U bent hier: Home / Moszkowicz ondersteunt oorlogsmisdadigers

Moszkowicz ondersteunt oorlogsmisdadigers

by J.L. de Kreek — last modified 21-02-2013 07:30

Nu zijn vader geen praktijk meer heeft is er in Nederland moeilijk een tweede advocaat te vinden die er reclame mee maakt dat hij geen oorlogsmisdadigers bijstaat in verband met zijn Joodse achtergrond en het verblijf van de voorouders in het concentratiekamp Auschwitz. Zelfs de broeders van advocaat mr. Bram Moszkowicz prijken niet hoog in de propaganda top-tien in verband met deze belofte aan het publiek. Desondanks is de prominente jurist mr. Bram Moszkowicz advocaat van Geert Wilders die net als de VVD schuld heeft aan de oorlog zonder geldige reden in Irak. Wilders was lid van de VVD toen hij voor het eerst daartegen geen verzet had.

Volgens de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 31 januari 2013 in de zaak van de wraking van VVD raadsheer Mijnsberge staat vast dat de VVD zich niet verzet heeft tegen deelname van Nederland aan het militair ingrijpen in Irak. Ook is volgens deze beschikking de kwalificatie van die houding geen feit dat zich voor feitelijk onderzoek door de raadsheer-commissaris leent. In lekentaal: iedereen kan zien dat de oorlog zonder geldige reden in Irak een eerste klas oorlogsmisdaad is en dat betrokken politiek ambtenaren dus oorlogsmisdadigers eerste klas zijn.

De pogingen die bij en tijdens het geruchtmakende Wildersproces zijn ondernomen om Geert Wilders aan te houden en gevangen te doen laten nemen in verband met hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict zijn door de advocaat die geen oorlogsmisdadigers verdedigt, professioneel van repliek gediend. Geert Wilders is niet aangehouden. Dat dit er niet aan in de weg heeft gestaan dat de bijpassende aangiften gevolgd zullen worden met een nieuwe artikel 12 Sv procedure tegen Wilders, zal zijn advocaat indien hij binnenkort niet voor het leven van het tableau wordt geschrapt ter zitting kunnen waarnemen.

Bronnen in kringen van opsporings- en veiligheidsdiensten wekken bij navraag door Goede Nieuws de gegronde vrees dat de anti-Islam campagne van Geert Wilders een direct dreigend gevaar is voor de Nederlandse Strijdkrachten in Afghanistan omdat Geert Wilders met zijn anti-Islam campagne de vijand bij en tijdens gewapend conflict aanhitst tot ongeoorloofd optreden tegen het Nederlands militair gezag in het algemeen en de aanstaande Vorst in het bijzonder.

Forensisch bestaat de gegronde vrees dat het sneuvelen van de zoon van de Commandant der Strijdkrachten Van Uhm is uitgelokt door de anti-Islam campagne van Geert Wilders in het algemeen en FITNA in het bijzonder. Ook de aanslag op toren E. van het Amsterdamse Gerechtsgebouw september 2011 kan forensisch gelinkt worden aan de door Wilders afgedwongen vertoning van FITNA bij en tijdens het Wildersproces.

Goede Nieuws heeft dossiers van belanghebbenden kunnen inzien. Daaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie en de Rechtbank schriftelijk gewaarschuwd zijn voor de uitlokking van calamiteiten indien FITNA überhaupt of buiten de muren van de rechtszaal vertoont wordt, omdat ook Islamitische strijders bij en tijdens gewapend conflict in Afghanistan waarbij Nederland overigens op dubieuze grondslag betrokken is zich aangehitst voelen door de leugenachtige en onloochenbaar antisemitisch geïnspireerde propaganda van Geert Wilders.

Derhalve gebiedt eerlijke en onafhankelijke berichtgeving te vermelden dat advocaat mr. Bram Moszkowicz inderdaad geen oorlogsmisdadigers verdedigt. Door de verdediging van Geert Wilders heeft advocaat mr. Bram Moszkowicz zijn cliënt Geert Wilders de grootste kans op levenslang geleverd. Het zal de specifieke deviatie zijn waar dit kind van kampslachtoffers aan lijdt in het aangezicht van het grote anti-Joodse gevaar wat Geert Wilders onloochenbaar ook in zich herbergt.

Share |
comments powered by Disqus
@DWDD 03 feb 2010

Prem Radhakishun: Wat Wilders doet is ook een hele bevolkingsgroep wegzetten. “Bij jou verbaasde het me omdat jij het principe hebt dat je geen oorlogsmisdadigers doet.

Bram Moszkowicz ... ik moet niet horen dat ik Wilders niet zou kunnen verdedigen omdat ik een oorlogsmisdadiger niet kan verdedigen ....

Lees verder op misdaadjournalist.nl.

Moszkowicz @ College Tour

Bram Moszkowicz: ... een ander aspect heeft te maken met wat we allemaal hebben gezien met de oorlog. Ik zou geen oorlogsmisdadigers kunnen verdedigen, omdat ik dat niet goed doe, zou kunnen doen, te emotioneel zou zijn.

Bekijk de uitzending