U bent hier: Home / NEN-certificaat jeugdzorg misleidend

NEN-certificaat jeugdzorg misleidend

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2013 13:25

Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam is ten onrechte blij met zijn 04 december 2013 verkregen Nen-certificaat. Kennelijk een cadeautje van Sinterklaas voor de geïnstitutionaliseerde kindermisbruiker. Het betreft de Nen-norm “EN15224:2012 Zorg en Welzijn” voor o.a. het toepassingsgebied “het beschermen van kinderen die in hun veiligheid worden bedreigd” en het “organiseren van hulp en begeleiding voor kinderen die onveilig opgroeien en hun ouders” etc. Een afbeelding van het verstrekte certificaat wordt als een trofee door Erik Gerritsen via Twitter verspreid.

Niet valt te begrijpen dat het certificaat afgegeven is. Louter uit openbare bronnen is bekend dat BJAA met geen mogelijkheid aan de gestelde eisen voldoet. Door het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson van 08 oktober 2012 (Omringd door Zorg, toch niet veilig) kan iedereen weten dat kinderen onder toezicht van de jeugdzorg waartoe BJAA behoort tot vier keer meer seksueel misbruikt worden dan gemiddeld thuis. Dit betekent niks anders dan dat minderjarigen onder toezicht van de jeugdzorg (BJAA) er altijd slechter af zijn dan onder de omstandigheden waar ze vandaan komen.

Gesteld dat een minderjarige thuis misbruikt is dan wordt het onder de hoede van de jeugdzorg tot vier keer meer misbruikt, althans dat verhoogde risico (400%) loopt het. Feiten die opzettelijk wederrechtelijk genegeerd worden door BJAA en waarmee het bedrijf dat de certificatie verzorgd heeft kennelijk geen rekening gehouden heeft. Het bedrijf Certificatie In De Zorg dat het certificaat verstrekt heeft is mogelijk misleidt en/of bedrogen door BJAA zoals meerdere (rechts)personen overkomt waardoor het certificaat verstrekt is. Omkoping of anderszins criminele betrokkenheid bij de kinderbescherming behoort tevens tot de mogelijkheid. 

Daarnaast heeft de Kinderombudsman op 10 december 2013 in opdracht van de Tweede Kamer het rapport 'Is de zorg gegrond?' aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarbij is onder andere onderzoek gedaan naar BJAA. Uit dit onderzoek blijkt onmiddellijk dat BJAA niet aan waarheidsvinding doet. Dit is volledig in strijd met de eisen die artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg aan het werk van BJAA stelt. Voorts is het vanzelfsprekend dat zonder waarheidsvinding het beschermen van kinderen die in hun veiligheid worden bedreigd en het organiseren van hulp en begeleiding voor kinderen die onveilig opgroeien en hun ouders geen enkele daaraan te stellen kwaliteit bezit. 

BJAA houdt zich ook anderszins niet aan de wet. Het executeert beschikkingen van rechters eigen machtig zonder voorafgaande rechtsgeldige betekening door een deurwaarder van de rechterlijke last aan de personen tegen wie het gericht is. Daarmee concurreert de jeugdzorg en dus BJAA onrechtmatig met de deurwaarders en ontneemt het betrokkenen onrechtmatig de mogelijkheid een executiegeschil te voeren. Bovendien zijn de rechterlijke lasten niet zelden ook nog eens met spoed verkregen. Dat wil zeggen dat de last mondeling is verstrekt door kinderrechters die soms óók te werk zijn gesteld in de jeugdzorg. Ouders worden daarbij niet gehoord. Voorts vinden de zaken van jeugdzorg altijd met gesloten deuren plaats zodat de smaad en laster van de jeugdzorg niet in het openbaar en dus niet strafbaar is. Ook de mondhygiëne van Erik Gerritsen blijkt te wensen over te laten.

Share |
comments powered by Disqus