U bent hier: Home / Neêrlands pedocratische rechtspleging

Neêrlands pedocratische rechtspleging

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2013 21:30
Opgeslagen onder:

Het is niet de schuld van de Raad voor de Kinderbescherming of de leden van Jeugdzorg Nederland of de onderscheidelijke medewerkers dat uit het Rapport van de Commissie Samson blijkt dat jeugdigen uit huis geplaatst grotere risico's lopen in verband met zedelijke en geestelijke belangen alsmede de gezondheid, dan in de gemiddelde thuissituatie. Het is de schuld van de pedocratische rechtspraak dat ouders het gevoel hebben dat hun kinderen gegijzeld en misbruikt worden bij en tijdens uithuisplaatsingen. Want van de Raad voor de Kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland kan niet verwacht worden dat zij aan waarheidsvinding doen, aldus deze organisaties en de medewerkers.

Goede Nieuws heeft zicht gehad op het vertrouwelijke dossier van de casus van Meisje A. die op loketbjz.nl besproken staat. Een keurig gezin te R. Antroposofisch geinspireerd. Vader denkt holistisch. Moeder gaat naar de kerk. Niks mee aan de hand. Eerst na de pedocratische beschikkingen van de pedocratische rechtspraak, zijn er problemen in de gezinsopstelling en worden ouders ervan beschuldigd een bedreiging te zijn voor de vorig jaar geboren dochter. De zaak heeft reeds geleid tot een geschil bij de kort geding rechter te Amsterdam. LoketBJZ.nl is toen veroordeeld tot een rectificatie omdat betrokken gedaagde weigerde ter zitting bewijs van het gelijk te leveren, om het lopende strafrechtelijke onderzoek niet te doorkruizen. Het is in de eerste plaats aan de Raad voor de Kinderbescherming en leden van Jeugdzorg Nederland om de belangen van jeugdigen de eerste overweging te laten zijn.

Het staat vast dat de leden van Jeugdzorg Nederland geld krijgen voor elke OTS en UHP. Dik geld waarschijnlijk want de organisatie is topzwaar van de bestuurders en beleidsmakers. Dat directeuren van de organisatie beweren dat de leden van Jeugdzorg Nederland geen hulpverleners zijn, doet vermoeden dat er sprake is van misleidende reclame in de jeugdzorg. Het imponeert misleidend een organisatie Jeugdzorg Nederland te noemen wanneer er géén hulp geleverd wordt. Leden van Jeugdzorg Nederland executeren beschikkingen zonder betekening ervan door de deurwaarder. Dat is uniek. Beslagleggingen zijn voor de leden van Jeugdzorg Nederland juridisch moeilijker dan een kind met de sterke arm uithuisplaatsten.

Om met gesloten deuren zonder het horen van belanghebbenden mondeling verlof te krijgen van een rechter die persoonlijk ook deelneemt aan een klachtencommissie van leden van Jeugdzorg Nederland, is voor leden van Jeugdzorg Nederland louter vereist dat zij formuleren zorgen te hebben in verband met een bepaalde minderjarige. De betrokken organisaties kunnen niet weten of de UHP of OTS noodzakelijk is want zij zeggen van zichzelf dat ze niet aan waarheidsvinding doen en dat van hen niet verwacht worden kan dat ze aan waarheidsvinding doen. Dat deze organisaties uberhaupt ontvankelijk verklaard worden is onloochenbaar de schuld van de pedocratische rechtspraak die (mede) onder leiding van Joris Demmink en Andre Rouvoet vorm gekregen heeft.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Commissie Samson
Commissie Samson De commissie-Samson is op 16 augustus 2010 ingesteld door de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie en staat onder voorzitterschap van voormalig procureur-generaal mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Op 8 oktober 2012 presenteerde de commissie haar rapport Omringd door zorg, toch niet veilig.
periode 1945-2010

Ieder jaar worden honderden kinderen uit huis geplaatst. De rechter oordeelt dat ze beter kunnen opgroeien in een residentiële jeugdzorginstelling of in een pleeggezin. Daar worden ze omringd door zorg. De overheid realiseert zich dat zij een extra verantwoordelijkheid voor deze kinderen heeft en dat deze veelal beschadigde kinderen een veilig thuis zouden moeten hebben. In Omringd door zorg, toch niet veilig beschrijft de Commissie-Samson haar onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van seksueel misbruik van kinderen die in de periode 1945-2010 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Hoe kan het gebeuren dat een groepsgenoot, groepsleider of pleegvader hen seksueel misbruikt? Hoe kan het dat op veel signalen niet of nauwelijks is gereageerd?