U bent hier: Home / Kruisigingsdood Jezus Christus schijnvertoning

Kruisigingsdood Jezus Christus schijnvertoning

by J.L. de Kreek — last modified 31-03-2013 11:16
Opgeslagen onder:

Dit weekend viert de christelijke wereld het feest van de schijnvertoning: de kruisigingsdood van christus. Christenen zijn in de ban van een mythe die geen grondslag heeft in de realiteit. Vanzelfsprekend kan iedereen dat bedenken want een man in een jurk als hoofd van een Stadstaatt die zich de plaatsvervanger van christus op aarde noemt, kan niet serieus genomen worden. Dat de kruisigingsdood van Jezus Christus een schijnvertonng was blijkt uit de Koran. Daarom ook dat katholiek Hans Jansen die zich arabist noemt, Wilders ondersteunt bij en tijdens de anti-Islamcampagne. Daarom ook de kruistocht met moderne middelen van de christenheid tegen de waarheid.

De geschiedenis van het leven van Jezus Christus in de Islam loopt vrijwel synchroon aan zijn geschiedenis in het Nieuwe Testament. Het belangrijk verschil is het eind, de veronderstelde dood door kruisiging. Ook de Koran vertelt over Jezus en de apostelen. Dat hij een voorbeeld was voor de Israelieten. Dat hij een profeet is en wonderen verricht. Waar de Islam en de Christenheid het fundmenteel oneens zijn is het feit dat de dood van Jezus door de Joden een schijnvertoning is. De Joden hebben Jezus Christus nooit gedood. Ook is Jezus Christus niet komen te overleiden bij en tijdens de veronderstelde kruisiging. De Christenen hebben de Joden altijd gehaat omdat zij christus vermoord zouden hebben. Jezus is volgende Koran door God verhoogd. Ook de Koran doet voorspellingen over zijn wederkomst.

De Islam is in het algemeen zeer Jezus gezind. De Islam respecteert Jezus Christus als profeet net zoals het alle andere profeten erkent, tot en met Mohammed aan toe. Had arabist Hans Jansen net zo veel van Jezus Christus gehouden als Moslims doen dan had hij geen goed woord voor de anti-Islam campagne van Geert Wilders overgehad. Ook had hij dan zijn katolisisme aan de kant gezet, wat onmiskenbaar een ideologie is van verdwaalde zielen die louter uit zijn op het bevredigen van de eigen ego. De Islam toont aan dat Europa meer dan tweeduizend jaar voorgelogen is door de Kerk. Het is niet voor niks dat er eerst de Franse Revolutie nodig was voordat rechtvaardigheid intrede deed in Europa en de dictatuur van de kerk eindelijk afnam. Feitelijk zijn Islamieten de èchte Christenen want zij respecteren Jezus zoals hij is.

In de door arabist Hans Jansen bewerte Koran vertaling van Rainbow Pocket staat in de vierde süra vers 156:

Wij hebben gedood de Masïh 'Isã, de zoon van Maryam boodschapper van God maar niet hebben zij hem gedood en niet hebben zij hem gekruisigd doch voor hen werd een schijnbeeld van hem gemaakt zij die daarna van mening verschillen zijn waarlijk in twijfel over hem zij hebben daaromtrent geen wetenschap anders dan het navolgen van de blote mening, en in zekerheid hebben zij hem niet gedood neen

Het toeval wil natuurlijk dat in de tijd van Jezus Christus de stad Jeruzalem waar de geschiedenis afspeelt niet alleen bewoond was door Joden. Net als nu woonde er Joden en Islamieten doorelkaar. Niet alleen latere Christenen en Joden, ook anderen waren getuigen van het nieuws rond de profeet en hebben waargenomen wat er ècht gebeurt is. Deze waarnememingen zijn generatie op generatie mondeling overgedragen en uiteindelijk aan Mohammed middels de Koran geopenbaard. De opschriftstelling in het Nieuwe Testament van de kruisigingsdood van Jezus Christus is een oppportunistische vertelling van leugenachtige Papen die macht wilde. De Koran haalt het fundament onder de macht van de christenheid vandaan. Daarom trekken de kruisvaarders met moderne middelen ten strijde in Islamitische landen.

Tijdens pasen 2001 leverde de grote honorabele Louis Farrakhan een krachtige boodschap over Pasen. Christenen vieren deze dagen als de wederopstanding van Jezus Christus. Louis Farrakhan noemt het niet ten onrechte vreemd dat Pasen steeds op een andere dag gevierd wordt omdat wanneer iemand sterft op een bepaalde dag dat elk jaar rond die tijd het heengaan geerd wordt. Soms is Jezus wederopgestaan in maart, dan weer in april. Ook kan de honorabele Louis Farrakhan zeer onderhoudend prediken over de betekenis van het zijn van een ware volger van Jezus Christus. Dat dit weinig vandoen heeft met de christenheid van bijvoorbeeld het CDA, de SGP op CU is vanzelfsprekend. Christenen doen namelijk niet aan politiek. Dat het graf van Jezus Christus feitelijk in Khasmir ligt en niet in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem hoeft ook niemand te verbazen. In het Nieuwe Testament zijn jaren van het leven van jezus Christus onverklaarbaar onverantwoord gebleven. Èchte Christenen geloven in de Koran.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus