U bent hier: Home / Matthijs van Nieuwkerk ondersteunt genocide

Matthijs van Nieuwkerk ondersteunt genocide

by J.L. de Kreek — last modified 26-10-2013 07:10

Er is op aarde een consortium of althans een broederschap van personen wat in Irak genocide beraamt en pleegt middels misbruik van de lange arm en media persoonlijkheden. De rol van Matthijs van Nieuwkerk daarin is het in de doofpot plaatsen of houden van de schuld van Mark Rutte, Jort Kelder, het CDA, de VVD en overigens de oppositie aan deze genocide die groots is en waaraan de Nederlandse politiek ambtsdragers bewust en opzettelijk deelnemen.

Matthijs van Nieuwkerk kan op de klompen aanvoelen dat het niet pluis is met de gasten aan tafel van de Wereld Draait Door die hij daar nu reeds zo'n zeven, acht, negen jaar krijgt. Spindoctor Jack de Vries bijvoorbeeld. Van het CDA. Prominent oorlogsmisdadiger. Net als Balkenende of Rutte. Toch heeft Matthijs van Nieuwkerk het nooit over de faculteit die kennelijk collectief bij de Nederlandse politiek ambtsdragers ontbreekt in het hoofd.

Matthijs van Nieuwkerk is gewaarschuwd. Dat was al het voorjaar vorig jaar. De audio in verband met deze ontmoeting is afgelopen woensdagavond in beslaggenomen door de Politie, naar aanleiding van de mishandeling door medewerkers van DWDD van een collega van de alternatieve nieuwsbron met kwaliteit content. Ook is Matthijs van Nieuwkerk en zijn redactie van de Wereld Draait Door brieven geschreven, met daarin de waarheid van de feiten. Van Nieuwkerk vertikt het zijn publiek te informeren over de schandalige misdadige feiten van de gasten aan zijn tafel die hij bij herhaling gelegenheid geeft de misdrijven te verhullen en de schijn op te houden dat zij geen oorlogscriminelen zijn.

Matthijs van Nieuwkerk is de duurst betaalde omroepman van Nederland. Voorheen de krantenjongen en hoofdredacteur van het Parool. De man mist elk gevoel voor nieuwswaarde. Hij heeft alleen oog voor het eigen theater. Matthijs van Nieuwkerk miskent het feit dat hij als ambtenaar van de publieke zender bovenmatig beloond wordt en daarvoor niet de kritische inhoud levert die van hem verwacht worden kan en mag aan zijn tafel van De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk heeft de leeftijd en het beroep, de professie, waarbij hij bekend verondersteld wordt met de Perszuivering.

Na de Tweede Wereldoorlog is de pers gezuiverd van elementen die de journalistieke middelen gebruikt hebben om oorlogscriminelen te ondersteunen. Telegraaf was het voorbeeld van krant wat heulde met de vijand en de lezer benadeelde. De VARA in het algemeen en Matthijs van Nieuwkerk in het bijzonder imponeren thans als deelnemers aan de terroristische organisatie die ook schuld heeft aan het gijzelen van meisje A. te R. Matthijs van Nieuwkerk zal dat niet zo zien want dat is zijn rol niet. De rol van Matthijs van Nieuwkerk is het zijn van doofpottrol en opdrachtgever van het mishandelen van journalisten die het eerlijke verhaal aan de medewerkers van de publieke omroep overbrengen.

Matthijs van Nieuwkerk is gevaarlijk want hem ontbreekt zelfkritisch vermogen. Matthijs van Nieuwkerk verkeert in de kennelijke veronderstelling dat hij een te respecteren medewerker van de publieke omroep is. Wijdbeens ontvangt hij altijd de gasten op zijn kruk. Tuurlijk is het moeilijk op een kruk niet wijdbeens te zitten, alleen Matthijs van Nieuwkerk zit altijd overal het wijdst met de benen. Ook draagt hij vaak een te strakke broek, en is hij nooit op de lichaamstaal van een ondergeschikte te betrappen.

Matthijs van Nieuwkerk is de slechtse en duurst betaalde intervieuwer van Nederland. Een terroristenmaatje. Alle gesprekken gaan over hem. Steeds weer vult hij in voor anderen. De Wereld Draait Door met Menno Bentveld is wèl goed. Van Nieuwkerk voelt zich overduidelijk de Pasja. Matthijs van Nieuwkerk is man van de vorm. Zijn studie Nederlands houdt bij hem niet in dat hij enig cultuurbesef bezit. In Nederland is de cultuur nozems als Matthijs van Nieuwkerk vierkant af te pissen.

Share |
comments powered by Disqus