U bent hier: Home / Nazi's are Zionists

Nazi's are Zionists

by J.L. de Kreek — last modified 02-07-2013 12:23
Opgeslagen onder:

The Nazi's were Zionists. That is why nationals jews are against Zionism. Zionism is against Judaism. It is the opposite, like Nazism. Nazism and Zionism pleases the same benefactors: the Rothschild banking cartel. They were in legal terms the owners of Auschwitz. They payed Hitler. Supplied Buna, ZyclonB. Zionist leader Herzl invented the 'Endlösung der Judenfrage'. The Holocaust started with the First Zionist Convention at Basel 1897. WOII, the Shoah, it is all a Zionist-job. Hitler, Eichmann etc, they were all Zionists. Hitler fullfiled the Zionist idea of a “satisfactory and final solution of the Jewish question”. OMG!

De Nazi's waren Zionisten. Daarom zijn nationale Joden tegen Zionisme. Zionisme is tegen het Jodendom. Het is er tegenovergesteld aan, net als Nazisme. Nazisme en Zionisme zijn dienstbaar aan dezelfde weldoeners: de Rothschild bankiers familie. Zij waren de juridische eigenaren van Auschwitz. Zij betaalde Hitler. Zij leverde Buna en ZyclonB. De Zionistische leider Herzl is de uitvinder van de 'Endlösung der Judenfrage'. De Holocaust beging bij het Eerst Zionistische Congres te Basel 1897. WOII, de Shoah, het is allemaal het werk van Zionisten. Hitler, Eichmann, allemaal waren het Zionisten. Hitler vervulde de Zionistische idee van een bevredigende en totale oplossing van het Jodenvraagstuk. Oh, mijn god!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus