U bent hier: Home / Misdaden van Jaap de Hoop Scheffer

Misdaden van Jaap de Hoop Scheffer

by J.L. de Kreek — last modified 31-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Jaap de Hoop Scheffer vindt Noord-Korea het grote veiligheidsprobleem van het moment. Dat Jaap de Hoop Scheffer en zijn vrienden het probleem zijn en niet de Koreanen, Trump of Poetin is de afgelopen 14 jaar meer dan voldoende bewezen sinds dat de VVD met Jaap de Hoop Scheffer als minister demissionair besloot in te stemmen met de illegale oorlog van Bush, Balkenende en Blair in Irak.

In de media en in de politiek wordt geen of weinig betrokkenheid getoond bij de voortbouwende gebeurtenissen volgend op die blatante oorlogsmisdaad waarvan iedereen toen reeds kon weten dat daaraan geen adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag lag. Jaap de Hoop Scheffer kan vergeven worden dat hij als Nederlandse minister van Balkenende I & II niet wist dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn.

Dat Jaap de Hoop Scheffer later als secretaris-generaal van de NATO en anno 2017 nog geen punt maakt van het feit dat de media en de politiek het verkeerd zien is bewijs van betrokkenheid van Jaap de Hoop Scheffer bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. Naar Amerikaans recht kan er gesproken worden van betrokkenheid na de daad. Deze deelnemingsvorm kent het Nederlands strafrecht niet.

Jaap de Hoop Scheffer is opzettelijk behulpzaam bij het plegen van de aanslagen in de VS 11 september 2001 door valse inlichtingen te verschaffen over de toedracht waarvan hij als hoogste baas bij de NATO met al de technische expertise in huis kennis moet hebben. De NATO is geen organisatie wat is bedoeld om te verdoezelen dat anderen dan Arabieren de aanslagen in de VS hebben gepleegd 11 september 2001 en dan zonder oponthoud als haantje de voorste de ongerechtvaardigde kruistocht van de christen politiek in Moslimlanden te ondersteunen.

De NATO als oorlogsmachine van megalomane dwazen als Jaap de Hoop Scheffer is het leger van kruisvaarders waarvan de militairen zich bereidwillig laten misbruiken voor het begaan van welhaast industriële genocide in Moslimlanden. Niemand vraagt zich af waarom in de Nederlandse pers zo weinig publicaties zijn verschenen over de ordinaire lynchpartijen van Negers in Libië nadat het bevriende staatshoofd Khadaffi met politiek consent van Jaap de Joop Scheffer werd omgelegd.

De oorlogsmisdaden en het terrorisme van Jaap de Hoop Scheffer zijn nog niet vervolgd omdat Jaap de Hoop Scheffer macht misbruikt en bevoegdheden schendt en de Hoge Raad daardoor grondwettelijk de boot afhoudt. Dat de Hoge Raad ook geen bevel geeft tot vervolging van de genocide van Jaap de Hoop Scheffer in Irak komt omdat de Hoge Raad zich verslikt in de kwestie alsof het Toetsingsarrest 2.0 uitspreekt. Al sinds 1995 is genocide een persoonlijk misdrijf. Niet verwonderlijk ook omdat genocide veelal slechts alleen gepleegd kan worden met passieve of actieve betrokkenheid van ambtenaren, concludeert de PG bij de Hoge Raad subtiel in alinea 2.9..

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus