U bent hier: Home / Micha Kat heeft gelijk (2)

Micha Kat heeft gelijk (2)

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Echt een goede journalist is Micha Kat van revolutionaironline.com niet. Desondanks heeft hij gelijk. Micha Kat concentreert zich te veel op bepaalde misdrijven door bepaalde personen. Daardoor mist hij overzicht. Micha Kat heeft gelijk dat er een criminele organisatie van ambtenaren en journalisten bestaat die verantwoordelijk is voor weerzinwekkend misbruik van minderjarigen en meer. Het is omvangrijker en dichter bij huis dan Micha Kat openbaart.

Micha Kat lijdt voorts aan een ernstige vorm van togastress. Daardoor denkt Micha Kat dat welhaast iedereen in togaland corrupt is en vertrouwt hij niemand meer van het Openbaar Ministerie of de Rechterlijke Macht. Togastress leidt tot spanningen en/of blikvernauwing bij patiënten. Met Joris Demmink enzo is het allemaal nog erger dan Micha Kat vertelt. Dagelijks worden talrijk Nederlandse kinderen onbevoegd door ambtenaren gedwongen huis en haard te verlaten om te worden opgenomen in een organisatie waar ze verhoogd risico lopen op misbruik en mishandeling. 

Niemand heeft het over het eenvoudige feit dat Joris Demmink ook leidinggevend heeft bijgedragen aan de Nederlandse kinderbescherming en dat de Nederlandse kinderbeschermers massaal illegaal en willens en wetens zonder waarheidsvinding en betekening van executoriale titels kinderen uit huis halen en ouders in zwarte SUV's bedreigen. Alle ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen in Nederland over een periode van meer dan een decennium en mogelijk tientallen jaren reeds zijn onbevoegd opgelegd en/of tenuitvoergelegd. De kinderbescherming in Nederland is bewust crimineel georganiseerd met de bedoeling maximaal aantallen kinderen op te nemen in een netwerk voor geld en ander misbruik.

De Nederlandse jeugdbescherming is de grootste mensenhandelaar van Nederland. Omdat de uithuisplaatsingen allemaal wederrechtelijk zijn. Met voorbedachte rade krijgen kinderbeschermers instructies om te escaleren terwijl zij geen enkele bevoegdheid bezitten zich te bemoeien met ouders of kinderen omdat zij willens en wetens niet aan waarheidsvinding doen en geen titels laten betekenen voordat zij de sterke arm inschakelen een kind op te halen alsof de Gestapo niet is weggeweest. Laf en boosmakend zoals de Nederlandse kinderbeschermers opereren. Niet bereid te luisteren. Vol arrogantie en macht om dossiers volledig naar de hand te zetten en Rechters en Raadsheren chronisch in de waan te plaatsen zodat het jonge fruit in handen valt van de pedofiele vrienden van Joris D.

Talrijke dossiers van minderjarigen die objectiveerbaar zonder enige goede grond bij ouders worden weggehaald en gehouden in plaats dat er hulp verleend wordt waar hulp nodig is. Voor zover hulp nodig is bij ouders of kind levert de Nederlandse kinderbescherming veel al niet noodzakelijke hulp en wordt ingezet op het ontwrichten van verhoudingen. Kinderen worden totaal vervreemd van hun omgeving. Ook professionele zorgnetwerken van ouders en kind worden gesloopt. Oneerlijke concurrentie van de Kinderbeschermers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie want zij zijn situationeel monopolist.

Niet alle ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn corrupt. Er zij ook goede ambtenaren bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Leiding gevende ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nemen in ieder geval sinds Balkenende I voortbouwend deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven in moslimlanden. Aanzien dit ambtsmisdrijven van politici zijn, zijn magistraten die moeten oordelen over Micha Kat niet bekend met deze extreme en perverse misdrijven waaraan tevens Joris Demmink smaak bepalend deelneemt.

Joris Demmink is geen politiek ambtsdrager. Zijn misdrijven zijn geen artikel 119 grondwetfeiten. Dat Micha Kat nooit schrijft over de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de internationale misdrijven van Joris Demmink en zijn partners waaronder begrepen de Telegraaf en het Meldpunt Discriminatie Internet en het NIW is journalistiek een misslag van deze kale dikke man en helpt de magistratuur niet zijn Holocaustontkenning te begrijpen.

Dat de Holocaustontkenning van Micha Kat niet begrepen wordt komt omdat Micha Kat voor zich houdt dat Magistraten terrorisme gerelateerd bedreigd worden door volgers van de geestelijk vader(s) van de Holocaust om Holocaustontkenning te vervolgen en veroordelen. De kwalificatie Holocaust impliceert dat de Joden zich vrijwillig geofferd hebben in de gaskamers van de helden van Wilders, terwijl zij zijn gedwongen met vergunning van de Zionisten. Van mensen met Joodse achtergrond kan en mag niet verwacht worden dat zij erkennen dat de Shoah een vrijwillig offer van het Joodse volk is.

Micha Kat heeft de Nazi's van het Meldpunt Discriminatie Internet achter zich aan die ouderwets Jodenjagen. Als journalist met Joodse achtergrond slaagt Kat er bar slecht in te bewijzen dat de personen die aangifte tegen hem gedaan hebben wegens Holocaustontkenning juist vertegenwoordigers zijn van de groep die feitelijk hoofdverantwoordelijk is voor het hele project wat rechtstreeks komt uit de koker van de Zionistische helden van Wilders. Ook omdat er aantoonbaar significant minder Joden dan zes miljoen volledig in rook zijn opgegaan is er geen sprake van een Holocaust.

In de rij aanklachten tegen Micha Kat is eigenlijk alleen de zaaksbeschadiging van belang. De rest is om een rookgordijn op te trekken voor de feiten die Micha Kat onthult. De zaaksbeschadiging van Micha Kat komt in een ander licht te staan wanneer hij de Magistratuur geduldig uitlegt dat Nederland, de wereld en Europa ten onder gaan aan de terroristische en internationale misdrijven van Joris Demmink en zijn partners, en dat zijn Kinderbescherming jaarlijks tienduizenden kinderen gedwongen laat verdwijnen. Joris Demmink heeft zijn ambtenaren bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie internationale misdrijven op minderjarigen laten plegen om de Nederlandse kinderen te beschermen tegen het risico van misbruik of mishandeling. 

Niemand luistert naar de talrijke serieuze klachten over de extreem perverse gedragingen van Joris Demmink en andere personen die aangifte hebben gedaan tegen Micha Kat. Voor zover Micha Kat de hem verweten zaaksbeschadiging heeft begaan komt dit onmiskenbaar voort uit de noodzaak aandacht te krijgen voor de tot op heden niet afgestrafte mensenhandel, oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven van Joris Demmink die ook gezien wordt als verantwoordelijk voor de gevangenhouding van Baybasin en door het Hof reeds is aangewezen als verdachte van seksueel misbruik van minderjarige jongens in Turkije en Joegoslavië.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus