U bent hier: Home / Nederland wordt slagveld

Nederland wordt slagveld

by J.L. de Kreek — last modified 18-09-2013 08:55
Opgeslagen onder:

Omdat iedereen, dat wil zeggen politiek en media, de feiten negeert, ziet niemand dat Nederland zoetjes aan in een slagveld verandert. Het slagveld van de Islamitische gewapende Jihad en/of het slagveld van het voorkomen van de Islamitische gewapende Jihad. Dat laatste slagveld is in de eerste plaats een juridisch slagveld waarbij ijs en wederdienende binnenkort reeds massief justitieel wordt opgetreden tegen politici, journalisten, kinderbeschermers, Zionisten en de auteursrechtterroristen van BREIN. Daarnaast wordt de zorg een juridisch slagveld omdat prominente Aids-wetenschappers heel goed weten dat AIDS niet door HIV veroorzaakt wordt.

Mensen als Joshua Livestro, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder, Mark Rutte, Geert Wilders, Jeanine Hennis, Erik Gerritsen, alle politiek ambtsdragers sinds Balkenende I laten zich willens en wetens leiden door de foute agenda. Zij leiden de kiezer af van de grote problemen om een internationaal opererende terroristische organisatie met wortels in Amerika te ondersteunen bij en tijdens de aanslagen 11 september 2001 en het roven en massamoorden in Islamitische landen. Zijn dragen bij aan gehele of gedeeltelijke en overigens industriële vernietiging van een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras.

Ook binnenlands verzetten zij zich niet tegen genocide. Door de Christenen van het Leger des Heils. Het Leger des Heils oefent dwangcontrole uit op minderjarigen. Dat heet jeugdzorg. Bij en tijdens die dwang worden Islamitische kinderen bekeerd tot het Christendom. Dat is een vorm van genocide. Strafbaar gesteld in de Wet Internationale Misdrijven. Bij jeugdzorg wordt vaak gepropageerd dat het beschermen van minderjarigen boven handhaving van de wet gaat. Bij jeugdzorg wordt ook gedacht dat de medewerkers alles kunnen stellen zonder dat de feiten wettig en overtuigend bewezen moet zijn, voordat kinderen uit huis gehaald worden alsof de Gestapo nooit is weg geweest.

De politiek moet gezuiverd worden van gevaarlijke terroristische elementen als Jeanine Hennis en Geert Wilders om te voorkomen dat het Islamitisch counterterrorisme de wraak in de Nederlandse straten komt genieten. De Islamitische strijder is een geharde strijder die het niet schelen kan wie de vijand is. De Islamitische strijder heeft Satan persoonlijk in de ogen gekeken en zal ervoor kiezen het slagveld van de kleine Jihad naar Nederland te brengen. Dat is standaard bij Islamitische strijders. Het slagveld bij de vijand thuis brengen. De vijand treffen in het hart in plaats in eigen land te bestrijden. Gedacht kan worden aan explosieven die onverwacht afgaan op de markt of in de bus. Zoals de Islamitische strijder dat ook met de Zionistische terroristen in Israel doet. Dan in Den Haag of Groningen.

De Islamitische gewapende Jihad in Nederland kan vanzelfsprekend voorkomen worden door de oorlogscriminelen in de politiek strafrechtelijk te vervolgen. Dan neemt de Staat zelf de wraak ter hand middels het strafrecht zoals het hoort en verdampt het recht of althans de morele legitimatie om in Nederland tot de kleine Jihad over te gaan. De terroristen in de Nederlandse politiek middels het strafrecht wreken voor hun oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en natuurlijk terrorisme heeft als voorspelbaar grappige bijwerking dat de economie ervan herstellen zal.

De terroristen in de politiek en pers wijzen steevast naar de banken als het om de schuld aan de economische crisis gaat. Daar is feitelijk geen grond voor. De financiële techniek van securisatie of effectuering of vertiteling hebben co-factoren nodig om tot 'full blown' economische crisis te leiden. De grootste en opvallendste katalysator voor de economische crisis wordt door iedereen moedwillig niet herkend en erkend: de illegale oorlogen in Islamitische landen; het terrorisme in de westerse politiek. Wanneer politici politiek akkoord zijn met illegaal geweld beschadigt dat terstond het consumenten en producenten vertrouwen.

Gezien de omvang van het illegale geweld, met ouderwets de SS in actie en excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium en chemische wapens, en de 'shock and awe', is het consumenten en producenten vertrouwen zeer diep beschadigd. De democratische rechtstaat en daarmee economie is totaal verkreupeld door het onrechtmatige geweld sinds Balkenende I. Gefaciliteerd door de Christenen in de politiek. Daarvan is uit het verleden bekend dat zij zich ook bediende van illegaal geweld om het te bepalen voor anderen zoals de inquisitie en andere vergaande middelen. Ook gefaciliteerd door de Liberalen, die overigens niet zelden Christen zijn zoals Joshua Livestro.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus