U bent hier: Home / Martin Gelauff bedreigt Koninklijk Huis

Martin Gelauff bedreigt Koninklijk Huis

by J.L. de Kreek — last modified 17-01-2014 08:41
Opgeslagen onder:

M. Gelauff is Hoofdredacteur NOS-Nieuws en Secretaris van het Genootschap van Hoofdredacteuren. P. Sijpersma is Hoofdredacteur Dagblad van het Noorden en Voorzitter Genootschap van Hoofdredacteuren. In vereniging schrijven zij namens het Genootschap van Hoofdredacteuren aan de Rijksvoorlichtingsdienst op 16 januari 2014 een brief in verband met hun klachten ten aanzien van de aanpassingen van het persbeleid met een nieuwe rol voor de RVD.

Gelauff en Sijpersma beroepen zich op de positie van de pers en de uitoefening van de functie en eigen selecties en journalistieke keuzes. Ook onderschrijven zij dat in onze constitutionele monarchie transparantie en vrijheid voor de pers van onschatbare waarde is. De zaak is dat de Koning van een besloten feestje genoot bij de Nieuwjaarsreceptie in Amsterdam. Gelauff en Sijpersma verwijzen naar een bezoek van de Koning aan de Antillen waar met aanwezige journalisten discussie ontstond over het schrappen van een persgesprek. Enkel door de RVD geselecteerde journalisten mochten vragen stellen. Gelauff en Sijpersma delen de klachten met de leden van het genoodschap en voorspellen dat er publicatie aan gegeven zal worden. 

Wat de RVD waarschijnlijk dwars zit is dat Gelauff en Sijpersma met al de journalistieke strepen die zij bezitten niet met redactioneel kanonvuur komen in verband met het gevaar wat FITNA levert voor de veiligheid van de Koning persoonlijk. Dat is pas een onderwerp van groot maatschappelijk belang. De RVD kan zo moeilijk klagen over dergelijke calamiteiten omdat het niet de rol van de RVD is Wilders journalistiek in de kuiten te bijten. Wat de RVD vanzelfsprekend ook niet leuk vindt is dat de journalistiek in al de jaren dat het gaande is met geen woord rept over het terrorisme in de Nederlandse politiek. Gelauff en Sijpersma kiezen er voor géén publicatie te geven aan het natuurkundige feit dat het technisch onmogelijk is dat de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort, en dat de oorlog in Irak een eerste klas daad van terrorisme is.

Wat moet de koning daarvan denken? Dat het Genootschap van Hoofdredacteuren kennelijk deelgenoot is van de militaire junta die de Verenigde Staten van Amerika gegijzeld houdt en in vereniging met de Nederlandse politiek afstevent op de Derde Wereldoorlog. Wel beschouwd gedragen Gelauff en Sijpersma zich als vijanden van de Koning persoonlijk dus is het niet vreemd dat de RVD aangepast beleid handhaaft. Gelauff en Sijpersma kiezen er ook voor het nooit of althans veel te weinig en in ieder geval te oppervlakkig over de illegale oorlog en genocide van het kabinet van de Koning in Irak te hebben. Ook een probleem voor de Koning want de Koning wordt niet geacht daarover te beginnen. Dat is de rol van de pers waar Gelauff en Sijpersma zich op beroepen. Keuze vrijheid in de pers is absoluut niet absoluut.

Keuze vrijheid houdt niet in dat de pers altijd alles kan publiceren wat het blieft. Soms maakt zwijgen medeplichtig. Nu juist die personen zwijgen die als eerste horen aan te slaan terwijl de Nederlandse politiek van links tot rechts deelnemers zijn aan genocide en Gelauff en Sijpersma bij de RVD klagen dat zij niet zijn toegelaten tot het privé feestje van de Koning, weet elke correspondent dat het op een aardverschuiving in Nederlandse journalistiek aankomt. Op het Goede Nieuws is reeds eerder geschreven over de Perszuivering 2.0. Gelauff en Sijpersma hoeven niet uitgelegd te worden wat de Perszuivering 1.0 inhield. Dat de Zionisten de feitelijke regiesuers zijn van WOII en de Shoah en dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden betekent niet dat de Telegraaf geen middel was tot verraad.

Gelauff en Sijpersma zijn verraders aan de journalistieke zaak. Het Genootschap van Hoofdredacteuren bestaat uit witteboorden terroristen die de journalistieke rol misbruiken om het publiek zicht weg te nemen op de gruwelijke feiten waaraan Balkenende, Verhagen, Jaap de Hoop Scheffer, Femke Halsema, Geert Wilders etc. schuldig aan zijn. Wie zwijgt stem toe. Het adagium bij genocide. Juist omdat genocide een misdrijf is wat vrijwel uitsluitend door of met medeweten van ambtenaren gepleegd wordt, ondersteund door de Mainstream media onder leiding van Gelauff en Sijpersma. Daarom is er een nieuw persbeleid en daarom is er een nieuwe rol voor de RVD is het vermoeden at the Office van hét Goede Nieuws™.

Als Gelauff en Sijpersma toch zo begaan zijn met de persvrijheid valt niet te begrijpen waarom zij geen enkele publicatie geven aan de constante terreur van justitie op onderzoeksjournalist Micha Kat, nota bene onder aanvoering van Gelauff persoonlijk. Waarom maken Gelauff en Sijpersma zich niet druk om het zinloze geweld van de redactie van de Wereld Draait door op een verslaggever van hét Goede Nieuws? De Nederlandse journalistiek kan zich waarachtig op maken voor Perszuivering 2.0. Jort Kelder is ook al zo'n persparasiet die het tegen beter weten in nalaat publicatie te geven aan het feit dat het beleid van zijn eigen vriend Mark Rutte aan de basis staat van de economische crisis. Volgens Micha Kat is Gelauff direct verantwoordelijk voor de misdrijven van Joris Demmink. Volgens Kat is Gelauff levensgevaarlijk. Dat is hij. Vooral omdat hij kiest geen publicatie te geven aan het terrorisme in de Nederlandse politiek in het algemeen en dat van Joris Demmink in het bijzonder.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Recent Entries
Nazi's reizen naar Palestina
Hidde Jan van Koningsveld voortrekker Derde Wereldoorlog
Waarheid over Hidde Jan van Koningsveld
Strijd om Tempelberg
Hidde Jan van Koningsveld ende Joden
Aanzegging Jodenvervolging door Hidde van Koningsveld
Hidde Jan van Koningsveld vergast Joden
Kees van der Staaij pleegt genocide
Hans Knoop collega Pieter Menten
Nazileider Hidde Jan van Koningsveld escaleert
President Marcon: Joden daders Holocaust
Hidde van Koningsveld terroriseert Joden
Hidde van Koningsveld abnormale Jood
Hitler Jan van Koningsveld beledigt Joden
Hidde van Koningsveld gróte Nazi
Kwade ideeën Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld oren wassen
Hidde van Koningsveld = terrorist
Antisemieten trouwste bondgenoten Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld grote lapzwans
Arnold Karskens steunt terrorisme
Terroristen bedreigen Rechtspraak
Holocaust in the making
GeenStijl bedreigt #veteranendag
Hoge Raad steunt genocide
Hidde van Koningsveld lid club Hitler
Hidde van Koningsveld onverbeterlijke antisemiet
Onderduiken voor Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld op Jodenjacht
Hidde van Koningsveld blijft Holocaustliegen
WOII koloniale oorlog Israël
Hidde van Koningsveld steunt Nazi's
Hidde van Koningsveld leider terroristische organisatie
Hidde van Koningsveld bedreigt Joden
Holocaustles voor Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld leider Jodenvervolging
Hidde van Koningsveld steunt Holocaust
Zionisten bestelde Holocaust
Viva Donald Trump!
Ahmed Aboutaleb toch antisemiet