U bent hier: Home / Nederland deporteert Joden

Nederland deporteert Joden

by J.L. de Kreek — last modified 07-07-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Zeventig jaar na dato worden in Nederland wéér Joden gedeporteerd. Naar het wereld-getto. Nederland zelf noemt dat uitleveren van een seksrabbijn. Het is deporteren zoals dit ook in 1940-1945 ging op gezag van de Zionisten. Dat Israël constitutioneel het oogmerk heeft Joden te benadelen blijkt uit de talrijke authentieke documenten waarvan de Zionisten niet willen dat de inhoud algemeen bekend is. Daarom bedreigen zij magistraten en Joden, en liegen zij de Holocaust.

De muntWereld-getto Israël heeft geen klassieke geschreven grondwet zoals Nederland. De grondwet van Israël is ongeschreven. Alle verrichtingen en het op schrift gestelde gedachtegoed van de stichters van Israël maken onderdeel uit van de ongeschreven grondwet van Israël. Daaronder tevens begrepen de officiële protocollen van de conditionerende vergaderingen van vereniging Erez Israël sinds 1897 en de dagboeken en overige geschriften van de leiders van vereniging Erez Israël zoals Herzl en Jabotinsky die tevens helden zijn van Wilders.

Uit deze geschriften blijkt dat het de grondwet is van Israël dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn, dat antisemieten de beste vrienden zijn van het bestuur van Israël, dat Joodse rijkdommen geëxecuteerd en Joden vernietigd moeten worden, dat er een aristocratisch bestuur moet zijn en dat er strikte beperkingen op vrije meningsuiting gehandhaafd moeten worden. Iedereen kan het allemaal nalezen op www.jodenhaat.nl. Het vernietigen van de Joden is de grondwettelijke doelstelling van Israël. Het getto waarnaar Rabbijn Eliezer Berland Berland uitgeleverd moet worden omdat hij in tieten geknepen zou hebben of zich anderszins zou hebben opgedrongen aan vrouwen.

Uit de media blijkt dat de Rabbijn geen lustgevoelens heeft. Hij voelt er niks bij wanneer hij in tetten knijpt. Het laat hem koud. Wat niet wegneemt dat ongewild tietenknijpen ook voor een impotente seksrabbijn een strafbaar feit is. Of de Rabbijn zich misdragen heeft zoals de bestuurders van het Wereld-getto stellen weet alleen de seksrabbijn. De rechtspraak in Nederland levert Joden gewoon uit op verzoek van de Zionisten zoals dat vroeger ook ging met de Joodsche Raad. Ondersteund overigens door de Zonistische helden van Wilders die zoals de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad weten reeds in 1897 wilde dat de bulk van Joden uit Europa gedeporteerd werd.

De Joden zijn altijd benadeeld door de Zionisten. Zionisten doen alsof zij Joden zijn terwijl zij dat niet zijn. Zionisten zijn het tegenovergestelde van Joden. Zionisten zijn dienaren van Satan. Zij opereren als kruisridders in dezelfde kruistocht als Geert Wilders en zijn helden en arabist Hans Jansen en GeenStijl. Iedereen had dit kunnen weten als journalist Esther Voet of Geert Wilders eerlijk was geweest over hun Nazi-achtergrond of bij GeenStijl geen laffe meelopers werkte. De meeste mensen weten niet dat de antisemieten door de Zionisten zijn gehuurd om de Joden te vergasten op Holocaust.

De Holocaust is het ritueel van de Zionisten waarbij zij zes miljoen Joden kabbalistisch offeren via de schoorstenen van Auschwitz. Geluk bij een ongeluk zijn er bij lange na geen zes miljoen Joden vergast. Daarover in het openbaar uit volle borst opgelucht ademhalen mag niet van de Zionisten want dan volgen hun 'dire consequences'. De Zionisten hebben Rotterdam laten bombarderen. Triest dat Esther Voet, Geert Wilders en GeenStijl daarover niet vrijwillig uit de kast komen.

De seksrabbijn schijnt gevlucht te zijn naar Zuid Amerika. Naar landen die zo beschaafd dat ze zijn geen uitleveringsverdrag hebben met het wereld-getto. Vroeger, kort na de slavernij, had Baron Von Hirsch Joodse getto's in Zuid Amerika. De Zionistische held van Wilders zei tegen de Baron dat Joden leugens verteld moesten worden om ze naar onherbergzame gebieden te krijgen. Omdat de wereld-geschiedenis zo hard vervalst wordt door de Zionisten weet niemand dat Joden in het algemeen dagelijks groot gevaar lopen door schuld van de Zionisten en het Zionistisch bestuur van het wereld-getto.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus