U bent hier: Home / Nazi's zijn joden

Nazi's zijn joden

by J.L. de Kreek — last modified 17-05-2014 10:40
Opgeslagen onder:

De Nazi's zijn joden. Met een kleine letter geschreven. Joden met de hoofdletter zijn geen joden. Dat de Nazi's joden zijn komt omdat zij in het verleden tot Joodsheid bekeerd zijn. Joodsheid is een vorm van geloof wat de kernwaarden niet respecteert. Zionisme komt uit Joodsheid voort en is een Nazi-ideologie, née is dé Nazi-ideologie. Het mooie aan Hitler is dat hij de Zionisten ondersteunde in de ambities Europa 'Judenfrei zu machen'.

dadersshoah0001.jpgVandaag is Esther Voet aan de beurt de zwarte piet toegespeeld te krijgen als prominent voortzetter van de grote Zionistische leugens en Holocaustfraude. De Holocaust was de idee van Amerikaanse joden. Dus niet eens Joden. Dat sommige joden ook Joden zijn staat er niet aan in de weg dat de meerderheid dit niet is. Het verschil is meer dan gradueel. Louter genetisch is er een gigantisch onderscheid tussen de herkomst van Joden en Esther Voet. Esther Voet en Ronny Naftaniel en Lodewijk Asscher en al die joden stammen van Jafet, en niet van Sem. Het zijn géén Semieten.

Niet meer dan een miljoen mensen op aarde zijn authentiek Joods. Met hoofdletter. De kans dat de eerste Joden niet blank waren is niet klein. Joden komen uit Irak. Net als de nakomelingen van Ismael. De Europese joden die geen wortels bezitten in het beloofde land zijn, via Ashkenaz, nakomelingen van Jafet. Ashkenaz is de naamgever van de Asjkenazim. Asjkenazim is de Joodse naam voor de populatie mensen op aarde wat zegt joods te zijn en/of in Zionisme gelooft. De tekens Nazi zitten reeds van oudsher in deze groepsaanduiding gebakken. Een groep van rond de tweehonderd Ashkenazische leiders hebben te Basel 29-31 augustus 1897 Israël opgericht en bepaald dat Joden geen mensenrechten bezitten en bij meerderheid uit een volk van verachtte bedelaars bestaan.

dadersshoah0002.jpgZij bedoelde de Joden en de joden, behalve zichzelf. Zij wilde meer antisemitisme om de Zionistische zaak te bevorderen. Het beloofde land noemde zij het wereld-getto, en joden moesten op elkaar schieten en vernietigd worden. Ook het deporteren per goederenwagon en de transitcentra is het plan van de Zionisten. Zij profileerde zich als de joodse leiders die de joden op aarde samenbrachten als volk in het Beloofde Land. Om de joden zo ver te krijgen, wakkerde de Zionisten waar zij konden antisemitische vuurtjes aan. Of zij staken het aan. Zionisten zijn aanstichters van antisemitisme. De Zionisten schrijven in de eigen werken dat Europa welhaast antisemitisme vrij was, tot de Zionisten hun opwachting maakte. Het Zionisme is een meerkoppig monster. Hét Armageddon Beest.

De Zionisten zijn de volbrengers van het Katholieke ideaal van een Joden vrij Europa. Katholieken hebben áltijd een broertje dood gehad aan Joden en zagen ze liever gaan dan komen. Assimilerend en emanciperend belandde de Joden net als alle andere mensen van Europa in de Franse Revolutie en de vrijheden die dat opleverde voor iedereen. Tot dus de Zionisten daaraan in 1897 een eind maakte, dat was toen zij ook de Endlösung op de internationaal politieke agenda zette. Esther Voet weet dit allemaal en zwijgt. Zij ziet liever dat zij die één en ander publiceren ouderwets creperen, net als de joden in der tijd in Auschwitz en Sobibór.

Esther Voet is een Nazi. Omdat haar Nazi vrienden het Paleis van Justitie te Amsterdam en de rechters en raadsheren en officieren van justitie persoonlijk terroristisch bedreigen met afschrikwekkende consequenties wanneer de feiten herkend en erkend worden, wordt nagedacht over wat daarop het antwoord moet zijn. Omdat Esther Voet en haar collega's iedereen opzettelijk in de waan geplaatst hebben in verband met de schuld van Israël aan WOII en de Shoah, ziet niemand de slavernij waarin iedereen ouderwets geplaatst worden zal of de naderende Hel van Megiddo waarbij alle joden verbranden zullen.

Pausbenedictusenrothschild1.jpgHet zijn enkele rijken families onder de joden die wereldmacht willen. Het wordt door de familie Bush ook aangeduid als de Nieuwe Wereld Orde. Het is een oude wereld orde die nieuw leven ingeblazen wordt. De NWO is de ouderwetse katholieke kerstening, en dan voor iedereen op aarde. Onder leiding van het Vaticaan en de Rothschild bankiers. Deze familie is tegen die tijd gekroond tot koninklijke familie van Groot Israël wat met Jeruzalem de hoofdstad levert voor het Duizendjarig Nazirijk.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus