U bent hier: Home / CIDI verdient Nazi-behandeling

CIDI verdient Nazi-behandeling

by J.L. de Kreek — last modified 04-03-2013 10:00
Opgeslagen onder:

Het problematische met Ronny Naftaniel, Esther Voet, Ronald Eissens, Lodewijk Asscher, Job Cohen, Uri Rosenthal, is dat het nakomelingen zijn van de grote Jodenhaters. Het zijn Asjkenazim. Dat zijn mensen die Nazi genoemd worden en Hitler gedragen en gefinancierd en geïnspireerd hebben. De eigenaren van de getto's en concentratiekampen. De Cohens waren prominente slavendrijvers. De beste slaven werden bij Cohen gekocht. De Tweede Wereldoorlog en de Shoah waren particulier initiatief van prominente Amerikaanse bankiers en de Zionisten.

Het zure voor de Joden is dat personen voornoemd de geschiedenis liegen alsof het gedrukt staat. De Amerikaanse en Zionistische Nazi's hebben Europa eerst Hitler geleverd, waarna het Europa bevrijdde. Er was amper antisemitisme in Europa na de Franse Revolutie want God zij dank, eindelijk raakte de Kerk en slavendrijvers verdrukt. Dat zinde de Kerk en slavendrijvers niet en daar was begenadigd schrijver en Journalist Theodore Herzl die hen misbruik van zijn Joodsheid leverde.

Aan Zionisten is makkelijk te zien dat het geen Joden zijn. Hun DNA is anders. De taal en muziek zijn anders. Voorst is er geen iota van de Joodse wetten of tradities wat zij naleven. Jodendom is een geloof. Wie de wetten van het geloof niet naleeft is geen Jood. Jodendom is geen ras. Voor zover Joden een ras zijn, zijn er twee Joodse rassen. Het Semitische ras wat net als de arabieren van Abraham komt, en het Asjkenazische ras wat nakomelingen zijn van het Nazistische kind van Noach. De grote Nederlandse schrijvers en grappenmakers die zich erop voorstaan Jood te zijn, zijn dat niet. Harry Mulisch is geen Jood. Harry Mulisch is in ieder geval zionistisch geïnspireerd en kan zelfs een geheime zionistische propagandist zijn.

De vader van advocaat Bram Moszkowicz, kan ook een Sondercommando met naoorlogse leugens zijn. Auschwitz was in de aller eerste plaats een Zionistisch kamp waarbij de SS ondergeschikt was aan het bestuurlijk lichaam van de particuliere eigenaar: IG-Farben wat net als de FED gerelateerd is aan de familie Rothschild die ook Hitler betaald heeft. Dus Ronny Naftaniel, Esther Voet, Ronald Eissens, Lodewijk Asscher, Job Cohen, Uri Rosenthal, verdienen de Nazi-behandeling. Ronny Naftaniel ziet in de historische feiten steeds wat anders dan er in te zien is. Recent zijn de bouwtekeningen van Auschwitz gevonden. Volgens Ronny Naftaniel blijkt daaruit de systematische vernietiging van Joden.

Gerespecteerde prominente wetenschappers hebben aangetoond dat dit niet uit de bouwtekeningen van Auschwitz blijken kan. Daaruit blijkt wel dat de gaskamers lijkenkelders waren en dat Auschwitz een particulier initiatief was van IG-Auschwitz wat 100 % eigendom was van IG-Farben waarvan iedereen weet dat het de geesteskind van de familie Rothschild is. De familie die volgens de Zionisten van het eerste uur de hoofdrol speelde in verband met alle grote oorlogen op aarde, als financieel bevelhebbers. Het toeval wil dat recent diepgaand historisch onderzoek en de ontdekking van originele Zionistische documenten die bekend waren onder Zionisten en het grote publiek onthouden zijn, uitwijzen dat de Zionisten en Nazi's broederlijk verknocht zijn. Leden van dezelfde club.

Onder andere is gevonden de nooit eerder in het onderwijs bestudeerde officiële protocollen van het Eerste Zionistische Congres. Reclame uit Amerikaanse media in 1900 waarin Zionistische propaganda doet voorkomen alsof in Europa de ene na de andere Holocaust op Joden plaatsvindt. Ook de werken van de grote Zionistische leiders spreken boekdelen. Opzichtig de internationale verhoudingen vergiftigend met de eigen wil van een ras zuiver Duitsland. Wat Zionisten zijn voor de Joden is bureau jeugdzorg voor jeugdigen. Joden en Zionisten zijn als water en vuur. De grote Zionistische leider Herzl en ook Ronald Eissens van het MDI spreken met ongekend veel dedain over orthodoxe Joden. Terwijl Ronald Eissens zelf drager is van de meest anti-Joodse ideologie: het Zionisme.

Het Zionisme is in ieder geval net zo anti-Joods als de Nazi's want het is het andere gezicht van dezelfde januskop. Zionisme en Nazisme zijn letterlijk de keerzijde van dezelfde medaille. Joden waarschuwen al sinds de opkomst van het Zionisme voor dat grote gevaar voor de mensheid. Onder andere de katholieken hebben niet willen luisteren omdat zij belang hebben bij het Zionisme in verband met eigen katholieken Eind Tijd profetieën die in Openbaring genoemd staan. De Rockefellers hierin zijn financiers van a) Hitler en b) de 'doomsday decade', een periode van tien jaar die 21 december 2012 aangevangen is en beoogt te leiden tot de sloop van de Haram-el-Sharif, bouw van Derde Tempel, en waarschijnlijk de kroning van een uitverkoren lid van de familie Rothschild als koninklijke Prins van (Groot) Israël.

Punt met Joden is dat het spirituele wezens zijn en zelden tot nooit demonstreren en nimmer aan politiek doen en geen Joodse Staat willen. Joden zijn door G-d (Jehova) bevolen in de verstrooiing het heil te zoeken, in harmonie met de omgeving. Joden in Duitsland zijn altijd 'ebenburtig' geweest. Tot de Zionisten na de Eerste Wereldoorlog middels Zionistisch geïnspireerde pogroms stromen arme Oost Europeanen de grens met West Europa over joegen, was er amper antisemitisme in Europa. De beroemde Dreyfuss affaire die door Zionisten misbruikt wordt om antisemitisme in Europa te bewijzen is door Joden ervaren als succes van assimilatie en emancipatie van Joden, iets waar Zionisten altijd tegen geweest zijn zo blijkt uit alles wat de Zionisten tot en met heden hebben nagelaten. Aldus steeds de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus