U bent hier: Home / Klappen voor kinderbeschermers

Klappen voor kinderbeschermers

by J.L. de Kreek — last modified 10-09-2013 12:40
Opgeslagen onder:

De kindermishandeling onder toezicht van de leden van Jeugdzorg Nederland blijkt een omvang te hebben waarbij serieus wordt overwogen justitieel op te treden in het civiele kader. Op internet is een filmpje van ongeveer 15 minuten opgedoken waaruit blijkt dat een minderjarig meisje zonder strafrechtelijke veroordeling zeven uur per dag wordt opgesloten in een cel in Transferium Jeugdzorg te Heerhugowaard. Ook is in dit filmpje te horen hoe een jongen wordt mishandeld. Video en audio imponeren authentiek.

Het beeld wordt ermee bevestigd dat minderjarigen onder hoede van de leden van Jeugdzorg Nederland er bar slecht vanaf zijn. Ook algemene rapporten, zoals die van de Nationale Onbudsman over afwezigheid van waarheidsvinding en van de Commissie Samson, tonen dit aan. Aangezien één en ander een veelheid aan zeer ernstige misdrijven levert, en strafvervolging bemoeilijkt is door kennelijke betrokkenheid van oud secretaris-generaal Joris Demmink en andere hooggeplaatste ambtenaren waaronder mogelijk twee kinderrechters te Rotterdam en enkele advocaten en officieren van justitie, bestaat ook de kans dat burgers de orde herstellen.

Welke vorm de rechtens agressie tegen de bestuurders en management en deskundigen van de leden Jeugdzorg Nederland krijgt hangt van hun medewerking af. De genocide middels bekering onder de gedwongen hoede van het Leger des Heils vraagt om terstond optreden met groot materieel. Het voortgaand negeren van de feiten door bijvoorbeeld Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam is vragen om een vorm van optreden tegen hem en zijn organisatie die er op lijkt dat Erik Gerritsen leider is van een criminele organisatie dat bedrijfsmatig in kinderenhandelt en ten eigen behoeve minderjarigen mishandelt, misbruikt en verwaarloost.

Het dossier van de strafklachten tegen zijn collega's te Rotterdam in het bijzonder is ruim veertig centimeter dik. Door het Gerechtshof reeds als zware zaak aangemerkt. De voortgaande waarnemingen leiden er voortgaand toe dat de conclusie gerechtvaardigd is dat de kinderbescherming in Nederland gelijk staat aan kinderhandel. Dit betekent dat gezien de misdrijven die de Bureaus Jeugdzorg en medewerkers kennelijk opzettelijk plegen en het feit dat het bevoegd gezag niet tijdig adequaat optreedt om de jeugd te beschermen tegen deze kindermisbruikers en mishandelaar, er een beroep gedaan wordt op noodweer nu civiel opgetreden kennelijk noodzakelijk is.

Bijna anderhalf jaar wordt het kleine meisje A. te Rotterdam gegijzeld door Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat ze vrijwel direct na de illegale UHP misbruikt is staat vast. Eerst na de UHP leed de baby aan smetvlekken in de schaamstreek. Niet te ontkennen. Ook is niet ontkend dat de baby daarmee naar het ziekenhuis is gebracht. Voorts is niet te ontkennen dat alles goed was met ouders en kind thuis en dat de crisismanager van Bureau Jeugdzorg te Rotterdam de persoon was die de crisis geregeld heeft zodat zijn collega's de makkelijke prooi binnen halen konden. Ten titel van burgerarrest bij heterdaad een klopjacht in Rotterdam op bepaalde personen in de jeugdzorg behoort ook tot de bevoegde middelen en is voorts rechtmatig door het noodweer wat Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming uitlokken.

De wil is dat de rechtspraak op korte termijn de bevelen verstrekt tot vervolging van in ieder geval de medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam die betrokken geweest zijn bij de OTS en/of UHP van meisje A. te Rotterdam waarvan de kinderbeschermers op schrift forensische hebben laten vastleggen dat de baby onder hun hoede welhaast spastisch van angst reageerde bij vreemden, en dagen onafgebroken huilde wanneer ze weer van haar biologische moeder gescheiden werd. Het zoveelste verhaal van het misbruik en de mishandeling van minderjarigen door kinderbeschermers. Op de voet gevolgd door Goede Nieuws.

De wijze waarop de medewerkers van Bureau Jeugdzorg zich manifesteren is vragen om klappen. Het verschillende keren in elkaar slaan van de vader van meisje A. te Rotterdam door meerdere kinderbeschermers tegelijk toen hij opkwam voor de rechten van zijn minderjarige dochter is nog niet gewroken. Handen jeuken. Ook de gijzeling van de moeder in een zwarte SUV en de intimidatie in die auto en de dwang om een bepaalde advocaat te kiezen, die nu collega is van de oud advocaat van jeugdzorg, door de medewerkers van Bureau Jeugdzorg, is nog niet van zoete wraak voorzien. Het zorgnetwerk wat ouders hadden is volledig gesloopt. De onderneming die vader begonnen was ligt stil. Ouders maken nu schulden aan Bureau Jeugdzorg want zij verzetten zich en mogen niet vrij de mening uiten op internet over de misdrijven die hen en hun dochter worden aangedaan door veronderstelde kinderbeschermers. Ouders wonen niet meer samen. Niet dat ze ruzie hadden. Niks van dat alles. Één en al roze wolk. Tot jeugdzorg hun dochter wilde hebben om te misbruiken en mishandelen en verwaarlozen voor geld.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus