U bent hier: Home / Lodewijk Asscher extreme sadist

Lodewijk Asscher extreme sadist

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Lodewijk Asscher is één van de meest smerige schavuiten sinds de Tweede Wereldoorlog die Nederland rijk is. Een extreme sadist. Lodewijk Asscher doet alsof hij Joods is. Zijn grootvader was in WOII leidend in verband met de deportatie van Joden. Lodewijk Asscher zelf is het CDA en de VVD behulpzaam bij en tijdens de productie en verspreiding van kinderporno, mensenhandel, oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Ook was Lodewijk Asscher behulpzaam bij een ouderwetse razzia op misschien wel de leukste Moskee van Amsterdam.

In de Nederlandse massamedia staan de berichten niet want de Nederlandse media zit vuist diep in het neo-nazisme wat door Asscher en Esther Voet en Ronny Naftaniel en de Joodse Omroep en de Anne Frank Stichting en Leon de Winter en zijn hoertje gefaciliteerd wordt. Niemand krijgt onderwezen op school dat de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging projecten waren waaraan de Zionisten eind 19e eeuw begonnen zijn. Feitelijk zijn de Zionisten daaraan eerder begonnen want de idee heeft eerst gerijpt in de hoofden van de Zionistische helden van Wilders en Lodewijk Asscher.

Al de mensen die zich prominent manifesteren en zeggen Joden te zijn en opkomen voor Israël zijn geen Joden. De David Ster is geen Joods symbool. Wilders, Asscher en het CIDI zijn van dezelfde terroristische organisatie. Israël is de gestolen naam voor het wereld-getto wat de Zionisten, Nazi's en Katholieken in teamverband gesticht hebben om daarop voortbouwend uiteindelijk ongeveer in de huidige tijd een finale oorlog uit te lokken waarbij alle Joden verbranden of zich bekeren tot het ware geloof. Door de Franse Revolutie en de mensenrechten en Rousseau verdampte het antisemitisme in Europa.

Daaraan is willens en wetens een eind gemaakt door de Zionisten die in de rol van journalisten de wereld klaar maakten voor de 'Endlösung der Judenfrage'. Tot eind 19e eeuw waren Joden mensen van het schrift die wilde assimileren en emanciperen in de landen van geboorte zonder eigen Joodse Nationaliteit. 19e eeuw bedachten de Zionisten dat de identiteit van de Joden bepaalde dat zij ook Nationalistische ambities moesten uitleven en dat zij huis en haard moesten verlaten om Palestina te koloniseren want het achterland was economisch zo achterlijk veel waard. Joden die daarvan niet gediend waren werden letterlijk uit gescheten, gekleineerd, belachelijk gemaakt, geterroriseerd en neergeslagen door de Zionisten. Heden ten dagen is dat niet anders. De Joden hebben het antisemitisme te danken aan de Zionisten.

Eind 19e eeuw maakte de Zionisten een internationale hetze los tegen de Joden door te propageren dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn en geen mensenrechten hebben. De Zionisten die dankbaar waren voor slavernij en de antisemieten accrediteerde om de massa te controleren bedachten zelf dat er een Jodenprobleem was en zij leverde de Totaaloplossing. In de relatieve rust en vrede in Europa eind 19e eeuw zagen de Zionisten hun kans om de bevolking middels de door hen gedomineerde massamedia op te hitsen zoals Wilders nu en zich te verrijken aan de volksverhuizingen van de Joden van over de hele wereld naar een wereld-getto.

De Zionisten waren de vrienden van de slavendrijvers die ook eigenaren waren van Joodse getto's. Door de eeuwen heen hebben deze slavendrijvers hun getto's over de aarde verhuisd, van het ene naar het andere land om te koloniseren. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werden pogroms in Oost Europa, Oekraïne, aangesticht door Zionisten om een Joodse volksverhuizing naar het westen opgang te brengen en daarmee Duitsland te ontwrichten.

In Duitsland misbruikte de Zionisten, die niet in de meerderheid waren, de algemene rechten om belangrijke posities in Duitsland in te nemen met de bedoeling Duitsland te ontwrichten. Al ver voor dat Hitler aan de macht was waren Zionisten bezig Duitsland te slopen. Deze Zionisten werden door Hitler het Internationale Jodendom genoemd waartegen gevochten moest worden, Hitler was een Zionist. Het directe 'umfeld' van Hitler, nota bene zijn mattie bij en tijdens de Bierkellerputsch was een Zionist of Zionistisch geïnspireerd, leren de geschriften van Ze'v Jabotinsky.

Ze'v Jabotinsky is een van de belangrijkste zo niet de belangrijkste aanstichter van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging omdat hij als commandant van de Israëlische strijdkrachten in 1939 vrede weigerde zonder dat de bulk van Joden uit Europa gedeporteerd was. Israël bestond al in 1897. Het was een vereniging met bestuurlijke lichamen, banken, leger, geheime diensten en het doel Palestina in te richten als wereld-getto voor de Joden en de leden van de vereniging daarvan te laten profiteren.

Hitler volgde de wil van de Zionisten. Daarvoor is hij betaald door de Zionisten. Hitler heeft deportatie-overeenkomsten gesloten met de Zionisten en hij heeft zich daaraan gehouden. Ook Eichmann was Zionist in hart en nieren. Auschwitz was een Zionistisch kamp waar de Joden door mensen als Lodewijk Asscher en Esther Voet en Ronny Naftaniel en Jessica Durlacher vermoord zijn. Dus binnenkort rijdt er een Russische tank bij het CIDI naar binnen om de Moffen definitief te verpletteren.

 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus