U bent hier: Home / Meldpunt Discriminatie Internet slopen

Meldpunt Discriminatie Internet slopen

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2013 14:35
Opgeslagen onder:

Op youtube staat een clip van Lost Rebbels met het nummer Fok Niet Met De Kreek. Bij het Meldpunt Discriminatie Internet kan dat het best letterlijk begrepen worden zo blijkt uit het interview wat Goede Nieuws had met de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag van het MDI voor het jaar 2012. Daarin staat een De Kreek genoemd waar het MDI liever geen ruzie mee heeft. Deze De Kreek blijkt dermate giftig dat Ronald Eissens & co er beter “niet mee neuken” kunnen, aldus de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl.

Gelijk met de publicatie op internet van het jaarverslag van het MDI van 2012, stuit de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl middels datzelfde internet op originele Zionistische publicaties uit de 19e eeuw waaruit onloochenbaar blijkt dat de Diaspora Revisionisten de grote Nazi's zijn. Het zijn allemaal de woorden van de Zionisten zelf die bewijzen dat het Meldpunt Discriminatie Internet bestuurd wordt door hufters die bovendien de Staat met terrorisme bedreigen om holocaustontkening te vervolgen, aldus de  eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl die alvast de spieren rekt om te kunnen uithalen naar de gewoontemisdadigers.

De Joden zijn vergast door de Zionisten. Jabotinsky en zijn voorgangers Herzl en Nordau zijn de leiders van de grootste anti-Joodse wereldbeweging: het Zionisme. Herzl, Nordau en Jabotinsky met hun Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en het Diaspora Revisionisme zijn de aanstichters van de pogroms in Oost Europa die na de Eerste Wereldoorlog een grote toestroom van arme 'Ostjuden' naar West Europa veroorzaakt hebben. Hitler was niet tegen de aloude stam der 'ebenbürtige' Keulse Joden die in harmonie leefde met de Duitsers in Duitsland. Het waren de Diaspora Revisionisten die de mythe in het leven riepen dat Joden geen Duisters zijn en alleen veilig in de eigen Joodse Staat die door de Zionisten onderling het wereld-getto genoemd wordt.

Dat de Duitsers als volk de grote schuldigen zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust blijkt niks dan leugens. Het zijn Herzl, Nordau, Jabotinsky en Begin en de zogenaamde Joodse organisaties die het geheel los gemaakt hebben. De familie Rothschild persoonlijk is daarin de grote profiteur en financier van oorlogen, en eigenaar van Auschwitz middels de aandelenmaatschappijen. De Amerikanen en de Zionisten zijn de grote gangmakers achter Adolf Hitler en de Tweede Wereldoorlog. De Duisters zijn gegijzeld geweest door Zionisten, de Moffen zijn gekocht door Wall Street. Het bombardement op Rotterdam is betaald door Zion. Ook zijn er geen zes miljoen Joden vermoord. De gaskamers in Auschwitz hebben rond de tweehonderdduizend Joden gebrandofferd. Al in 1900 preludeerde Zionisten in Amerika op Holocaust in Europa. De feiten die het CDI, en het MDI en het NIOD en Loe de Jong en het ministerie van onderwijs niemand doceert zijn eenvoudig via Internet in de oorspronkelijke vorm terug te vinden.

Herzl en Nordau en Jabotinsky wisten dat er een aantal generaties nodig waren om hun 'scheme' te volbrengen. Herzl schat in 1897 bijna precies goed dat één en ander ongeveer in de jaren veertig van de eeuw daarna volbracht worden zal. WOII draait allemaal om het verrijken van kapitalisten van wie de voorouders de oud aristocraten en slavendrijvers waren die door de Franse Revolutie en de ideeën van Rousseau macht en vermogen zagen verdampen. Bij de Zionisten is het belang der Joden niet de eerste overweging. Het draait van meet af om het profijt voor het kapitaal, om het in Israël nog beter te hebben dan het al was. Dat gaat ten koste van de eerlijke niet nationalistische échte Joden die door Zionisten worden uit gescheten als diarree.

Het MDI is per 31 december 2012 de subsidie van het ministerie van veiligheid en justitie en buitenlandse zaken kwijt. De eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl hoopt dat daarmee de eeuwige ondergang der Zionisten ingeleid is. De Zionisten hebben hun 'wiedergutmachung' aan Duitsland nog niet voldaan, aldus de man die meent dat Ronald Eissens een zieke fuck is die niet voldoende in de bekgescheten worden kan. Maar al te graag kopiëren Zionisten het fascisme schrijft de grote Zionistische leider Jabotinsky zelf in zijn artikel Zionist Fascism. De propaganda van het MDI blijkt terrorisme gerelateerd bedrog te zijn. Wat niemand onderwezen krijgt is dat de Zionisten al sinds 1897 in de internationale verhoudingen een zeer agressieve campagne voeren om Europa in het algemeen en Duitsland in het bijzonder Jodenvrij te krijgen. Dat is namelijk Diaspora Revisionisme, de zuiverste vorm van Jodenhaat.

Voor zover er een Holocaust heeft plaatsgevonden zijn de Zionisten de grote schuldigen. Zij hadden antisemitisme en Holocaust nodig om de Joden duurzaam te verdrukken en op te jagen naar het wereld-getto Israël. Niet toevallig dat de Zionisten daarbij steun ontvangen van Katholieken omdat Katholieken heilig geloven dat de Exodus een letterlijke vervulling is van hun zieke Eind Tijd clusterfuck aldus de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl. Herzl en zijn collega's zijn kennelijk het best te kwalificeren als agressieve Katholieken of verkleedde Nazi's. Ronald Eissens van het MDI is op en top Nazi. Volgens de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl moest hij oprotten toen hij Eissens aansprak bij de rechtbank na de eerste zitting om een zinnig inhoudelijk gesprek te hebben in verband met het Zionisme als dè bron van  antisemitisme. Kennelijk weet Ronald Eissens van het MDI niet wie hij tegenover zich had.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Ronald Eissens van MDI
Ronald Eissens van MDI
Owner of Hetzuur zegt:

It is my humble opinion that what we read here all together with Jabotinsky & co is End Time in the making. Remember Herzl writing somewhere, in his Dairies think, about his expected support by The Catholic Church because of what they think is written in Revelation. The Exodus is in fact a Catholic prophecy.

It is all about enriching the Rothschild family who is also friend of Rome and the supposed royal family of (great) Israel, and building the Third Temple. Herzl, Nordau en Jabotinsky and there successors are managers of the huge project of breaking down the Harem Al Sharif, what in fact is the Third Temple, and building there own Fascist (Catholic) Dome of the Rock. They are crusaders.