwerp geweest van een verzoek tot wraking van de Rotterdamse voorzieningenrechter in het kort geding wat Bureau Jeugdzorg Rotterdam had aangespannen tegen Goede Nieuws en @Supervader. Het wrakingsverzoek is afgewezen. Kennelijk omdat de Rechtbank Rotterdam goed samenwerkt met Bureau Jeugdzorg. Het kort geding ging over de vraag of Goede Nieuws zich onrechtmatig had uitgelaten over gezinsvoogd Desiree Messchendorp van Bureau Jeugdzorg Rotterdam.

Ter zitting is bewezen dat Bureau Jeugdzorg te Rotterdam en de desbetreffende gezinsvoogd de minderjarige dochter van @Supervader gegijzeld houdt en mishandelt en misbruikt en verwaarloost. De kort geding Rechter te Rotterdam heeft Goede Nieuws veroordeelt en daarbij gesteld dat Goede Nieuws zich alleen op algemene rapporten beriep terwijl de specifieke bewijzen en verklaringen van medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming dat alles goed was met ouders en kind en de uithuisplaatsing niet noodzakelijk was, woordelijke genoemd zijn en als stukken waren overgelegd. Kennelijk werkt de Rechtbank Rotterdam ècht héél erg goed samen Bureau Jeugdzorg.

Dan nu het artikel in het Algemeen Dagblad waarin de kinderrechter die moet oordelen over jeugdzorg doodleuk in de krant beweert dat jeugdzorg niet liegt en er geen belang bij heeft te liegen en ouders wel. Bureau Jeugdzorg heeft financieel belang bij elke UHP of OTS. Louter dit feit levert voldoende belang voor Bureau Jeugdzorg om te liegen. Ook staat vast dat Bureau Jeugdzorg de grootste kindermisbruiker van Nederland is. Dat blijkt immers uit het algemeen beende rapport van de Commissie Samson. Ook dat is voldoende belang voor Bureau Jeugdzorg om te liegen. Daarbij speelt natuurlijk gezichtsverlies voor Bureau Jeugdzorg elke keer dat ouders bewijzen dat Bureau Jeugdzorg de zaken opzettelijk onjuist voorstelt. Ook dat is voldoende belang voor Bureau Jeugdzorg om te liegen.

Voorts speelt er een zware strafklacht tegen Bureau Jeugdzorg, en directeur René Meuwissen persoonlijk, omdat het gezien wordt als criminele organisatie wat bedrijfsmatig kinderen gijzelt, misbruikt, mishandelt en verwaarloost. Ook dat is voldoende belang voor Bureau Jeugdzorg om te liegen. @Supervader is inmiddels twee keer door meerdere medewerkers van Bureau Jeugdzorg in elkaar geslagen omdat hij het opneemt voor zijn dochter. Het heeft geen pas voor kinderrechters het in de media op te nemen voor Bureau Jeugdzorg terwijl de kinderrechter er  bekend mee is dat kinderrechters marginale toetsers zijn die niet aan waarheidsvinding doen. De rechtspraak wordt geacht een sterk merk te zijn. Mevrouw mr. De Pauw Gerlings-Döhrn, kinderrechter te Rotterdam, hoort de mond te houden in de media indien ze niet net als René Meuwissen gezien wil worden als deelnemer aan bedrijfsmatige kinderhandel!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus