U bent hier: Home / Leon de Winter tóch varken

Leon de Winter tóch varken

by J.L. de Kreek — last modified 14-11-2014 11:30
Opgeslagen onder:

In het barbaarse met name door de Katholieken verziekte Europa is Jodenhaat vanzelfsprekend. Als eerste waren het de Katholieken die Jodenhaat introduceerde in Europa. Katholieken haten alles wat niet Katholiek is. Joden, islamieten, negers, homo's, communisten. Katholieken zijn verguld met zichzelf en vergeten dat de Paus de plaatsvervanger is van Satan op aarde. Na de Franse Revolutie kwam de Jodenhaat van de Katholieken in het gedrag. Mensenrechten werden ingevoerd en Rousseau werd populair.

Dit leverde vele voordelen voor de Joden. Gesandwiched tussen aan de ene kant de Diaspora-plicht van het Jodendom en aan de andere kant het antisemitisme van de Katholieken kwamen de mensenrechten en democratie in de 18e en 19e eeuw voor de Joden als geroepen. Zij profiteerde onmiddellijk daarvan zoals het vrije leven in de grote steden van Europa bewijst. Wat weer voeding gaf aan het antisemitische der Katholieken want Joden bleken ook goed te zijn in porno. Dit veranderde toen de helden van Geert Wilders en Leon de Winter opwachting maakte: de Zionisten – zij die te Basel 1897 de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden, hen diskwalificeerde als bij meerderheid een “volk van verachtte bedelaars” en als eerste internationaal en openlijk “Endlösung der Judenfrage” propageerde.

Geert Wilders en Leon de Winter wekken de schijn alsof zij Joodse belangen dienen. Het tegendeel is waar. Willens en wetens verhelen zij het feit dat de Zionisten, de oprichters van Israël, de kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Tweede Wereldoorlog stond in het teken van de stichting van Israël, Exodus van de Joden en de massamoord op miljoennen Joden omdat de Zionisten voor de ontginning van Israël alleen de 'sweet seventeens' gebruiken konden. Het 'surplus' aan Joden is vermoord door de helden van Geert Wilders en Leon de Winter. Deze waarachtige geschiedenis verklaart logisch waarom Leon de Winter in noate bene the Wall Street Journal geen afstand neemt van het racisme van Geert Wilders.

Leon de Winter is net als de Zionisten een supercrimineel die het helemaal niks schelen kan dat zijn broeders en zusters zijn uitgemoord door de Zionisten zolang Leon de Winter zich kan voordoen als het Joodse geweten van de natie. Het stokje van de hardnekkige Jodenhaat van de Katholieken wat na de Franse Revolutie verdampte is halverwege de 18e eeuw overgenomen door de Zionisten. De Joden waren en zijn altijd grote tegenstanders van het Zionisme geweest omdat Zionisme politiek maatschappelijk Katholieken Eind Tijd profetieën vervult. De Zionisten van het eerste uur volgde Katholieke tradities en bepleite om het hardst innige samenwerking met de antisemieten om het Jodenprobleem totaal op te lossen.

Leon de Winter en Geert Wilders weten dit allemaal. Ze kunnen lezen en schrijven en zijn betrokken bij Israël. Alle authentieke documenten waaruit bovenstaande feiten extreem evident blijken komen uit Israëlische of althans Zionistische archieven. Hele boekenkasten kunnen gevuld worden met de knalharde bewijzen dat de Zionisten de grote financiers, inspirators en leiders van Adolf Hitler en de Nazi's zijn. De Zionisten waren de eerste bruinhemden in Duitsland. Ze zijn daarop tot op de dag van vandaag trots als een pauw. Tegenwoordig dragen deze stamnazi's de kleur blauw van de Verenigde Naties. Nog altijd bepalen de Zionisten de oorlogsdrum der Nazi's. Zo erg zelfs dat de Zionisten het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen wanneer de waarheid van bovenstaande feiten erkend wordt, en mogelijk schuld hebben aan 9/11 en de aanslag op de MH17.

Een helder citaat uit de dagboeken van de held van Geert Wilders en Leon de Winter over het World House van de familie Rothschild die tevens Hitler financierde en Auschwitz liet bouwen bewijst het succes van het Joodscomplot waarop ook Leon de Winter zich ruw onaneert: “Ik weet niet of alle overheden nu al realiseren wat een internationale dreiging uw 'World House' vormt. Zonder u kan geen oorlogen worden gevoerd, en als vrede wordt gesloten, zijn mensen des te meer afhankelijk van U. Voor het jaar 1895 zijn de militaire uitgaven van de vijf grote mogendheden geschat op vier miljard frank, en hun militaire sterkte tijdens werkelijke vredestijd op 2,8 miljoen mensen, en deze militaire krachten zijn ongeëvenaard in de geschiedenis, U voert financieel commando, ongeacht de tegenstrijdige belangen van de volkeren!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus