U bent hier: Home / Loketjeugd adviseert gemeenten

Loketjeugd adviseert gemeenten

by J.L. de Kreek — last modified 11-10-2013 09:06
Opgeslagen onder:

Loketjeugd.nl adviseert gemeenten in verband met de transitie naar de nieuwe jeugdwet en inkoop van jeugdzorg. Het advies aan gemeenten is de gemeentepolitie exclusief aan te wijzen als ontvanger van zorgmeldingen en onderzoeker naar de feiten en omstandigheden. Dus alles in verband met dwang en drang over te laten aan de politie en het Openbaar Ministerie. Het OM is thans reeds bevoegd UHP's en OTS-en aan te vragen, er is geen geldige reden die taak aan een semipublieke overheid of particulier te vergunnen.

Inzetten van methoden tot opsporing en bestrijding van kindermiehandeling, misbruik en eventuele overige risico's is in de eerste plaats van openbare orde. Het systeem van de Nederlandse wet en ook de mensenrechten dulden geen andere methode voor de overheid bij ouders achter de deuren te komen om kinderen uit huis te plaatsen dan middels justitiële middelen in het justitiële kader of vrijwilligheid. Het toepassen van overheidsdwang via justitiële middelen in het civielrechtelijke kader zoals de jeugdzorg georganiseerd is met gesloten deuren en afwezigheid van waarheidsvinding, kan niet eens bij lichte vergrijpen zoals een parkeerboete.

Minderjarigen uit huis halen tegen de wil van ouders is een vorm van vrijheidsbeneming die uiterst zorgvuldig geschieden moet om in de eerste plaats tegemoet te komen aan het belang van de minderjarige. De Commissie Samson bewijst dat minderjarigen in de jeugdzorg tot vier keer meer misbruikt worden dan gemiddeld in de thuisomstandigheid. Dit betekent 'de facto' dat een kind wat thuis mishandeld is onder toezicht van de jeugdzorg risico loopt tot vier keer meer mishandeld te worden. De nieuwe jeugdwet verandert daarin niks. Geen enkele verbetering van de rechtsbescherming van minderjarigen tegen opportunistische zorgverleners.

De zorgverleners hebben een eigen belang bij de jeugdzorg zo blijkt uit de BJAA academie die donderdag 10 oktober 2013 georganiseerd was door Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Conglomeraat Amsterdam, al is het alleen omdat ze bedrijfsuitjes naar Denemarken maken. Bij de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming en het AMK wordt niet aan waarheidsvinding gedaan. Bestuurders van die organisaties die verenigd zijn in Jeugdzorg Nederland verklaren keer op keer dat zij niet aan waarheidsvinding doen.

Ook vinden zij dat dit van hen niet verwacht worden kan. Tevens verklaren zij dat in verband met de jeugdzorg feiten niet wettig en overtuigend bewezen hoeven te zijn. Niemand hoeft jurist te zijn om te begrijpen dat het ten minste bizar imponeert wanneer ambtenaren van de semi-publieke overheid beweren dat zij kinderen de vrijheid benemen kunnen zonder aan waarheidsvinding te doen en zonder dat feiten wettig en overtuigend bewezen hoeven te zijn.

Deze omstandigheid verandert niet met de nieuwe jeugdwet. Het risico van misbruik en consumeren van perverse prikkels ligt met de nieuwe jeugdwet onverminderd op de loer. Het is met het belang van minderjarigen als eerste overweging noodzakelijk dat de overheid de dwang en drang handelingen passend bij uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen aan de politie en openbaar ministerie overlaat en ouders en jeugd een platform biedt waarop zij terecht kunnen voor deskundige antwoorden op aller handen vragen over jeugd en gezin. LoketJeugd.nl geeft samen met gemeenten invulling aan de zorg voor de jeugd nu dit met de nieuwe jeugdwet aan gemeenten overgelaten is.

Loketjeugd.nl levert hèt standaardmodel jeugdzorg. Dwang en drang aan de politie laten en ook het ontvangen van zorgmeldingen zodat de politie exclusief altijd de eerste is die de meldingen binnen krijgt en indexeert. 'Best practice'. Samen met gemeenten kan daaraan uitvoering gegeven worden op kosten efficiënte wijze. Omdat politie en OM reeds gehuisvest en getrainde deskundigen op het terrein van de jeugd zijn, en beroepshalve reeds ervaring hebben met waarheidsvinding, is de redelijke verwachting dat er met het standaardmodel jeugdzorg van loketjeugd.nl de gemeente tegen lagere kosten een hogere kwaliteit jeugdzorg inkoopt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus