U bent hier: Home / Micha Kat vs De Volkskrant

Micha Kat vs De Volkskrant

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De zaak van Micha Kat tegen De Volkskrant is een goed voorbeeld van wat er mis is in de journalistiek. De Volkskrant levert in ieder geval sinds 11 september 2001 het meest schandalige nepnieuws. Pieter Broertjes die burgemeester is van Hilversum en zijn tweede termijn in gaat heeft de rol van handhaver van openbare orde die hij als hoofdredacteur van De Volkskrant middels verspreiden van nepnieuws verstoord heeft.

Pieter Broertjes moet zich als burgemeester van Hilversum ambtshalve afvragen wat hij moet doen in het geval van jihadistisch geweld in zijn stad. Was Pieter Broertjes als hoofdredacteur van De Volkskrant eerlijk geweest over de feiten in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001 dan was er misschien geen Jihad te duchten. De Jihad tegen Nederland waar bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk zo bang voor is wordt uitgelokt middels leugens over de aanslagen in de VS 11 september 2001 en het feit dat 'the Coalition' nu al meer dan vijftien jaar een ongemeen agressieve en ongerechtvaardigde strijd voert in Moslimlanden. 

Pieter Broertjes hoeft niet eens de feiten zelf te onderzoeken. Duizenden experts bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat de oorlog in Irak illegaal is. Nooit verschijnt daarover een adequaat bericht in De Volkskrant. Wanneer Pieter Broertjes er direct naar gevraagd wordt zegt hij dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 al weer zo lang geleden zijn. Pieter Broertjes bezit kennelijk een crimineel oogmerk. Net als de initiators van WOII en de Holocaust die journalisten blijken te zijn en in 1895 reeds als volleerde Jan Roosen lobbyde om de 'Endlösung der Judenfrage' te laten plaatsvinden.

Journalistiek en media en entertainment blijken de schuilplaats te zijn van creatieve breinen die met elkaar samenwerkend de geesten rijp maken voor oorlog en Holocaust om wereldmacht geplaatst te krijgen in handen van industriëlen als de familie Rothschild en vrienden. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn uitgedacht en voorbereid door personen in kringen van westerse leiders en bestuurders. De managers zijn Amerikaanse gelovigen, conservatieven, liberalen en hun handlangers. De uitvoering is aan specialisten overgelaten. 

De Verenigde Staten van Amerika hebben het eigen volk eerst geofferd om wereldwijd het zaaien van dood en verderf te legitimeren. De coalitie troepen onder goedkeurend toezicht van de Nederlandse politiek en journalistiek heeft in Irak zeer veel munitie van verarmd uranium gebruikt waardoor grote delen van Irak besmet zijn met een fall-out die door deskundigen erger dan Hiroshima of Nagasaki wordt gekwalificeerd. Radioactieve deeltjes schijnen reeds in airconditioningfilters in Israël gevonden te zijn.

Het complot van de journalistiek is de 'complet realisation of the ideals of Herzl en jabotinsky'. Herzl en Jabotinsky waren twee bekende hipsters van eind 19e eeuw tot 1940. Het waren prominente journalisten en schrijvers en opiniemakers met een geheel eigen mening over Joden. Zij vonden dat Joden vernietigd moesten worden en dat antisemieten hun trouwste bondgenoten zijn. In de jaren 1922 en 1924 zijn de plannen voor Holocaust van deze zogenaamde helden verspreidt in Nederland middels het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. De betrokken Nederlandse journalisten waren laaiend enthousiast over de voorzienigheid van hun collega's. 

Journalist Micha Kat heeft gelijk. Er is een elite die structureel kinderen op extreme wijze misbruikt. Het netwerk van corrupte ambtenaren wat hiervoor verantwoordelijk gehouden moet worden is geleid geweest door oud SG Joris Demmink van de VVD. Juist in de periode van zijn ambtelijke bediening als SG van Justitie escaleert de Nederlandse kinderbescherming in gedwongen verdwijningen en misbruik van minderjarigen. Rapport na rapport verschijnt waaruit zonneklaar blijkt dat de Nederlandse kinderbescherming bestaat uit een club perverse parasieten wat voor geld en/of ander misbruik op eigen titel minderjarigen onrechtmatig aan het ouderlijke gezag onttrekt en/of hen anderszins leed toevoegt zelfs tot daarop de dood volgt.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus