U bent hier: Home / Leon de Winter vergist zich

Leon de Winter vergist zich

by J.L. de Kreek — last modified 10-09-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Misschien dat de artistieke, gevoelige en ongeneselijk zieke Joost Zwagerman het niet vedragen kon dat hij in één adem genoemd is met beroepsleugenaar Leon de Winter en zijn boeken en praatjes over Joden alsof hij de wijsheid in pacht heeft, dat hij zelfmoord pleegde. De blauwdruk van de Holocaust is gevonden. Door een nakomeling van Joden die op gezag van de Zionistische helden van Wilders zijn gedeporteerd en vermoord in Auschwitz. Theodore Herzl en niet Adolf Hitler is het brein achter de Holocaust.

Herzl is held van Wilders. Ook Jabotinsky is held van Wilders. Herzl en Jabotinsky zijn de personen die de 'Endlösung der Judenfrage' op de politieke agenda gezet hebben en de legers aanvoerde die het uitvoerde. Het is allemaal bijzonder makkelijk te weten want de plannen staan welhaast woordelijk genoteerd in de dagboeken van de held van Wilders die in 1922 door de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf en de Zionististen van Nederland in ontvangst zijn genomen.

De Zionisten en niet de Duitsers zijn de Grote Moffen! Achter de schermen van Adolf Hitler, in zijn onmiddellijke kring, zijn hij en zijn handlangers ingefluisterd door Zionisten. Ook de financierende bankiersfamilie van Hitler zijn Zionisten die tevens Auschwitz in bezit hadden en Charlie Hebdo laten drukken en zijn aangetrouwd met Paris Hilton. Wilders en Leon de Winter zijn vrienden van de Moffen. Naoorlogse moordenaars van Anne Frank. Dagelijks bombarderen zij Rotterdam met hun blatante bullshit.

Leon de Winter persoonlijk verzwijgt, verheelt, verbergt, dat de oprichters van Israël, de 'founding fathers' van die Moffenstaat, de wegbereiders zijn van Hitler en de gaskamers. Leon de Winter weet dit allemaal omdat hij bekend is met Herzl en zijn geschriften. Herzl was prominent journalist die als een Joost Zwagerman bij iedereen aan tafel zijn krankzinnigheid sleet. Iedereen vond het prachtig wat Herzl bedacht omdat hij de Joden uit Europa verdreef door het de antisemieten te laten doen.

De helden van Wilders zijn goede vrienden met de antisemieten. De antisemieten zijn letterlijk onder en bovenhands gecontracteerd door de helden van Wilders en de medewerkers van het NIW waarvan Esther Voet de criminele journalist is weten daarvan. Dit betekent vanzelfsprekend dat er gecorrigeerd moet worden. Het kan niet zijn dat Leon de Winter de geschiedenis blijft liegen. Leon de Winter is zogenaamd Joods. Kijk naar zijn kindje. Die J.A.P bezit een gelogen identiteit. Ze herkent zichzelf niet in haar taloze selfies; geworteld in het Nazisme.

Het vervelende voor Leon de Winter is dat er ook Joden bestaan die het Jodendom wél volgen. Dit zijn de Joden waarvan Leon de Winter en de helden van Wilders willen dat zij uitgeroeid zijn. De Joden zoals Joden zijn hebben helemaal niks te maken met Zionisme of Israël. Joden volgens het Jodendom of dat nu liberaal of orthodox gehandhaafd wordt hebben als typerend kenmerk dat Zionisme en Israël 'rucksigloss' worden afgewezen! Anti-Zionisme is de natuur van het Jodendom. De Zionistische held van Wilders die vanuit zijn graf op zijn berg te Jeruzalem uitkijkt over zijn geitjes en rammen in Yad Vashem die hij als brandoffer voor zijn zonden heeft laten Holocausten in de ovens van de familie van zijn patroon(!) is hét brein achter de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging.

De roots van de Holocaust zijn in meest letterlijk zin de persoonlijke hersencellen van de Zionistische held van Wilders, die ook door Leon de Winter erkend wordt als de 'founding father' van Israël. Hij is de oprichter van vereniging Erez Israël wat zich sinds 1897 tot oorlogsdoel stelt om alle minderheden te separeren om te beginnen de Joden. Ondersteund door de familie die met de bezittingen de legers der grote machten commandeert, schrijft de held van Wilders in zijn dagboeken. Iedereen is voor vrede van hen afhankelijk. De helden van Wilders zagen Israël als wereld-getto en regelde hun project als professionele getto managers. De aristocratische familie die reeds in het Heilige Romeinse Rijk Joodse getto's bestuurde is volledig verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het familiewapen is dat van de ROTHSCHILDS!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus