U bent hier: Home / Leon de Winter = flikker

Leon de Winter = flikker

by J.L. de Kreek — last modified 30-09-2015 10:50
Opgeslagen onder:

Leon de Winter is een vieze flikker die in zijn bek gescheten moet worden. Een laffe smiecht wat op Nazistische grondslag niet eerlijk is over de Joden, het Jodendom en het antisemitisme. Het Nazisme en antisemitisme is afkomstig van de helden van Wilders die de grote Zionistische leiders zijn. Auschwitz was bezit van de patroon van de helden van Wilders. Hitler is betaald door de helden van Wilders en Koninklijke Shell. De Holocaust was een Zionistisch project en de Telegraaf is in ieder geval betrokken sinds 1922.

De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging zijn projecten van de Zionisten. De antisemieten zijn de beste vrienden van de Zionisten. De Zionisten hebben in 1897 bij en tijdens de oprichting van hun organisatie, vereniging Erez Israël, de mensenrechten eenzijdig ontbonden voor de Joden. Eerder publiceerde de held van Wilders zijn positieve kijk op slavernij en schreef hij over treinen en transitcentra voor de Joden om ze uit Europa weg te krijgen.

Met mooie woorden wordt dit “Diaspora Revisionisme” genoemd. Dat is synoniem voor antisemitisme. Antisemitisme is de wil om Europa vrij te hebben van Joden. Na de Franse Revolutie, toen Kerk en aristocratie aan kerstenende macht moesten inboeten in het belang van mensenrechten en democratie, waren het de Zionisten die het eerst en het krachtigst tijd, geld en energie staken in het met politieke en maatschappelijke middelen revisioneren van de Diaspora.

Na Franse Revolutie verdampte het antisemitisme in West Europa omdat de Katholieken minder te bepalen kregen. Het klassieke antisemitisme wordt gevoed door de idee dat de Joden verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus Christus terwijl het Nieuwe Testament heel duidelijk is over het feit dat Jezus niet gestorven is bij en tijdens de veronderstelde kruisigingsdood. Jezus Christus zegt het nota bene zelf. Juist Leon de Winter met zijn Jeudse achtergrond had bovenstaande moeten publiceren.

Leon de Winter zwijgt daarover in alle toonaarden en heult als zijn Zionistische voorgangers uit 1922 met de antisemieten in de journalistiek en media die zich onderscheiden van de rest door de steunkleur Roze en het voeren van de merken GeenPeil, GeenStijl en Telegraaf of althans Telegraaf Media Groep. De Holocaust is het brandoffer ritueel van Jom Kippoer wat de Zionisten hebben uitvergroot naar het eigen volk om van de 'lesser Jews' af te komen. De Zionisten maken onderscheid tussen 'upper Jews' en 'lesser Jews'.

De 'lesser Jews' zijn de klassieke Joden uit de Bijbel die trouw de Thora volgen en willen assimileren en emanciperen in de Diaspora omdat zij dit zien als eeuwige opdracht van G-d de liefhebbende almachtige vader. De 'upper Jews' zien dit als verdunning van het Joodse Ras, niet patriottistisch en haten de orthodoxie. De David Ster om het nekje van het kind van Leon de Winter is het symbool van de moordenaars van de Joden. In positieve zin betekent het hakenkruis meer voor de Joden dan de Ster van David. Deze ster is een Joodse versiering wat tot symbool is gemaakt van identiteit van Joden in het algemeen door het umfeld van de familie van de patroon van de helden van Wilders die Auschwitz in bezit had en Hitler heeft betaald.

Deze feiten zijn allemaal te weten na te lezen van die paar geschriften die naast Mein Kampf aan de wereld literatuur moeten worden toegevoegd en die door Leon de Winter, GeenStijl en de Telegraaf terrorisme gerelateerd onder de pet worden gehouden. Dat zijn de talrijke virulent antisemitische publieksacties van de helden van Wilders die de grondleggers zijn van Israël wat zij bedoeld hebben als wereld-getto om de Joden die na de Shoah over zijn totaal te laten verbranden of te bekeren tot het geloof van de familie van de patroon van de helden van Wilders.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus