U bent hier: Home / Nederland doelwit aanslagen

Nederland doelwit aanslagen

by J.L. de Kreek — last modified 07-01-2014 09:05
Opgeslagen onder:

Er dreigen aanslagen gepleegd te worden in Nederland. Daarbij moet gedacht worden aan een granaat op de markt, een bom in de bus, een explosie op het plein. Een bomgordel. Willekeurig waar in Nederland. Hét Goede Nieuws™ spreekt regelmatig personen met de 'boots on the ground'. Dat zijn mensen die het werk op de grond doen. Militairen. Politie en andere ambtenaren.

Déze ambtenaren vertellen collectief en individueel een héél ander verhaal dan bijvoorbeeld Kustaw Bessems of het Parool of Matthijs van Nieuwkerk of Jort Kelder of de politiek. Of zelfs de NCTv. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kan en mag niet openbaren dat het dreigingsniveau substantieel meer dan kritiek is in Nederland omdat deze ambtenaar alsdan herkent en erkent dat dit uitgelokt wordt door artikel 119 grondwet-feiten, en dat mag niet volgens deze bepaling in de grondwet.

Artikel 119 grondwet-feiten zijn in casu gevaarlijke feiten. Feiten waarmee ambtenaren geen rekening mogen houden omdat de kroon of tweede kamer geen besluit tot strafvervolging genomen heeft. Feiten die niet bij onderzoek door ambtenaren betrokken kunnen en mogen worden. Met als gevolg dat het feiten zijn die buiten het onderzoeksveld van de wetenschap vallen en niet bestudeerd worden bij het onderzoek naar bijvoorbeeld de oorzaak van de crisis. Een artikel 119 grondwet feit is een misdrijf gepleegd middels misbruik van macht gelegenheid en/of middelen door democratische verkiezingen verkregen en/of schenden van ambtsplichten.

Artikel 119 grondwet feiten zijn misdrijven van politiek ambtsdragers. Misdrijven van ministers, staatssecretarissen en/of Kamerleden. De Koning beledigen is een artikel 119 grondwet feit wanneer één van deze personen zich daaraan bezondigt. Oorlogsmisdaden zijn ook artikel 119 grondwet feiten wanneer ze gepleegd worden door politiek ambtsdragers. Terrorisme is ook een artikel 119 grondwet feit wanneer een politiek ambtsdrager dat feit pleegt.

FITNA is geen artikel 119 grondwet feit. Dat is uitgemaakt in de Wildersbeschikking en bekrachtigd bij en tijdens het Wildersproces. Genocide is geen artikel 119 grondwet feit, ook al denkt de Hoge Raad in een arrest uit 2010 van wel. Een pijnlijke vergissing omdat de slachtoffers van de genocide van Balkenende en Verhagen en Jaap de Hoop Scheffer en Mei Li Vos in Irak nu op hún manier wraak komen nemen in Nederland. Actie is een tegenovergestelde reactie. Islamieten kan het niks schelen wie Willem Alexander is. Wanneer zijn kabinet genocide pleegt in Irak komt Irak genocide plegen bij hen thuis.

Het lastige voor bewaking en beveiliging van Willem Alexander en de Koningin met Prinsesjes is dat zij niet mogen kijken in de hoek waaruit het grote gevaar dreigt. Door de artikel 119 grondwet feiten die door de Commissie Davids benoemd zijn als de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat en het bijkomende doel van maatschappelijke verandering in Irak, ook regime change genoemd. Onrechtmatig geweld met doel 'regime change' staat gelijk aan terrorisme. Dat is niks nieuws. Dat was al toen de mens nog in de grotten leefde. De tweede conclusie van het rapport van de Commissie Davids is misschien wel het belangrijkst. Citaat: 

Alle politieke partijen die in de Tweede Kamer waren vertegenwoordigd, met uitzondering van GroenLinks en later de SP, hebben het Amerikaans-Britse militaire optreden jegens Irak tussen 1991 en februari 2001 ondersteund, ook in gevallen waarin dit optreden niet door de Veiligheidsraad was goedgekeurd. De verschillende Nederlandse kabinetten van uiteenlopende politieke samenstelling in die periode deden dit eveneens, zij het dat zich bij de operatie Desert Fox eind 1998 enkele dissidente stemmen in de Ministerraad.

Bij en tijdens die bombardementen is excessief gebruik gemaakt van munitie van verarmd uranium. Nederland bezit deze munitie niet. Bondgenoten die met politiek consent sinds 1991 'the shit out of Iraq' bombarderen gebruiken die munitie volop en alle Nederlandse politiek ambtsdragers zijn algemeen bekend met de beruchte dosis-effect-relatie van munitie van verarmd uranium en hebben dit effect geaccepteerd – blijkt uit Kamerstukken die hét Goede Nieuws™ van bevelhebber der strijdkrachten Berlijn ontvangen heeft. De hoeveelheid munitie verarmd uranium waarmee Irak excessief gebombardeerd is sinds 1991 heeft een ouderwetse fallout geleverd omdat verarmd uranium hetzelfde is als kernafval. Tel uit de winst.

Diederik Samson van de PvdA weet dit want daarvoor is hij opgeleid. Desondanks verzet hij zich niet tegen het volstorten van Irak met kernafval. Of het deze Kamerstukken waren die namens de generaal aan de deur gebracht werden door een militair of een andere brief is even ontschoten. De militairen die daarna aan de telefoon gesproken zijn bevestigen het beeld dat de Nederlandse krijsmacht meer problemen ondervindt van het terrorisme in de Nederlandse politiek dan van het gevreesde islamitisch terrorisme. Een 'duty officer' van de AIVD liet hét Goede Nieuws™ aan de telefoon blijken dat dit islamitisch terrorisme op zichzelf een beheersbare vorm van terrorisme is en dat de katalysator van het terrorisme in de Nederlandse politiek de problemen ontembaar maakt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus