U bent hier: Home / Klachten over Joden

Klachten over Joden

by J.L. de Kreek — last modified 23-05-2013 18:40
Opgeslagen onder:

Er zijn klachten gerezen over Joden. Geen plaats waar men terecht kan. Het is antisemitisme om niet optimistisch over Joden te zijn. Het is slechts een kleine groep Joden, een absolute minderheid, waar enthousiasme over bestaat. De Joden die niet aan Zionisme doen, dat zijn normale Joden die gewoon broederlijk in de samenleving bestaan, de mensen van het schrift. Ook de Koran respecteert de keuze van deze Joden. De Zionisten worden in de Koran aangemerkt als de apen, varkens, honden en ander tinnef.

Het leuke aan de Koran is dat het zeer Joods is. Het is meer een anders joods geluid dan wat er gemiddeld in Nederland te horen is. De juridische implicaties van een aantal recent gedane vondsten van originele Zionistische geschriften die algemeen bekend zijn onder Joden, houden onder andere in dat er in de eerste plaats naar de Zionisten gekeken worden moet in verband met de schuld aan WOII en de Shoah. Dat dit niks dan voordelen biedt komt omdat de rijkste familie op aarde het geld betaalde waarmee Hitler tanks en kanonnen kocht.

Het is vooral ook de nadruk waarmee Theodore Herzl het heeft of de Rothschilds en zijn belofte aan de familie het nog een keer te verrijken indien het medewerking verleende aan de door Herzl bedachte Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk, die overtuigt.  De Zionisten zijn de grote Nazi's. Hitler is feitelijk een laffe volger zonder creativiteit. Eichmann was ook Zionist. Hij beleefde dat op die manier en zijn duurzaam vriendschappelijke betrekkingen met zionistische bestuurlijke lichamen al ver voor de oorlog, geeft voeding aan dat gevoel.

Het is een kleine groep Joden die in Europa altijd als de echte Joden zijn gezien. Pas later tot slechts een kleine honderd jaar geleden woonde er relatief weinig Joden in Europa. De Joden zijn gekomen net als de moslims nu alleen honderd en nog wat jaar eerder. De Joden die na de Eerste Wereldoorlog arm de grens met west Europa overstaken verzorgde in Duitsland een existentiële bedreiging omdat Zionisten uit Amerika, Duitsland de oorlog hadden verklaard en alle Joden één noemde en zich namens alle Joden opstelde. Het blatante antisemitisme was toen al uitgevonden door de grote leider van de Zionistische beweging.

Het Zionisme is alles wat het Jodendom niet is. Zionisme is de meest anti-Joodse beweging op aarde. Zonder Zionisten geen antisemitisme. Zionisten lokken Jodenhaat uit om Joden bang te maken zodat ze het lot accepteren en verhuizen naar het wereld-getto wat de Zionisten voor hen in het beloofde land gebouwd hebben. Het zijn vooral ook de Joden die propageren dat Zionisme en Nazisme elkaars gelijken zijn waardoor de teksten van Herzl en co inderdaad zo antisemitisch zijn als het lijkt.

Het is allemaal één Zionistische beweging vanaf het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 tot en met Auschwitz, en Palestina nu. Feitelijk is Zionisme het ouderwetse katholieke antisemitisme wat ná de Franse Revolutie getransformeerd is tot politiek, beleid en strategie van ras-nazi's. Zionisten zijn de über moffen. Mensen met het nazisme in het bloed omdat het daarin geworteld is al van oudsher toen de Nazistische voorouders nog Bijbelse personen waren. De Zionisten stammen van Ashkenaz wat een niet Semitisch kind van Noach is. De Joden en arabieren stammen van Sem, wat vanzelfsprekende de Semitische herkomst aanduiding markeert.

Joden komen uit Zuid Europa. Europese Joden, de Asjkenazim, stammen uit Zuid-Rusland. Dat zijn Khazars en noemen het antisemitisme wanneer hun herkomstaanduiding geobjectiveerd wordt. Esther Voet is een Khazarmeisje met verjoodste gevoelens en een identiteit die van leugens aan elkaar hangt. Het prinsesje wat in sprookjes blijft geloven ook als de feiten haar meervoudig zijn voorgehouden en/of anderszins toegediend.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus