U bent hier: Home / Minderjarigen op bestelling

Minderjarigen op bestelling

by J.L. de Kreek — last modified 21-01-2014 12:20
Opgeslagen onder:

Woensdag 22 januari 2014 manifesteren jeugdzorg medewerkers in de Grote Kerk te Den Haag om op te komen voor zichzelf. De transit komt er aan en dat zal banen kosten, bovendien bestaat daardoor de kans dat er minder minderjarigen besteld worden kunnen. Reeds meer dan veertig jaar haalt de overheid op bestelling minderjarigen uit huis. Het laatste decennium met de Bureaus Jeugdzorg en onder leiding van oud SG Joris Demmink is de handel door ambtenaren in minderjarigen exponentieel toegenomen.

Alicia T. (echte naam bekend bij redactie) is besteld. Een mooi donker meisje wat net een paar maanden oud eerst ná de uithuisplaatsing blauwe plekken in de schaamstreek had. Met de crisismanager van Bureau Jeugdzorg was voor ouders middels Bureau De Kreek afgesproken dat Bureau Jeugdzorg het gezin met rust zou laten als het veiligheidsplan in het vrijwillige kader door ouders werd nagekomen. Ouders kwamen alle afspraken onmiddellijk en perfect na. Toch is Alicia T. met spoed zonder ouders te horen uit huis geplaatst door een kinderrechter die ook tewerkgesteld is bij een Bureau Jeugdzorg. Kinderrechter mr. Paling te Rotterdam is dat. 

Deze rechter wordt gezien als deelnemer aan de ontvoering van Alicia T. door ambtenaren in de publieke en semipublieke sector die morgen in de Grote Kerk te Den Haag manifesteren voor behoud van hun kinderhandel. Het hele zorgnetwerk van professionals wat de ouders van Alicia T. deskundig hadden opgebouwd ligt uit elkaar. Ook het eens gelukkige jonge gezin ligt uit elkaar. Niet omdat zij het willen. Omdat het moet van Bureau Jeugdzorg. De zorgverleners die ouders zorgvuldig hadden uitgekozen voor zichzelf en hun dochter zijn vervangen door zorgverleners die door Bureau Jeugdzorg gekozen zijn. Oneerlijke concurrentie aldus Bureau De Kreek.

“Het is allemaal zo vervelend” zegt De Kreek, “voel me uitgelokt in ieder geval juridisch geweld te gebruiken tegen de Jeugdzorg en dan bedoel ik ook echt massief juridisch geweld”. “Dat ouders hun kind niks dan goeds hadden aangedaan wordt ook door de jeugdzorg medewerkers en de Raad voor de Kinderbescherming bevestigd.” “Alleen opzettelijke corruptie in de kinderbescherming kan logisch de spoed uit huis plaatsing verklaren“. “Het heeft er alle schijn van dat het kind besteld is”. De Jeugdzorg beheert ook de verwijsindex. Een database met gegevens over minderjarigen die niet op feiten gecontroleerd wordt. 

Bepaalde personen, meldingsplichtigen, kunnen daaraan gegevens toevoegen. Er wordt geen controle uitgeoefend op het waarheidsgehalte van de informatie dus er ontstaat een database vol “bullshit” over minderjarigen waarmee kind en gezin volledig ontwricht worden als op basis daarvan zorg verleend wordt. Het is allemaal willens en wetens want iedere debutant jurist kan bedenken dat de jeugdzorg anders uitgevoerd worden moet dan de Bureaus Jeugdzorg propageren. Onbestaanbaar dat een volwassene met gesloten deuren zonder waarheidsvinding door de semipublieke overheid legaal uit huis gehaald worden kan dus waarom dit bij minderjarigen wel wordt gedoogd wijst op diep liggende corruptie in de ambtenarij! 

Ouders moeten zich helemaal te pletter strijden vóór de veiligheid en gezondheid van hún kinderen wanneer de jeugdzorg zich met hen bemoeit. Deze strijd wordt alleen harder omdat de medewerkers van de jeugdzorg niet beschuldigd wensen te worden van de ernstige talrijke en serieus te nemen strafbare feiten waaraan zij kennelijk willens deelnemen. Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg is de kernbepaling van die wet. Dat artikel is dusdanig geredigeerd dat elke verondersteld professional in de jeugdzorg daaruit begrijpen kan dat waarheidsvinding een ambtsplicht is! Desondanks presteert de crisismanager van Bureau Jeugdzorg het in het dossier van de gijzeling van Alicia T. uit te leggen dat “we áltijd de artsen in het ziekenhuis zullen volgen”. 

Valse zorgmeldingen door artsen is een misdrijf. Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam bepleit schuldvrij melden. Hij wil kennelijk dat alle flauwekul aan de verwijsindex toegevoegd worden kan. De medewerkers van de Bureau Jeugdzorg zeggen keer op keer van zichzelf dat zij niet aan waarheidsvinding doen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming doet niet aan waarheidsvinding en de kinderrechter doet ook maar wat, dus niemand van de kinderbeschermers die Alica T. uit huis gehaald hebben kan weten of wat de arts in het ziekenhuis over de baby stelde op feiten gebaseerd is. Het medisch dossier van moeder en kind doet in alle redelijkheid vermoeden dat het ziekenhuis een truc heeft gevonden om toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de behandelingsovereenkomst te verdonkeremanen of minderjarigen op bestelling af te leveren bij de kindermisbruikers van de jeugdzorg.

Dat de kinderbeschermers de grootste kindermisbruikers van Nederland zijn bewijst het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson. Gemiddeld tot vier keer meer worden minderjarigen misbruikt onder de dwang hoede van de jeugdzorg. Dit houdt in dat minderjarigen onder toezicht van de ouders altijd relatief veilig zijn ook als ze mishandeld worden want onder de hoede van de jeugdzorg neemt de mishandeling gemiddeld tot vierhonderd procent toe bewijst de Commissie Samson. Bij de politie aangifte doen is zinloos. De politie zegt doodleuk dat de jeugdzorg “er tussen zit”. Wel ondersteunt de politie de jeugdzorg bij en tijdens het uithuisplaatsen van minderjarigen terwijl de politie voorts niet controleert of de jeugdzorg over een rechtsgeldige tijdig door de deurwaarder betekende titel beschikt. Jeugdzorg executeert als enige in Nederland beschikkingen van rechters zonder voorafgaande betekening.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus