U bent hier: Home / Kruisigingsdood Jezus Christus leugen

Kruisigingsdood Jezus Christus leugen

by J.L. de Kreek — last modified 13-11-2013 18:19
Opgeslagen onder:

De Joden hebben mot met de Rooms Katholieken omdat Joden weer de schuld krijgen van de dood van Jezus Christus. De Rooms Katholieke kerk is de grootste en gevaarlijkste antisemitische wereldorganisatie naast de Zionistische. Jezus Christus is niet overleden bij en tijdens de veronderstelde kruisigingsdood. De Jood is ontkomen. Hij is waarschijnlijk begraven in India of anders leeft het nog.

Als man die niet veroudert. Waarschijnlijk de zonderling die verschijnt, verdwijnt, in de massa opgaat. Eeuw na eeuw zich stil houdend niemand indruk wekkend dat het niet kan dat hij niet ouder wordt of sterft. De Koran predikt zeer helder dat Christus niet overleden is, wat de Joden ook verordonneerd hebben. Alleen wat de opgedrongen cultuur der Christenheid indoctrineert is gewoon ongeloofwaardig.

Het is niet te ontkennen dat Joodse rechters de doodstraf hebben uitgesproken over de Koning en Profeet. Kon niet anders. De Keizer van Rome wilde heersen. Een Holocaust die goed uitgepakt is omdat de Koran bevestigd dat de executie van Jezus Christus inderdaad niet volbracht is. Daarom de aversie van de Christenheid tegen de Islam. Omdat het doeltreffend het fundament onder de Christelijke leerstellingen vandaan haalt.

De Joden die het onder Islamitisch bestuur altijd beter gedaan hebben dan onder Christelijk bestuur zijn genetisch gelijk aan de Islamieten c.q. Arabieren,  hebben hetzelfde DNA. Door de eeuwen met de Diaspora verkleurd wellicht alleen in de genen niet anders dan de Palestijn. De Joodse Goude Eeuw was tijdens de Islamistische overheersing van Spanje. Joden en Palestijnen zijn personen van dezelfde herkomstgroep. Zij bezitten dezelfde wortels. Zij hebben biologisch dezelfde aartsvader. Het Jodendom en de Islam zijn ook soortgelijke wederzijds erkende geloofssystemen.

De Joden van Irak hebben zich daar altijd thuisgevoel omdat het Jodendom daar vandaan komt. De Zionisten zijn de Joden in Irak op enig moment gaan bedreigen en op gaan jagen om naar het wereld-getto Israël te emigreren. De Joden hebben zich altijd ongemakkelijk gevoeld door Zionisten en Katholieken. Omdat ze niet te vertrouwen zijn. Het kindermisbruik onder Katholieken loopt synchroon met het hoge misbruik in de jeugdzorg. Altijd gericht op realisatie van het eigen verknipte wereldbeeld. Nooit bereid tot assimilatie of emancipatie. De Katholieken zijn bij elkaar de navolgers van een geloofssysteem wat geen feitelijke grondslag bezit.

Dat is het grote verschil met de Islam en het Jodendom. Dat zijn geloofssystemen met academische waarde. Vele vele vele eeuwen terug reeds vastgesteld in geschriften en mondelinge overleveringen vele vele vele eeuwen ouder dan het Nieuwe Testament wat een leugen als onderwerp heeft zonder dat het geen onderdeel is van de Bijbel. De Rooms-katholieke ziekte heeft veel verpest voor Europa. De Papen denken wellicht een nuttige bijdrage geleverd te hebben aan de Nederlandse cultuur terwijl de Zondagswet bewijst dat dit niet mogelijk zijn kan. Tweeduizend jaar geleden toen Christus niet vermoord is door de Joden hebben de Papen van Rome, dus het Romeinse Rijk, het geloof in Europa bepaald bij Keizerlijke verordening.

In al die jaren zijn kruistochten, inquisitie, tempeliers, heksenjachten, kindermisbruik en Jodenvervolgingen de voornaamste zaken die de Katholieken in herinnering oproepen. Naast de Zionisten hebben de Joden wat antisemitisme betreft vooral te lijden gehad van de Katholieken. De eeuwige hetze tegen de Joden omdat Joodse leiders Christus vermoord zouden hebben is bewezen flauwekul. Mohammed is ook Profeet. Hoewel net als Christus niet door de Joden erkend, is de openbaring aan hem niet minder een wonder omdat hij analfabeet was en volgens Wilders een hersentumor bezat. Toen de Islamieten Spanje bestuurde hadden de Joden geen last van antisemitisme. Dat kwam pas met de Paapse Poep.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus