U bent hier: Home / Kogels voor militairen

Kogels voor militairen

by J.L. de Kreek — last modified 09-08-2015 10:30
Opgeslagen onder:

Voor het leger is betere munitie beschikbaar dan kogels. Reeds lange tijd wordt eraan gewerkt relevante 'intelligence' bij de legerleiding op het bureau te krijgen waaruit blijkt dat Nederland, de wereld en Europa een grotere vijand te duchten hebben dan de gewapende Jihad. Alleen de boefjes willen niet dat de feiten bekend worden.

Er is op persoonlijke private titel diepgaand onderzoek gedaan naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld vanuit Jihadistische hoek. Wilders en de volgers van zijn helden waaronder tevens begrepen GeenStijl zijn de bron van het kwaad.

Wilders moet gezien worden als de persoon die middels misbruik van vrije meningsuiting schuld heeft aan het sneuvelen van de zoon van de CDS en Mark Schouwink. Schouwink was misschien wel de beste militair van de NATO dus de aanslag met FITNA van Wilders was ook tegen de veiligheid van bondgenoten.

Op de site www.proceswilders.nl staan enkele stukken waaronder de formulering van een vermoeden van waarheid door het Openbaar Ministerie dat Wilders met zijn Islam- en Koranuitspraken waaronder FITNA valt draagvlak creëert bij de vijand voor gewapende Jihad tegen Nederland en bondgenoten.

Openbaar ministerie schrijft: “Klager onderbouwt zijn stelling met onder meer rapporten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.”. Ook schrijft het OM: “op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij mogelijk aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film Fitna onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen”.

Van Wilders is bekend dat hij ook deelneemt aan zware artikel 119 grondwetfeiten. Ook neemt Wilders deel aan genocide in Irak. Kamerstukken bewijzen de opzet van Nederlandse politiek ambtsdragers tot genocide in Irak. De oorlog in Irak is een politiek misdrijf. Toch wreekt de Jihad dit gewelddadig op de Nederlandse militairen die niet eens voldoende kogels krijgen om zich te verdedigen.

Er zijn middelen voorhanden waarmee het leger zonder kogels doelen bereikt. Dat zijn privaatrechtelijke middelen via het strafrecht die tot de algemene bevoegdheden der Strijdkrachten behoren. Er moet in Nederland via het strafrecht juridisch gestreden worden om de vijand te bestrijden.

Het is moeilijk bijpassende informatie via officiële weg tot defensie te laten doordringen omdat volgers van de helden van Wilders de staande en zittende magistraten terrorisme gerelateerd bedreigen (zware c.q. afschrikwekkende consequenties) wanneer zij de Nazi-feiten van de helden van Wilders erkennen. Commandant Mart de Kruif moet bij de Politie zijn. Namens hem en het leger moet aangifte worden gedaan tegen prominente Nederlanders die de basis leggen voor het internationaal terrorisme.

Wilders bewondert de mannen die het fundament gelegd hebben voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Zij zijn in 1897 begonnen met het eenzijdig ontbinden van de mensenrechten voor de Joden en het accrediteren van de antisemieten om de Joodse rijkdommen te executeren en Joden te vernietigen.

Wilders en GeenStijl nemen deel aan de terroristische organisatie van de financiers van Hitler die ook Auschwitz en de gaskamers in bezit hadden. Hun oogmerk is wereldmacht voor de familie van de financiers van Hitler en separatie van alle minderheden. Door te dreigen met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak als hij niet zou worden vrij gesproken in 2010/2011 heeft Wilders de rechtspraak onbehoorlijk onder druk gezet.

Wilders neemt ook deel aan genocide in Irak. Dat mag niemand ongestraft voorbij laten gaan. Het leger bezit 'command responsibility' in deze. Het is makkelijk te vertellen hoe dit varkentje bevoegd te wassen. Alleen de varkentjes voorkomen dat de informatie officieel tot het Rijk doordringt. Hopelijk beslist de rechtspraak binnen afzienbare tijd dat Wilders en GeenStijl vervolgd moeten worden voor hun zware misdrijven.

Omdat de rechtsstaat letterlijk in shock is kan het ook zijn dat er wordt geconfabuleerd wat in casu inhoudt dat de magistraten een beslissing nemen op grond van hun shock en het afgrijzen waarin zij geplaatst zijn en de noodzaak voor de eigen veiligheid zorg te dragen.

Omdat terroristen de rechtspraak bedreigen om de nazi-feiten van Wilders of althans die van zijn helden niet te erkennen bestaat het risico dat de Raadsheren het verzoek tot vervolging van Wilders en GeenStijl niet toewijzen. Alsdan moet het leger juridisch via het strafrecht in de strijd stappen om de Staat en bondgenoten te verdedigen tegen de vijand.

 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus