U bent hier: Home / Lodewijk Asscher zieke misdadiger

Lodewijk Asscher zieke misdadiger

by J.L. de Kreek — last modified 16-03-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Vicepremier Lodewijk Asscher heeft het niet getroffen. De Joodse familie Asscher collaboreerde prominent met de Duitse bezetter. Zijn grootvader was voorzitter van de Joodse Raad. Deze raad was tijdens de Tweede Wereldoorlog de intermediair tussen de Duisters en de Joodse gemeenschap, om Joden te deporteren. Het is dan kennelijk toch niet voor niks dat de familienaam met SS geschreven wordt.

Foto Roel WijnantsNá de Tweede Wereldoorlog weigerde Asscher voor de Joodse Ereraad te verschijnen. Het doel van de Ereraad was uitspraak te doen over iedere Jood wiens houding of gedrag tijdens de bezetting onverenigbaar was met de meest elementaire Joodse solidariteit. Joden stonden ook in de basis van de NSB en waren de profiterende fabrikanten van de Jodenster. Asscher erkende de Ereraad niet en ging (hooghartig) niet in op de uitnodigingen om op zittingen van de Ereraad te verschijnen.

De Ereraad kwam tot het volgende oordeel:

  • dat de voorzitters van de Joodse Raad gefaald hebben in een wereld, die zelf in gebreke is gebleven;

  • dat het laakbaar is geweest, de opdracht tot vorming van een 'Amsterdamse Jodenraad' en het voorzitterschap van deze raad (wat verantwoordelijkheid jegens de Duitsers medebracht) uit handen van de Duitsers te hebben aanvaard;

  • dat het laakbaar is geweest, het Joodse Weekblad te blijven uitgeven, toen eenmaal bleek, dat het de Duitsers van meer nut dan de Joden moest zijn, waarbij de Ereraad tevens herinnert aan zijn afkeurend oordeel over een aantal berichten, die hiervoor zijn genoemd;

  • dat het laakbaar is geweest, medewerking te verlenen aan een aantal anti-Joodse maatregelen, zoals het uitgeven van de Jodenster en het verzenden van bevelen om naar Westerbork te vertrekken;

  • dat de wijze, waarop de voorzitters de weigerachtigen tot het geven van de bijdrage tot de eerste heffing aanschreven, laakbaar is geweest;

  • dat de medewerking, verleend bij de selectie voor deportatie, in het bijzonder de medewerking in mei 1943, zeer laakbaar is geweest.

Het verdere laakbare gedrag van de familie Asscher wat voor een belangrijk deel uit prominente juristen bestaat is het gedogen van Lodewijk Asscher als vicepremier van een Kabinet wat zich Parlement breed verzet tegen vervolging van de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek sinds Balkenende I in Irak. Iedereen weet dat de oorlog in Irak illegaal is. Weinigen weten dat op de 'Blitzkrieg' van maart 2003 een industriële genocide gevolgd is met geavanceerde massavernietigingswapens; en dat partijgenoot Diederik Samson van Asscher de persoon is die het gevaar voor burgers van de gebruikte verarmd uranium munitie moet kunnen herkennen omdat hij stralingsdeskundige is.

rapport_commissie_davids.JPGHet uitmoorden van Semieten waaronder het eigen Joodse volk en de Islamieten zit bepaalde Joden kennelijk in het bloed. Lodewijk Asscher is geen haar beter dan zijn grootvader. Niet minder onfatsoenlijk en onbeschaafd. Brisant crimineel zoals hij met de hele PvdA als één man staat achter de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide waaraan de Nederlandse politiek sinds Balkenende van links tot rechts deelneemt. Er is geen compassie meer met deze mensen, die zich Joden of Socialisten noemen en feitelijk de meest zieke moordenaars op aarde zijn. Heeft Martin Bosma van de racistische PVV misschien toch gelijk dat de Socialisten nazi's zijn omdat Hitler ook een Socialist was. Bovendien bezat Hitler dezelfde Joodse genen als vicepremier Lodewijk Asscher!

---

Bron foto bord Joodse Raad: Roel Wijnants

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus