U bent hier: Home / Nazisme is Joods

Nazisme is Joods

by J.L. de Kreek — last modified 19-05-2013 10:53
Opgeslagen onder:

Volgens de officier van justitie in de strafzaak tegen hetzuur.nl zijn Asjkenazim ook Joden. Vrijwel alle Zionisten zijn Asjkenazim. Nazisme is het verlangen van het Joodse volk om terug te keren naar het land Israël. Meeste mensen denken dat Nazisme van het Duitse volk komt. Dat is niet waar. Nazisme komt van de Asjkenazim, het Joodse volk. Net als het Zionisme. Nazisme en Zionisme zijn elkaars gelijken. Dat is hetzelfde. De grootste Nazi's waren Amerikaanse joodse families die ook leidend zijn geweest in verband met de internationale slavenhandel en de eigenaren waren van joodse getto's. In Amerika worden deze joodse leiders als helden behandeld.

Adolf Hitler is betaald door Wall Street. Grote joodse entrepreneurs hebben het antisemitisme en de holocaust gewild omdat dit invulling gaf aan het diepe verlangen bij Joden ooit naar Israël terug te kunnen keren, daarbij opportunistisch uit het oog verliezend dat het Joodse geloof predikt dat de Diaspora niet met maatschappelijke en/of politieke middelen gerevisioneerd kan of mag worden omdat dit een grotere schending van het verbond met G-d is dan de afgoderij en andere zonden waardoor de Joden überhaupt in de verstrooiing gekomen zijn.

Het antisemitisme is groot gemaakt door Joodse leiders, net als Adolf Hitler. Auschwitz was eigendom van de Joodse leiders die in de Verenigde Staten van Amerika tot de dag van vandaag als helden gezien en behandeld worden. Dit betekent dat de verhoudingen sinds 1945 vertekend zijn geweest voor iedereen. Wat het NIOD en het CIDI en Lou de Jong allemaal beweren is voor een relevant deel gebaseerd op willens en wetens geschiedsvervalsing om het zicht op de grote daders van WOII en de Shoah weghoudt.

Ronny Naftaniel, Esther Voet, Kustaw Bessems, Leon de Winter, Ronald Eissens, dragen persoonlijk allemaal bij aan het verhullen van de schuld van Joden aan WOII en de Shoah, juist om alle Joden naar het beloofde land op te drijven en een deel te laten creperen als brandoffer en omdat alleen de besten nodig waren voor de ontginning van het stuk land waarmee Asjkenazim geen enkele historische of genetische band hebben.

Het lullige aan de Asjkenazim is dat zij bewust en opzettelijk liegen over de eigen achtergrond, Joodsheid, en dat zij letterlijk de hele wereld tiranniseren om zelf de baas te zijn van de aarde. De Holocaust is heel diep snijden in het vlees van het Joodse volk door Joden om Palestina van de wereld te kunnen afpersen. Al ver voor de Eerste Wereldoorlog, eind 19e eeuw, preludeerde Zionisten op aanslagen op Turkije om het te dwingen mee te werken aan de door de Zionisten bedachte Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk.

Iedereen denkt dat de Endlösung een zaak was van de Duisters verzonnen door de Germanen. Dat is niet juist. De Endlösung is verzonnen door de Asjkenazim. Asjkenazische leiders die volgens de officier van justitie ook Joods zijn, zijn de intellectueel daders. Zij hebben na de Franse Revolutie het vuurtje van het antisemitisme opgestookt omdat dit dreigde te doven door de mensenrechten en vrijheid, gelijkheid, broederschap. De verlichting, zoals dat heet, is aan de Asjkenazim voorbij gegaan.

Sinds deze Khazars tot Joodsheid bekeerd zijn rond 640 na Christus, is de leiding uit op wereldmacht. Hun nakomelingen zijn de Rotsschilds, de slavenhandelaren, de gettohouders, de Nazi's. Joden zijn dat, althans mensen die tot Joodsheid bekeerd zijn en dermate corrupt onder de hersenpan dat ze nu acht en zestig jaar na WOII zware strafzaken en misschien meer tegen zichzelf afroepen. Ronny Naftaniel, Esther Voet, Kustaw Bessems, Leon de Winter, Ronald Eissens, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Harry Mulisch, Laurence Blik, het zijn allemaal nazi's eerste klas.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus