U bent hier: Home / Minister van Defensie Hennis gevaarlijk

Minister van Defensie Hennis gevaarlijk

by J.L. de Kreek — last modified 22-09-2013 10:55
Opgeslagen onder:

Minister van Defensie Jeanine Hennis is een gevaarlijke vrouw die de veiligheid van de Staat, het Koninkrijk en burgers in ernstig gevaar brengt. Ze ondersteunt de Amerikaanse Junta die schuld heeft aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Ze neemt politiek deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. Ze lokt counter-terrorisme uit. Ze veroorzaakt de economische crisis en ze zadelt Nederland op met de dure en bar slechte JSF. Ook pleegt zij aanslagen op de vrije meningsuiting.

Met zo'n Minister van Defensie heeft Nederland geen vijanden nodig. Binnenkort gaat de behandeling verder van het Hoger Beroep in de zaak die Jeanine Hennis heeft aangespannen tegen de eigenaar van hetzuur.nl. Jeanine Hennis is van mening dat iedereen vrij is om te zeggen wat je denkt en te zijn wie je bent. Behalve de eigenaar van hetzuur.nl want Jeanine Hennis met haar tere blonde zieltje voelt zich beledigd door deze persoon die haar voor het leven in de gevangenis wil zien in verband met opzettelijke deelname aan genocide en het ondersteunen van internationaal terrorisme.

Bij de stukken die de eigenaar van hetzuur.nl de rechtbank overgelegd heeft zit ook promotiemateriaal van Jeannine Hennis waarin zij zegt dat het haar drijfveer is dat iedereen vrij is om te zeggen wat je denkt en om te zijn wie je bent. Waarom heeft zij dan aangifte gedaan tegen deze burger die louter de feiten relateert in verband met haar onrechtmatige bediening? Waarom is Jeanine Hennis zo'n gevaarlijk oneerlijke vrouw zonder norm besef? Het meisje heeft Schoevers als hoogst genoten opleiding. Welke partij schuift een tiepmiep naar voren als Minister van Defensie?

De eigenaar van hetzuur.nl is ten laste gelegd dat hij Jeanine Hennis de volgende woorden heeft toegevoegd:

tientallen miljoenen mensen gaan dagelijks door een hel omdat jij een domme blonde muts bent die fascisme gedoogt

En/of

jij en je partij zijn medeplichtig aan fascisme, verdenk je ook van deelname aan terrorisme en genocide

En/of

mij lukt het niet om dood te zwijgen dat jij een genocide plegende terroriste bent

En/of

oorlogsmisdadiger

En/of

neuk je moeder

En/of

ontmoet de politica die nooit kinderen heeft kunnen krijgen & deelneemt aan terrorisme & genocide

En/of

moffenhoeren werden vroeger kaalgeschoren

En/of

frustraties over jouw miskramen zitten dermate diep bij je dat je bijdraagt aan de miskramen van DU-slachtoffers in Irak.

We zijn vrij om te zeggen wat we denken. We zijn vrij om te zijn wie we zijn. Jeannine Hennis deelt deze mening. Dus haar aangifte tegen de eigenaar van hetzuur.nl is een lasterlijke aanklacht. Het rechtsgevolg wat daarbij past is niet ontvankelijkheid van het OM. Op zijn site hetzuur.nl en via Twitter en anderszins geeft de eigenaar van hetzuur.nl ruchtbaarheid aan het feit dat Minister van Defensie Jeanine Hennis deelneemt aan oorlogsmisdadeni, terrorismeii en genocideiii en dat zij macht misbruikt en bevoegdheden schendt.iv Een tweet aan Hennis in het dossier die niet tot vervolging geleid heeft wil het Goede Nieuws het publiek niet onthouden:

De dag van vandaag is overigens precies mijn nachtmerrie van vroeger @jeanineHennis. Als peuter eerste klas droomde ik al van je.

Niet alleen voor de eigenaar van hetzuur.nl is het een nachtmerrie. Hieronder enkele grafische beelden van de slachtoffers van Jeannine Hennis en haar collega politiek ambtsdragers, de eigenaar van hetzuur.nl drukt zich nog beschaafd uit:

----

iRapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak, Boom, 2010. Zie voor het parlementair debat hierover: Kamerstukken II 2009/10, 31 847

iiDe oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak gaat vergezeld van uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Zie ook de notitie van het eerste decennium van de 21ste eeuw die als bijlage A bij de pleitnota gevoegd is.

iiiZie blz. 047 dossier OM bij 13/664242-11; blz. 051-064 dossier OM bij 13/664242-11; bijlage B bij bezwaar tegen dagvaarding van 11 oktober 2011 ivm parketnr 13-015309-11, laatste 12 pagina's OM bij 13/664242-11; de als bijlage B bij de pleitnota gevoegde aangifte van 14 mei 2012 bij de KLPD.

ivLJN:AU9737; LJN:BO0198

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus