U bent hier: Home / Nieuwe Nederlandse Perszuivering

Nieuwe Nederlandse Perszuivering

by J.L. de Kreek — last modified 25-03-2013 12:00
Opgeslagen onder:

De Correspondent is zich kennelijk onbewust van het feit dat De Nieuwe Nederlandse Perszuivering zich aandient, of de Correspondent doet pogingen deze te ontlopen. De perszuivering vandaag zal genadelozer zijn dan de perszuivering ná de tweede wereldoorlog. Ook het bijpassend strafrechtelijk uithalen naar politiek ambtsdragers zal compassielozer zijn. Arnold Karskens bijvoorbeeld. De meest gelauwerde oorlogscorrespondent van Nederland houdt het publiek onwetend over het feit dat staatssecretaris Fred Teeven een zuivere oorlogsmisdadiger is die zijn oorlogsmisdaden ouderwets met de lange arm uitvoert.

Hoe verhoudingen precies en wat de feiten zijn is wat de Correspondent hoort te berichten, anders is het een propagandist en maakt het reclame voor oorlogsmisdadiger Femke Halsema die het inhuurt voor de verkoop aan de tafel van de Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk is één van de mediamensen die niet anders dan juridisch gekielhaald kan worden. Het is alleen nog de vraag wanneer het gebeurt. Reputatie aan gort en weggezet als mediatrol ten behoeve van internationale terroristen zoals Jack de Vries. Vorig jaar heeft Matthijs van Niekerk gezegd dat hij geen zin heeft het over de oorlogsmisdaden van Jack de Vries te hebben, dus zijn loopbaan is voorbij.

Net als die van Jort Kelder. Hij is nadrukkelijk geinformeerd over de waarachtige oorzaak van de crisis en wat daaraan te doen is. Jort Kelder die zijn zakken vult bij de publiekeomroep is de vriend van Mark Rutte en draagt er aan bij dat het publiek onbekend blijft met de grote misdrijven van de VVD. Jort Kelder stuurde de politie op de boodschapper af. Dat was toevallig dezelfde persoon die Geert Wilders vervolgd wil zien in verband met hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict. Het is sneu voor al de correspondenten in Nederland dat zij geen moment de moeite genomen hebben het vak van journalist serieus te nemen.

Ook die Rutger van PowNed zal het niet makkelijk krijgen in verband met de perszuivering. Het zijn van correspondent is een pseudo beschermd beroep. Mensen uit de reclame zoals Bert Brussen en copywriter Jan Bennink van Roorda Reclamebureau schrijven prominent opinie die behoefte van klanten niet onbevredigd laat. Dan Jan Mulder. Waarom is hij lauw over de oorlogsmisdaden van tafelgast Jack de Vries bij De Wereld Draait Door? Niemand stelt de vraag. Jan Mulder koos net als Matthijs van Nieukerk de aanval toen hen de feiten voorgehouden werd. Het Rapport van de Commissie Davids is algemeen bekend. Geen adequaat volkenrechtelijk mandaat is een oorlogsmisdaad. Dat het er niet toe doet of de VS en UK gelogen hebben over de noodzaak blijkt uit het feit dat de Nederlandse politiek zonder noemenswaardig verzet uit de media, op politieke gronden gelegenheid geeft aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van 'the Coalition of the Willing' in Islamitische landen.

Noodzakelijkheid was de grond niet voor de Nederlandse politiek om de VS en UK gelegenheid te geven het opzichtige terrorisme en overige misdrijven te plegen. Dat er feitelijk sprake is van een ordinaire christelijke kruistocht met moderne middelen blijkt a) uit de Exodus; b) de paralellen met Openbaring; en c) het feit dat Andre Rouvoet met zijn jeugdzorgbeleid ook de Nederlandse jeugd naar de afgrond draagt. Andre Rouvoet is een grote christen terrorist die slechts een beetje de lange arm hoeft te gebruiken om omstandigheden op aarde te verkijgen die overeenkomen met de grote ellende die in Openbaring voorspeld staat wanneer christenen aan politiek deelnemen. Niemand in de media doet deugdelijk onderzoek naar de feiten. Zij die prominent publiceren in kranten en regelmatig optreden als deskundigen zijn kwaliteitsloze broodschrijvers of propagandisten.

Nieuws met inhoud is vrijwel alleen op internet te vinden bij sites die niet gezien worden omdat daaruit blijkt dat Nederland bestuurd wordt door leden van een internationaal opererende terroristische netwerkorganisatie met prominente leden in het Vaticaan en de Knesset. Één van de meest nieuwswaardige ontdekkingen in de moderne digitale tijd is die van de dagboeken van prominent journalist en grote Zionistische leider Theodore Herzl die daarin er blijk van geeft dat hij vindt dat alle Joden vernietigd worden moeten. Honderden, duizenden, tienduizenden pagina's orginele tekst geschreven door Zionisten waaruit blijkt dat zij de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging van 1940-1945 gewild hebben omdat zij daar rijker van werden.

Wanneer Bert Brussen vervolgd wordt omdat hij Wilders bedreigt is het hek van de dam. Wanneer de Staat bedreigt wordt met terrorisme om de eigenaar van holocaustles.nl en Nazitruth.nl te vervolgen zijn alle persmuskieten muisstil en doen zij alsof de neus bloed. Jodenhaat komt van de Zionisten. Zionisten hebben geen Joodse moraal. Zionisten zijn nakomelingen van Asjkenazim, wat bekeerde Khazars zijn die de Joodse wetten en tradities niet naleven. Journalist Kustaw Bessems die narscistisch prominent paradeert en propageert overal, zich beroepend op een identiteit die geen grondslag heeft, is ook al eens op de feiten gewezen en doet daar niks mee wat bij zijn vak past. Net zo de hoofdrecdactie van De Pers. Dat de propagandisten van de terroristen in de Nederlandse politiek zich vandaag de Nieuwe Pers of De Correspondent noemen, zal aan de Nieuwe Nederlandse Perszuivering niks afdoen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus