U bent hier: Home / Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging

Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 01-05-2013 10:50
Opgeslagen onder:

Jeroen de Kreek baalt in zo verre ook van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in zake hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl, dat nu niemand op het bordje krijgt dat zijn strafvervolging een teken is van de Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging. Gezien het DNA meent Jeroen de Kreek zelf te mogen bepalen wanneer zijn teksten Joden groepsbeledigingen in verband met geloof. Strafbaar is wat Ronald Eissens doet, dreigen met 'dire consequences' of organisaties die daarop toezien wanneer de Holocaust ontkend wordt. Joden geloven niet in de Holocaust.

Jeroen de Kreek predikt het Joodse woord over Zion. Jeroen de kreek predikt de Diaspora en assimilatie en emancipatie van Joden. Jeroen de Kreek predikt ook dat Joodse leiders Hitler groot gemaakt en betaald hebben en dat Auschwitz hun eigendom was. Ook predikt Jeroen de Kreek dat de familie Bush tot in de elleboog in het 'arsh loch' van Hitler zat als management. Jeroen de Kreek predikt dat de Tweede Wereldoorlog begint bij het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. Jeroen de kreek predikt dit op basis van de originele protocollen van dat congres, met de afschriften van het authentieke verslag van de vergadering; en aan de hand van een veelheid aan andere teksten van Joodse leiders zelf.

Jeroen de Kreek predikt dat de enige weg voor Joden naar een antisemitisch vrij bestaan, de Diaspora is. Elke andere route is voor Joden de lijdensweg zonder verlossing. Joden in de politiek zijn net zo fout als christenen in de politiek of fouter want zij horen beter te weten. Joden zijn in ieder geval orthodox in bepaalde standpunten en dat is in de eerste plaats nakoming van het vanzelfsprekende verblijf in de Diaspora. Géén Diaspora Revisionistische ideeën. Dat is antisemitisme: uitdrijven van Joodse elementen uit de in casu Katholieke samenleving. Dit is wat Jeroen de Kreek allemaal predikt, en hij legt de vinger op de zere plek en predikt 'out and loud' dat het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep en Lodewijk Asscher en Uri Rosenthal en ook Job Cohen de Nazi's van nu zijn.

De strafzaken van hen tegen Jeroen de Kreek voelen voor Jeroen de Kreek als de Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging a) omdat officieren van justitie mrs. H. Vriezen-Buist en P.C. Velleman precies handelen volgens het Zionistische boekje b) Ronald Eissens dreigt met 'dire consequences' als Jeroen de Kreek gelijk krijgt en c) de rechtbank geen eerlijk proces levert. Wat in ogen van Jeroen de Kreek zuigt is dat zijn zweetvoeten steeds uitvergroot worden en niemand het heeft over de blatante oorlogsmisdaden terroristische en internationale misdrijven van de Nederlandse ambtsdragers en aanverwanten in de politiek, waaronder tevens begrepen de mainstream media en @FemkeHalsema en @DeCorrespondent.

Dat Jeroen de Kreek afgelopen tien jaar met zijn neus overal bovenop heeft gezetten is niet omdat de gesprekspartners denken dat Jeroen de Kreek chronisch psychotisch is. Jeroen de Kreek is allang in staat van grote jihad geplaatst door de terroristen in de Nederlandse politiek die nu letterlijk het leven van de nieuwe Koning en Koningin bedreigen en niemand kan of mag er wat van zeggen. Niemand ziet dat eigen politiek ambtsdragers schuld hebben aan aanslagen op het Koninkrijk. Dat komt omdat artikel 119 van de grondwet en artikel 44 Sr een opsporings- en vervolgingsverbod inhouden zolang de oorlogsmisdadigers de eigen strafvervolging niet bij koninklijk besluit geaccordeerd hebben. Slaat Geert Wilders zijn vrouw dan is het huiselijk geweld en valt de overtreding in de particuliere hoedanigheid van de oorlogsmisdadiger.

Omdat bij oorlogsmisdaden Geert Wilders de eigen strafvervolging hoort in te leiden op basis van de Grondwet, kan bewaking en beveiliging de Staat niet goed verdedigen tegen het directe dreigende gevaar wat Geert Wilders met zijn oorlogsmisdaden uitlokt. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Geert Wilders. Deze ongeoorloofde inbreuk op de staatsveiligheid ten gevolge van de wederrechtelijke bediening van Nederlandse politiek ambtsdragers is nu weer niet verholpen, aldus Jeroen de Kreek die ook predikt dat Geert Wilders recht heeft op twee keer levenslang en dit krijgen zal.

Jeroen de Kreek is voorstander van de Heilige Joodse Zaak en predikt daarom dat de Zionisten gevaarlijke Nazi's zijn die rechtens geen plaats hebben in het Jodendom. Deze Nazi's doen alsof zij namens de beledigde Joden spreken en dreigen de staat met terrorisme om Jeroen de Kreek strafrechtelijk te vervolgen. Het is in ogen van Jeroen de kreek een terroristische rotstreek van het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep om het Openbaar Ministerie in het algemeen en de officieren mrs. H. Vriezen-Buist en P.C. Velleman in het bijzonder in staat van chronische onwetendheid te plaatsen in verband met het grote Nazistische gevaar wat er voortgaand voor de Joden van het Zionisme uitgaat. De Zionisten hebben het Jodenvraagstuk nooit volledig op kunnen lossen. In de luwte van de Holocaust propaganda staan zij opnieuw opgesteld om in navolging van de voorbeelden van de voorouders de basis te leggen voor het Nazisme en dan vernietigender en verwoestender dan ooit te voren. Mede arabist Hans Jansen speelt daarin een bedenkelijke katholieke hoofdrol, aldus Jeroen de Kreek.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus